leegstand

leegstand

2020: 1 op 4 Heerlense winkels leeg

Posted by | Nieuws

De resultaten van een landelijk onderzoek (www.rootsadvies.nl) liegen er niet om: Heerlen stevent met 24% leegstand op een 3e plek qua landelijke winkelleegstand af. Bij die prognose zijn geen nieuwbouwplannen, zoals het Maankwartier en het Schinkelkwadrant, meegenomen. ‘Stoppen met nieuwbouwplannen!’, zo luidt een landelijk advies. Heerlen legt dat echter naast zich neer en wil door, doorbouwen zonder dat er enig leegstandsbeleid is.

Hart-Leers vroeg en vraagt regelmatig naar een Heerlens leegstandsbeleid. ‘Hoe gaan we leegstand tegen en met bestaande leegstand om? Wat doen we er aan en hoe lossen we het op?’. In de algemene beschouwingen van oktober vorig jaar zette Hart-Leers leegstandsbeleid wederom prominent op de agenda. Sindsdien schuiven burgemeester en wethouders het leegstandsbeleid keer op keer weer voor zich uit. Behalve het punt op een actielijst plaatsen gebeurde er zo goed als niets.

‘Dit jaar zou er informatie volgen, het enige dat er gebeurde was (recentelijk) het actiepunt van de ene naar de andere raadscommissie verplaatsen en daar aan toevoegen regelmatig overleg te hebben met makelaars’. De vergrijzing en toename van inkopen via het internet spelen leegstand in de kaart waarbij het erop lijkt alsof het Heerlense college rustig afwacht en ondertussen doorbouwt alsof er niets aan de hand is…

Het onderzoek wijst tevens uit dat de vraag naar winkelruimten in binnensteden (landelijk gezien) in Heerlen, met een afname van 7%, het meest afneemt.

Lege kantoren te huur

Nieuwe winkel- en kantoorruimten gebouwd voor leegstand

Posted by | Nieuws

‘Bijna alle nieuwe winkelruimten worden gebouwd voor leegstand en dat zien we voor het eerst’, zo maakte de directeur van Locatus, het bedrijf dat informatie aanlevert over winkelvastgoed, vandaag (27 juli) openbaar. 1 juli jl. stond er ongeveer 1.900.000 m2 winkelruimte leeg. Dat aantal vierkante meters loopt bovendien nog steeds op. Centrale winkelgebieden (de grootste winkelcentra in gemeenten) hebben te kampen met onverhuurbare panden. Ook winkels in woonwijken staan steeds vaker leeg.

Tevens staat 7.030.000 m2 kantoorruimte leeg. Dat is een stijging van ruim 4% t.o.v de 2e helft van 2010. Die leegstand wordt vooral veroorzaakt doordat bestaande kantoorruimte ingeruild word voor nieuw gebouwde kantoren.

Hart-Leers:  ‘Deze feiten onderstrepen onze insteek. We moeten kiezen voor compact en voor inbreiden in plaats van alsmaar uitbreiden. Eerst invullen en gebruiken wat er is voordat, na nieuwbouw, ‘het oude’ aan zijn lot overgelaten word en vervolgens aan leegstand en verloedering overgeleverd is’.

Ook Heerlen heeft te kampen met forse leegstand. Een nieuw Maankwartier, dat enkele tienduizenden meters aan woon-, winkel- en kantoorruimte toevoegt, zal dat zeker niet verbeteren. Ook komt na het verplaatsen van het Arcus College een heel aantal grootschalige schoollocaties leeg te staan. Extra lege gebouwen waarvan niemand weet wat daarmee gebeuren gaat’.

Hart-Leers: ‘Wij maken ons al geruime tijd hele grote zorgen en begrijpen niet dat wij, als lokale politieke partij, hierin blijkbaar helemaal alleen staan. ‘Roepende in de lokale woestijn’ als het gaat om nieuwbouw dat flinke leegstand achterlaat’.

 

Woonpunt verlaat kantoor Akerstraat

Posted by | Nieuws

De bijna 4000 vierkante meter kantoorruimte van woningcorporatie Woonpunt, gelegen aan de Akerstraat, staan heel binnenkort leeg. Woonpunt verhuist naar een kleinere locatie aan de Geerstraat (het voormalige SNS pand) en verkast voor het overgrote deel naar Maastricht.

‘4000m2 lege kantoorruimte bovenop de enorme leegstand die er nu al is’, zo reageert Hart-Leers. ‘Nog steeds heeft Heerlen kennelijk niet door dat er nu al veel te veel woon-, winkel en kantoorruimte leegstaat’. Bezoek voor meer informatie over het kantoorpand aan de Akerstraat de website: www.leobeckers.nl Ook het vermaakcentrum Akerstraat 12-14 wordt daar sinds kort te koop aangeboden.

Zet college Heerlense raad op ‘t verkeerde been?

Posted by | Nieuws

Daar waar de gemeente Heerlen melde dat ‘de markt’ voorstelde om het stadskantoor in het Schinkelkwadrant te plaatsen en het huidige stadskantoor als designhotel (met designwinkels) in te willen zetten wijst de eigenaar van het stadskantoor dat (per brief) van de hand. In een brief (bijlage) van 1 juli jl. gericht aan college en gemeenteraad wijst de eigenaar en verhuurder van het stadskantoor op punten die inhoudelijk niet overeenkomen met gemeentelijke informatie gericht aan de gemeenteraad en raadscommissie.

