Onderstaand verhaal uit 2010 geeft weer mijn motivatie waarom ik zowel toen als vier jaar geleden Hart-Leers steunde bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nu in 2018doe ik dit nog altijd van ganser harte om eigenlijk nog altijd precies dezelfde redenen!

Ik ben opgegroeid in de wijk Molenberg(park) en heb als kind in alle vrijheid mogen rondstruinen in het Caumerbeekdal en het Aambos met daarbij het Heerlense stadscentrum op maar een paar minuten loopafstand. Later als studente in het Nijmeegsche miste ik al gauw dit ‘buiten’ kunnen wonen met alle gemakken van een stad direct bij de hand.

Samen met mijn man ben ik zeven jaar geleden weer op de Molenberg komen wonen; één straat verwijderd van mijn ouderlijk huis dat door mijn grootvader zelf indertijd gebouwd is! Van foto’s en verhalen uit de familie weet ik hoe deze buurt zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Een prachtige woonbuurt waar ik tot voor kort ongelooflijk trots op was om ook mijn eigen dochter als vierde generatie in te mogen laten opgroeien!

Echter sinds een paar jaar staat de kerkklok van de Molenberg stil: was dit een eerste aankondiging van misschien wel de teloorgang van een prachtige woonbuurt? Overlast van hangjongeren, zwerfvuil en achterstallig onderhoud van de parken springen geleidelijk aan steeds meer in het oog. Maar de komst van Domus 3 waar een twintigtal psychisch verslaafden zonder restricties mogen blijven gebruiken, heeft het ongedwongen leefgenot van mijn gezin in deze buurt het meest beschadigd.

Volwassenen kunnen zich fysiek en geestelijk weren, maar kinderen kunnen dit (nog) niet en ouderen vaak niet meer. Zij hebben het recht om veilig en onbezorgd in een woonbuurt te kunnen opgroeien cq leven. De gemeente heeft de plicht dit gewoonweg te waarborgen.

Operatie Hartslag wordt alom bejubeld, maar men verzwijgt daarbij het drugsverslaafdenprobleem in woonbuurten te hebben weggestopt. Ik ben op de kieslijst van Hart-Leers gaan staan om mijn stem te laten horen. Geen andere Heerlense woonbuurt mag straks met een Domus 4 of 5 worden opgezadeld!

Mijn dochter en haar grootouders hebben recht op een veilige en prettige woonbuurt. Het moet toch kunnen dat ook hun kleindochter later met een warm hart terug denkt te zijn opgegroeid in een mooi Heerlen!

Los van geloof, de kerkklok moet weer gaan lopen. Het wordt hoog tijd dat Heerlen het roer om gooit en ik ben van mening dat dit met zeggenschap van Hart-Leers in de gemeenteraad zal gebeuren!

< Vorige terug naar overzicht Volgende >

Uw reacties, tips en aanbevelingen horen wij graag!Contact