Hart-Leers: ‘Hoe moeten wij deze brief duiden en waarom kende de raad deze brief tot op heden niet?’ De partij duikelde het schrijven op en verlangt tekst en uitleg. ‘Zo kan het dus echt niet. Wij voelen ons bij de neus genomen’.

Informatie dat de raad bereikt moet zondermeer geheel juist, correct en actueel zijn. Deze belangrijke brief slingerde kennelijk dagenlang in het gemeentehuis rond voordat Hart-Leers deze, na enig speurwerk, opduikelde.

Huisvesting Stadskantoor

Leegstand Akerstraat (centrum) groeit

Posted by | Nieuws

Onlangs sloot restaurant ‘Aan Tafel’ van de ene op de andere dag. Sindsdien vinden er geen activiteiten plaats in deze fraaie gelegenheid aan de rotonde van de Akerstraat. Nu blijkt dat ook het Fancy amusementscentrum, gelegen op Akerstraat 12 -14, haar deuren zeer waarschijnlijk niet meer opent. ‘Wederom ca. 800 (!) vierkante meter leegstand erbij dat hoognodig een invulling krijgen moet’, zo reageert Hart-Leers ontsteld.

Letterlijk om de hoek van deze locatie liggen de forse leegstaande oppervlakten van het ‘pand Kneepkens’ met de nieuwbouw ernaast die beiden sinds hun oplevering (enkele jaren geleden) nog nooit in gebruik waren. Op de Dr. Poelsstraat ligt tevens het (voormalige) Hemagebouw. Ook deze plek kent al vele jaren hetzelfde lot.

‘Het stadium van verontrustheid is lang en breed voorbij, dit is gewoonweg dramatisch’, zo reageert Hart-Leers. Ondanks dit wil de gemeente Heerlen haar ambtenaren richting de 2e Promenade verplaatsen waarna ook de grote ambtenarentoren een zieltogend bestaan zal gaan leiden. Immers: een nieuwe invulling van dit enorme complex is allerminst zeker. Al denken burgemeester en wethouders daar geheel anders over.

Inmiddels staat ook de begane grond van het stadskantoor, na het faillissement van elektronicawinkel It’s, leeg. Ook deze ca. 2000 vierkantenmeters vragen om een nieuwe invulling…

leegstand

Winkelleegstand neemt drastische vormen aan

Posted by | Nieuws

Hart-Leers waarschuwt al geruime tijd voor de flinke leegstand in de regio Heerlen en pleit nadrukkelijk voor het tegengaan ervan. ‘Niet meer bouwen en bijbouwen maar eerst gebruiken en invullen wat er is’, zo luidt het credo van de lokale partij. Ook recente landelijke signalen en onderzoeken wijzen uit dat Hart-Leers het bij het juiste end heeft.

 
Zo verwacht winkelkadaster Locatus dat in 2020 gemiddeld 1 op de 10 winkels leegstaat en dat in diverse provincies de leegstand, zonder ingrijpen, zelfs tot 30% kan oplopen. De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland vreest dat een te groot enthousiasme van investeerders voor winkelvastgoed tot overproductie leidt.
 
Uit cijfers van vastgoedbemiddelaar Jones Lasalle blijkt dat Nederland het grootste aantal winkelvierkante meters per hoofd van de Europese bevolking heeft en dat door de vergrijzing en de opkomst van het internet er in de toekomst juist minder behoefte naar winkels is. De Nederlandse Bank waarschuwde mede vandaar onlangs voor de gevolgen van overgewaardeerd commercieel vastgoed.
 
Bron: Financieel Dagblad, 23 mei 2011 www.fd.nl 

‘Maak reclame voorkom leegstand’ opent eerste winkelpand

Posted by | Nieuws

Lege winkels, treurige winkelstraten en ondernemers die stoppen met adverteren wat kan je daartegen doen vroeg De Print Galerij zich af. De oplossing lijkt simpel: laat lege winkels en etalages invullen door ondernemers die behoefte hebben aan reclame. Het lege winkelpand komt positief in de aandacht en de ondernemer kan reclame maken. Twee vliegen in een klap!

De bedenkers van dit idee openen vrijdag 20 mei aanstaande (tussen 16u. en 18u.) het eerste ‘maak reclame voorkom leegstand’ pand. Op de Dautzenbergstraat 6-8 in Heerlen centrum zal het eerste pand in de kijker gezet worden. Park City Live, het muziekevenement op het Bekkerveld aan de rand van Heerlen centrum, zet de toon en start het 1ste ‘maak reclame voorkom leegstand’ pand.

De eigenaar van het pand, zijn makelaar die de verhuur regelt, Park City Live en natuurlijk ook de bedenkers van het plan (De Print Galerij) zijn aanwezig om de start luister bij te zetten en geïnteresseerden te informeren. Komt dat zien!!! ‘Wij zetten leegstand in de etalage in de hoop het daarmee op te lossen en aan te pakken, bovendien is het ook een steuntje in de rug voor bestaande ondernemers die zo gemakkelijk reclame kunnen maken’.

U bent op vrijdagmiddag 20 mei aanstaande van harte welkom.

Wilt u alvast meer weten neem dan contact op met De Print Galerij en bezoek www.deprintgalerij.nl

Maak reclame voorkom leegstand

Posted by | Nieuws

Met die slogan timmert de Heerlense Print Galerij hard aan de weg. Deze dynamische allround reclamemakers trokken met hun slogan de aandacht van Hart-Leers. Hart-Leers trok ‘de stoute schoenen aan’ en toog richting Grasbroekerweg alwaar De Print Galerij gevestigd is. Een werkbezoek dat vruchten afwierp.

Tijdens een spontane brainstormsessie bedachten De Printgalleristen Ralph en Sjaak samen met onze eigen Hart-Leerse Roel aan de slag te willen met leegstaande etalages. Het praten en denken werd kort daarop in doen omgezet. Op vrijdag 20 mei aanstaande zal het eerste ‘Maak reclame voorkom leegstand’ winkelpand in gebruik genomen worden.

‘Een lege winkel is doods en draagt verre van bij aan sfeer in een winkelstraat. Een winkel waarin echter wat te zien valt en waarin ondernemers kunnen werven voor hun bedrijf helpt behalve ondernemers ook de eigenaar van het leegstaande pand. Het winkelpand staat dan immers positief ‘in de kijker’ waardoor er ook meer aandacht voor de ‘te huur’ staande winkel komt. Wij mikken erop om middels reclame leegstand aan te pakken en op die wijze te verminderen’, zo besluiten de initiatiefnemers.

Ook geïnteresseerd geraakt? Bezoek dan zeker:  www.deprintgalerij.nl

leegstand

Ruim 100.000 m2 leegstand ‘goede score’?!

Posted by | Nieuws

In en om het directe stadshart van Heerlen staan ruim 100.000 m2 kantoorruimte leeg. Op andere plekken lijkt het nog erger te zijn, soms nog veel erger zelfs, vandaar doet Heerlen het qua leegstand nog niet zo slecht concludeert een onderzoek van DTZ Zadelhoff. ‘Een goede score!’, uit de wethouder bijna euforisch. ‘Een nogal wrange uitspraak voor eenieder die geconfronteerd  wordt met de vele (toenemende) leegstand in onze stad’, reageert Hart-Leers hierop.

In en om het stationsgebied alleen al staan vele duizenden vierkante meters leeg, ook langs de Putgraaf is leegstand al vele jaren nadrukkelijk aanwezig. ‘Zoek eens naar vrije kantoorruimte in onze stad en u zult waarschijnlijk schrikken van het enorme aanbod. Een relatief goede score is dus zeker geen reden voor een hoerastemming’ concludeert Hart-Leers.

Het betreffende stuk van DTZ Zadelhoff ‘Van veel te veel’ (te vinden op www.dtz.nl) geeft aan dat van de huidige 47 miljoen m2 voorraad aan kantoorruimte 13,9% leegstaat en het aanbod aan kantoren en bedrijfsruimte zo groot is dat geen enkele opleving voldoende is om de leegstand structureel te verkleinen. Reden voor feest? Nee dus.

Het rapport wijst onder andere ook op de afname van de beroepbevolking en de impact van het Nieuwe Werken (geen vaste werkplekken) waardoor ook fysiek minder kantoorruimte nodig is en benoemt bovendien dat juist ‘aan de randen van Nederland’ harde klappen vallen omdat juist daar door de afname van de beroepsbevolking extra lege kantoorruimte zal ontstaan. Overigens: verhuist een bedrijf naar een nieuwe plek dan ontstaat op een oudere plek leegstand die vervolgens niet uit de markt genomen wordt.

Hart-Leers: ‘Wordt u hier vrolijk van? Wij in ieder geval niet’. Handen uit de mouwen en aanpakken dit probleem luidt het devies. Zeker niet doorbouwen is de aanbeveling van DTZ: ‘Het is onverstandig om nog meer vierkante meters aan de huidige voorraad toe te voegen zonder dat goed wordt nagedacht over wat te doen met de miljoenen vierkante meters die er nu te veel zijn ‘.

Maarliefst 16.000m2 nieuwe kantoorruimte in het Maankwartier bouwen? Niet doen dus…

Winkelcentrum de Bongerd

Winkelcentrum De Bongerd sluit haar deuren

Posted by | Nieuws

Winkelcentrum de BongerdDe Wibra vertrok al enige tijd geleden, hobbywinkel Pippoos volgde en onlangs sloot ook kinderkledingzaak Villa Happ.

Nu het winkelcentrum grotendeels leegstaat besloot de eigenaar de toegangsdeuren te sluiten en de winkels die allen alleen nog aan de buitenkant liggen via hun directe buitendeur toegang te laten bieden.

Al geruime tijd wijst Hart-Leers op de toenemende leegstand in het Heerlense stadscentrum. Toevoeging van het Maankwartier zal deze situatie verergeren zo stelt Hart-Leers. De eigenaar van het winkelcentrum verwijst ook naar het Maankwartier. Door dergelijke grootschalige ontwikkelingen verliezen winkeliers hun interesse in locaties zoals winkelcentrum De Bongerd gelegen pal naast het Glaspaleis. Met het toevoegen van winkelruimte terwijl er reeds forse leegstand is verplaatst het bestaande en blijf leegstand over.

Het oudste winkelcentrum van Heerlen centrum. Gelegen op de plek waar ooit V&D startte en dat later als grote buur het Glaspaleis kreeg lijkt een lege huls geworden.

Hart-Leers verwees al in oktober vorig jaar, inmiddels een klein jaar geleden dus, naar ontwikkelingen rondom winkelcentrum de Bongerd en informeerde naar de toekomst van dit winkelcentrum.
Het College van B&W reageerde toen op deze schriftelijke vragen als volgt:

  • Bij de gemeente waren tot dusver geen plannen rondom het winkelcentrum bekend.
  • Indien het winkelcentrum een metamorfose mocht ondergaan zal de gemeente Heerlen zich maximaal inspannen om de zittende ondernemers te helpen.
  • Indien de eigenaar/ontwikkelaar zich bij de gemeente meldt zal men bezien hoe die plannen passen binnen het gemeentelijke streven naar een integrale centrumontwikkeling, het winkelcentrum kan daarin een strategische rol vervullen.

Na het krantenbericht in het Limburgs Dagblad van vanmorgen lijkt het erop alsof na deze briefwisseling met de gemeente men tot op heden niet de moeite nam om een gesprek met de eigenaar/ontwikkelaar van dit winkelcentrum aan te gaan. Heerlen liet het kennelijk allemaal op z’n beloop…

Hart-Leers wil van het college weten wat men nu concreet van plan is om dit karakteristieke (een oudste) winkelcentrum van Heerlen spoedig te herbeleven.

VNG magazine

Posted by | Nieuws

Citaat uit het VNG magazine van 6 augustus jl.:

De VNG benadrukt dat gemeenten goed moeten blijven kijken naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bouwen. ‘Wanneer ze te kampen hebben met leegstand, doen ze er goed aan zich af te vragen wat ze toevoegen met nieuwbouw’.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten slaat de spijker op z’n kop. ‘Eerst gebruiken, herbeleven en/of invullen van het bestaande voordat voor nieuwbouw gekozen wordt’, zo luidt de stellige mening van Hart-Leers.

Leegstaand kerkcomplex in krachtwijk MSP gekraakt

Posted by | Nieuws

gekraaktSinds woensdag jl. is het leegstaande kerkcomplex aan de Kasteellaan, in de Heerlense krachtwijk MSP, gekraakt.

Wellicht een van de laatste panden in Heerlen dat gekraakt wordt omdat kraken per 1 oktober aanstaande officieel, per wet, verboden is.

Tot enige tijd geleden huisde in de voormalige pastoorswoning kinderopvang ‘Liegebeest’, sindsdien stond de woning, die deel uitmaakt van het grote kerkcomplex, leeg.

De voormalige kerk deed nog even dienst als opslagplaats voor kerkbanken en andere kerkelijke zaken. Spullen die er uit andere, omliggende, kerken een tijdelijke opslag vonden.

Het grote kerkgebouw is nu, sinds enige tijd alweer, helemaal leeg. Enkele maanden geleden toonde het jongerenwerk er nog graffitikunstwerken begeleidt met een -live- hip hop show.

De leegstand in Heerlen manifesteert zich alom. Niet alleen woningen, kantoren en winkels.. ook diverse kerken staan leeg. De (Vogelaar)wijk MSP kent 2 leegstaande kerken waarvan 1 nu gekraakt is en de ander, al enige tijd, via antikraak bewoont wordt.

Hart-Leers drong, met succes, aan op een gemeentelijk leegstandsbeleid. ‘Wat gaat Heerlen tegen de alsmaar toenemende leegstand doen, hoe gaat de stad dit precies aanpakken?’ Alhoewel de gemeente Heerlen enige tijd geleden toezegde dat dit beleid er komt valt een actief leegstandsbeleid  helaas nog in geen velden of wegen te bekennen…

Markante eroticawinkel stopt

Posted by | Nieuws
lingerieDe markante eroticawinkel, Beate Uhse, gelegen aan de Willemstraat te Heerlen centrum, is gestopt. Ruim 30 jaar zat een eroticawinkel op deze plek. Aan deze langdurige ‘traditie’ lijkt nu een einde te zijn gekomen.
 
Naar verluidt stopt ook deze winkel omdat verkoop via internet gemakkelijker en interessanter is. Iets wat men steeds vaker hoort en dat vervolgens ‘gaten slaat’ in het aantal in gebruik zijnde winkelpanden. De leegstand van winkel- en kantoorpanden blijft een blijvende bron van zorg voor Hart-Leers. ‘Wij zijn dan ook erg benieuwd naar het leegstandsbeleid dat de gemeente Heerlen, op onze uitdrukkelijke wens, binnenkort zal gaan vormgeven’.
 
Letterlijk om de hoek van forse leegstand plant men momenteel het Maankwartier. Terwijl, nog deze week, professor Eichholz van de Universiteit Maastricht op L1 vertelde dat sowieso de nieuwbouw van kantoren moest stoppen en men zou moeten overgaan tot sloop of herbestemmen van leegstaande gebouwen. Gemeenten met teruglopende bewonersaantallen moeten zich dat nog nadrukkelijker realiseren, zo betoogde hij.
 
HoppenhofOok het kantoorpand (ca. 4000m2) van Woonpunt aan de Akerstraat, dat amper 5 jaar geleden gerenoveerd en betrokken werd, staat sinds onlangs te huur (www.beckersbedrijfsmakelaars.nl). Woonpunt verhuist naar Maastricht.
 
‘De leegloop is duidelijk zichtbaar. Eerst gebruiken en herbestemmen wat er is en niet bouwen voor leegstand!’, dat is, was en blijft ons uitgangspunt. Toch doorgaan met het Maankwartier is wat ons betreft verre van goed. Bovendien staat van het enige dat het Maankwartier ‘in de verhuur heeft’ nog ca. 1700 m2 te huur en dat al sinds de oplevering…
leegstand

Aanpak leegstaande kantoren krijgt vorm

Posted by | Nieuws
Ook beleggers, ontwikkelaars en (oud)huurders willen het grootschalige probleem van leegstaande kantoren oplossen. Vandaar heeft het ministerie van VROM samen met deze marktpartijen een akkoord gesloten over een gezamenlijke aanpak van leegstand. ‘Een prima plan om dit samen aan te pakken en oplossen’, luidt de reactie van Hart-Leers hierop. ‘Bovendien werd het ook hoog tijd!’.

In de afgelopen week bevestigde ook het Heerlense College van B & W leegstandsbeleid te zullen gaan ontwikkelen. Als concreet antwoord op vragen van Hart-Leers hierover is ook dit een prima eerste stap in de goede richting. ‘Samen de schouders eronder en aan de slag!’. Immers: met alleen al meer dan 100.000m2 leegstaande kantoorruimten in en rondom het Heerlens stadscentrum is een actief leegstandsbeleid een regelrechte must.

 
leegstand
Met plannen om leegstaande kantoren te herontwikkelen kan voorkomen worden dat nieuwe kantoren worden bijgebouwd terwijl andere, reeds bestaande, kantoren leeg blijven staan. Het ministerie van VROM neemt bovendien drastische maatregelen zoals alleen toestemmen in het bouwen van nieuwe kantoorruimte indien vaststaat dat er geen bestaande alternatieven in reeds bestaande leegliggende kantooruimten zijn.
 
Nu inmiddels 14% van de Nederlandse kantoorruimte leegstaat noemt de Vereniging van Institutionele beleggers in Vastgoed Nederland deze leegstand ‘maatschappelijk en bedrijfseconomisch onacceptabel’. Hart-Leers sluit zich hier volledig bij aan en pleit voor een dynamische compacte stad waar eerst gebruikt wordt wat er is.

Sfeerbeeld Kegelpaleis op vanheerlen.nl

Posted by | Nieuws
Het voormalige Kegelpaleis aan de Pancratiusstraat ligt er al geruime tijd onderkomen bij. Nota bene eigendom van de gemeente Heerlen die hiermee natuurlijk verre van het goede voorbeeld geeft. Hart-Leers ijvert ervoor om bestaande leegstand te gebruiken en is daarom blij verrast met een sfeerbeeld dat wij op www.vanheerlen.nl zagen.
 
Het begint er kennelijk, zo langzaamaan, op te lijken dat ‘de kogel door de kerk is’ en het Kegelpaleis binnenkort een 2e jeugd beleeft. Wij zijn erg benieuwd wanneer deze plannen openbaar gemaakt worden.
 
Onlangs meldde de gemeente Heerlen, naar aanleiding van onze vragen, dat indien er per 1 juni a.s. geen ‘groenlicht’ was, de gemeente van plan was het Kegelpaleis te slopen om er een grasveld voor in de plaats te leggen…  
Kegelpaleis
 
 
 
 
 
 
 
 Klik op de afbeelding voor een vergroting

Grootschalige detailhandelsvoorziening Saroleastraat afgeblazen

Posted by | Nieuws

De medio januari, door de gemeente Heerlen, groots aangekondigde plannen voor een grootschalige detailhandelsvoorziening, in het markante pand van de voormalige Free Record shop (op de hoek van de Saroleastraat en Dautzenbergstraat), zijn in de ijskast beland en afgeblazen.

Het was daarbij de bedoeling om ook een aantal achterliggende ondernemingen te betrekken bij het gekende monumentale pand en vervolgens een prachtige, beeldbepalende nieuwsoortige winkelvoorziening te realiseren. De desbereffende ondernemers die reeds tientallen jaren ter plekke hun zaak bedreven startten onlangs met de uitverkoop en maakten zich daarbij klaar om te moeten vertrekken. Inmiddels is het hele plan afgeblazen en kunnen daardoor de desbetreffende ondernemers gewoon blijven zitten.

zaraDe gemeente Heerlen schermde met de allom gekende naam Zara als grote nieuwe (mode)winkel in Heerlen centrum. Dit bedrijf heeft echter geen interesse om te willen komen. Als redmiddel werd daarop een grote lokale mode-onderneming benadert om naar deze nieuw te bouwen locatie te willen verhuizen, maar ook zij zagen hier geen brood in.

‘Het is toch vreemd dat plannen die (notabene groots) ten tonele worden opgevoed via de achteruitgang stilletjes datzelfde toneel verlaten’, is de mening van de lokale partij Hart-Leers. ‘Wie maakt hier wie nu iets wijs en bovendien waarom wordt de huidige stand van zaken niet openbaar gemaakt? Ja, wij willen ook hier het fijne van weten’, vult Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers namens de partij aan.

Kortom: groots plannen lancheren om het vervolgens op z’n beloop te laten, zo hoort het natuurlijk niet.

Corio

Maankwartier trekt Corio Centre leeg

Posted by | Nieuws

Corio Diverse gekende ondernemers uit het Corio Centre hebben, naar verluidt, reeds breeduit aangegeven (en blijkbaar zelfs al ervoor getekend!) om richting Maankwartier te verhuizen. Kortom: zodra het Maankwartier er komt lijkt het Corio Centre ‘naar de maan’. De gevolgen voor de rest van de Heerlense binnenstad zijn daarbij nog niet eens bekeken.

Een compacte dynamische stad is het credo waaronder de lokale partij Hart-Leers campagne voert. Geen Maankwartier voordat eerst de vele leegstaande panden herbenut zijn en er weer leven in het bestaande zit. Niet uitbreiden buiten de City-ring, die het bestaande koopcentrum omsluit, voordat het ook binnen die City-ring weer bruist.Voor een bruisende stad kiezen en daarbij eerst gebruiken wat er is.

De uittocht die zich nu al vanuit het Corio Centre richting Maankwartier lijkt af te tekenen lijkt een voorbode van niet veel goeds voor het bestaande. Het creeert extra leegstand door verplaatsing van het bestaande. Nieuwe bedrijven zouden het plan Maankwartier gaan vullen, bedrijven die er tot op heden nog niet in Heerlen waren en een aanvulling op het bestaande zouden zijn vermeldde de gemeente Heerlen meermaals.

Lege kantoren te huur

Ook hoeveelheid leegstaande kleinere kantoorruimten in Heerlen schrikbarend

Posted by | Nieuws

Lege kantoren te huur Heerlen: ook 10.000den m2 leegstaande kleinere kantoorruimten in beeld gebracht. Een schrikbarend resultaat!

Naar aanleiding van vragen van de lokale partij Hart-Leers gaf de gemeente Heerlen onlangs inzicht in de leegstand van kantoorruimten groter dan 1000m2. Meer dan 100.000 m2 leegstand kwam daarbij uit de bus. Deze lijst bleek bovendien verre van compleet. Hart-Leers vroeg door: ‘hoe zit het met de locaties kleiner dan 1000m2?’ Gisteren volgde het onthutsende antwoord (zie bijlage).

Slechts een hele kleine greep aan leegstaande kantoorlocatie’s, met een oppervlakte kleiner dan 1000m2, leverde nu al ruim 10.000m2 op. Amper een handje vol van de vele locaties voerde de gemeente Heerlen in haar memo op. Bij grotere locaties gaf men bovendien slechts aan ‘verhuurbaar vanaf zoveel meter’ zonder daarbij de totale hoeveelheid leegstand prijs te geven.

Hart-Leers vroeg om harde en duidelijke cijfers. Concrete cijfers over leegstand van winkels en kantoren. Mondjesmaat rollen de antwoorden nu binnen. Deze ‘vage schets’ levert echter nu al een schrikbarend beeld op: enorme leegstand, ook op de kleinere locaties!

‘Wij pleiten voor een compacte, dynamische stad waarin we eerst gebruiken wat we hebben zonder klakkeloos te blijven (bij)bouwen waardoor elders leegstand ontstaat’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers raadslid Roel Leers.  

Bijlage

leegstand

Heerlen: 10.000den vierkante meters kantoorruimte staan leeg

Posted by | Nieuws

Lege kantoren Tijdens de discussie over het nieuwe onderkomen voor onze ambtenaren, het stadskantoor, vroeg Hart-Leers om inzichtelijk te maken hoeveel kantoor- en winkelruimte er nu precies in Heerlen leegstaat. Een eerste aanzet tot beantwoording hiervan ontving de gemeenteraad gisteravond. Wat Hart-Leers al vermoedde kreeg langzaamaan een gezicht: een enorme hoeveelheid aan lege kantoorruimte.

Alleen al het gisteravond aan de gemeenteraad verstrekte lijstje (bijlage) van op de markt aangeboden kantoorruimte groter dan 1000m2 (d.d. 22.12.2009) gaf circa 23.000 m2 leegstand aan. Hier worden amper een handje vol plekken besproken en bovendien: kleinere locaties zijn niet meegenomen. Wetende dat de voormalige (leegstaande) CBS locatie ruim 43.000 m2 lege kantoorruimte behapt lijkt het lijstje slechst het topje van een ijsberg…

Hart-Leers kiest voor een compacte dynamische stad met (her)gebruik van het reeds bestaande aan (leegstaande) woon-, winkel en kantoorruimten en niet voor telkens weer kiezen voor nieuwbouw die keer op keer leegstand achterlaat.

7 januari 2010 interview op L1 radio: Meer Limburgse kantoren staan leeg
Lijst: Lege kantoren
Ziek ook:
Hart-Leers organiseert kansenwandeling door Heerlen centrum

Ook Duthler vertrekt…

Posted by | Nieuws

Duthler Onlangs schreven wij al dat de Rabobank op de hoek Promenade II en Honingmannstraat medio maart a.s. vertrekt. Nu blijkt dat ook de buren in het circa 900m2 groot tellende winkelpand Duthler vertrekken en het winkelpand momenteel al te huur staat. Even verderop staat het voormalige Megapool (circa 1000m2) al jaren leeg en ligt ook het voormalige postkantoor er inmiddels wezenloos bij. De nabij liggende kledingwinkel Boomers verhuist binnenkort naar de Dautzenbergstraat en ook andere winkels in de Honingmannstraat staan te huur.

Hart-Leers luidt de noodklok voor de binnenstad.

Rondom de Dr. Poelsstraat/Raadhuisplein heerst leegstand, de Akerstraat ter hoogte van de rotonde tot en met de bushalte: aaneengesloten leegstand, rondom het Wilhelminaplein, de Stationstraat en in delen van de Oranje Nassau- en Geleenstraat wederom leegstand. Zo maar wat plekken als voorbeeld, plekken waarvan er helaas al veel te veel zijn.

Onlangs wees Hart-Leers, tijdens haar kansenwandeling van 29 november jl., al op de vele bestaande (leegstaande) mogelijkheden. Ondanks dit alles dweept het college met ‘de droom die uitkomt’: het Maankwartier. Deze droom lijkt echter steeds meer in een nachtmerrie voor het bestaande centrum uit te zullen monden.

Calatrava De grootste politieke partij van onze stad en kartrekker van het college wil Calatrava (een wereldberoemde architect van miljoenen verslindende projecten) naar Heerlen halen om het nieuwe stadskantoor te ontwerpen en sluit daarbij de ogen voor de noden van (en realiteit in) onze stad.

Waarom vertrekken bedrijven uit onze binnenstad en blijft de komst van nieuwe bedrijvigheid uit, wat is er aan de hand?
Hart-Leers vraagt het college om antwoord op deze vraag.

Gebruik en vul eerst wat er is, kies voor een compact en dynamisch koopcentrum, niet uitbreiden maar inbreiden!

Rabobank vertrekt uit koopcentrum Heerlen

Posted by | Nieuws

rabobank

Medio februari/maart a.s. zal de Rabobank vestiging op de hoek van de Promenade/Honingmannstraat verkast zijn naar de Rabo-vestiging aan de Euterpelaan, enige honderden meters verderop. Het grote beeldbepalende pand komt dan, net zoals de bovenliggende verdiepingen, leeg te staan. Een aderlating voor ons stadscentrum.

Enige maanden geleden sloot het postkantoor aan de Honingmannstraat en de pinautomaten aldaar. Nu volgt de Rabobank zo weten betrouwbare bronnen aan Hart-Leers te melden. Vooral voor ouderen of slecht ter been zijnden is dit grievend, zij moeten nu de afstand richting Euterpelaan zien te overbruggen. Een route met diverse hindernissen onderweg.

‘Wij streven naar centra met optimale voorzieningen, het wegtrekken van de Rabobank uit ons koopcentrum is wat deze visie betreft een regelrechte domper!, zo vult Hart-Leers raadslid Roel Leers aan. Laten we hopen dat onze overige voorzieningen in stand blijven en anderen het postkantoor en de Rabobank niet zullen volgen.

Jasper Visser

EXPO -104- Kunstwerk in voorkamer Heerlens kansenpand

Posted by | Nieuws

Jasper Visser

Op 29 november jl. hield Hart-Leers haar kansenwandeling door Heerlen centrum. In een van de kansenpanden vond vandaag de opening plaats van de expositie ‘Hyperimpressionistisch aanzicht” gereserveert door de Heerlense kunstenaar Jasper Visser.

In een beeldbepalend en karakteristiek pand gelegen aan de Honingmannstraat 53 opende Jasper Visser vandaag zijn expositie. Op eigen initiatief en geheel op eigen kosten toverde Jasper een onderkomen woonkamer in noeste arbeid om tot een groot kunstwerk. Het kunstwerk valt door het voorkamerraam ook van buitenaf helemaal te bewonderen.

Van leegstaande, onderkomen, kamer tot kunstwerk is een hele stap. Deze Heerlense jongeling wist een puik resultaat neer te zetten, onze complimenten daarvoor! Het is een bezoek en beleving meer dan waard. Bovendien is het mogelijk om middenin het kunstwerk te staan en het ook zo intensief te beleven.

Ook wat Jasper betreft is dit slechts het begin van veel meer moois in en om onze stad. Hart-Leers heeft haar steun toegezegd en zal zeker blijven helpen bij het verzilveren van meer kansen in onze stad.

Als de deur van Honingmannstraat 53 open staat mag u naar binnen lopen en het kunstwerk van dichtbij bekijken. Is de deur gesloten werp dan gerust een blik door het raam. Overigens Jasper’s atelier ligt direct achter het kunstwerk.

Bijna 2 uur durende Kansenwandeling door Heerlen centrum

Posted by | Nieuws

leegstand Tegen twaalven begon het: de Hart-Leers-kansenwandeling door Heerlen centrum. Een grote groep geïnteresseerden verzamelde zich op het Pancratiusplein om daarna, bijna 2 uur lang, locaties te bekijken (en te bezoeken) in Heerlen centrum.

‘Goh, nu je er eens echt goed naar kijkt zie je pas wat er nog allemaal kan in het centrum’ was een veel gehoorde uitspraak. Locaties van 100, enkele 100den tot 1000den vierkante meters trokken voorbij. Allemaal reeds bestaande woon-, werk- of winkelpanden in ons stadscentrum waar nog heel veel mogelijk is.

leegstand Op de hoek van de Schinkelstraat en de Honingmanstraat werd het prachtige hoekpand (uit 1919) bezocht. Een sprookjesachtige bloemisterij huist hier sinds kort en eerlijk is eerlijk het mag gezegd worden: de zaak is prachtig en een regelrechte aanwinst voor onze stad. In een monumentaal pand, dat jaren leegstond, zal de komende jaren deze prachtige bloemenzaak gehuisvest zijn, een zaak met sfeer en gevoel. Wederom een bestaande kans verzilverd.

leegstandIetsje verderop in hartje stadscentrum werd een circa 1000 vierkante meter leegstaande winkel bezocht. Hier huist tijdelijk een kunstenaar die tentoonstellingen zal verzorgen en ‘zijn pand’ zo veel mogelijk actief voor Heerlen zal inzetten.
Ter plekke kregen wij een persoonlijke rondleiding en gaf de kunstenaar (www.jamesjetlag.com) tekst en uitleg. Door zijn directe contact met de eigenaar van het pand is ook deze kans onlangs verzilverd. Onze complimenten: durf, inzet en zichtbaar resultaat!

Vervolgens trok de wandeling langs de vele leegstaande kansenpanden rondom het gemeentehuis. Daarna langs de veelal ongebruikte kantorenboulevard, gelegen aan de Putgraaf, en het leegstaande beddenhuis van het oude Sint Jozef ziekenhuis. Om vervolgens langs (en door) de nieuwe woonwijk in het stadscentrum (het zogenaamde Klein Vaticaan) via het onlangs (op initiatief van de zusters) prachtige opgeknapte Mgr. Savelbergklooster op het Pancratiusplein (natuurlijk met een kopje koffie of thee erbij) gezellig en informeel deze zondagswandeling te beeindigen en daarbij nog even na te praten.

‘Een eye-opener!’ en ‘wat kan er nog heel veel in het stadscentrum!’ was een veelgehoorde opmerking. Kortom niet klakkeloos de schop in de grond voor het zoveelste nieuwbouwproject maar eerst gebruiken wat er is, immers er is meer dan bestaande winkel-, kantoor- en woonruimte genoeg…. zo bewees ook deze kansenwandeling nog eens.

Hart-Leers organiseert kansenwandeling door Heerlen centrum

Posted by | Nieuws

‘Door een overaanbod aan kantoor- en winkelruimten is leegstand ontstaan, juist die leegstand biedt volop kansen!’, zo steekt Roel Leers namens Hart-Leers van wal. ‘Laten we ons eerst eens richten op wat er al is en daarbij zorgen dat al die bestaande leegstaande ruimten ingevuld worden’.

leegstandZo staat er circa 40.000 vierkante meter (oude) CBS kantoorruimte leeg terwijl het hele Maankwartier, een nieuwbouwproject op amper een steenworp afstand ervan, circa 40.000 vierkante meter groot moet worden. Dat de reeds gerenoveerde ‘Hoppenhof’ (onderdeel van het plan Maankwartier), gelegen tussen het nieuwe en voormalige busstation, nog voor circa 1600 meter ‘te huur’ staat zegt natuurlijk meer dan genoeg. Een pas op de plaats maken voor het Maankwartier ligt gewoonweg voor de hand.

Hart-Leers kiest voor een dynamisch en compact stadscentrum, eerst gebruiken en invullen wat er is en dan pas uitbreiden. Eerst moet er weer leven in de hele stad komen. Niet alleen het Corio Center, de 2e helft Saroleastraat en de 1ste Promenade zijn ons stadscentrum, ook de winkelstraten eromheen horen erbij! Laten we nu eerst eens de reeds bestaande kansen met beide handen aanpakken en invullen.

Ook denkt Hart-Leers met fors lagere parkeertarieven mensen langer in de stad te houden en deed zij daarvoor inmiddels al meermaals het voorstel om het voormalige busstation als langdurige, zeer betaalbare, parkeerplek in te richten.

‘Hart-Leers kiest voor het bestaande stadscentrum en spreekt zich uit tegen een verplaatsing van het huidige stadshart’, zo benadrukt Roel Leers namens de partij. Een scenario waarbij bijvoorbeeld de Hema, V&D en andere grote landelijke ketens richting Maankwartier zouden verkassen en ons stadscentrum daarbij achterlaten voltrok zich in de jaren ’80 al eens rondom het gemeentehuis. De hele winkelomgeving ging daar toen direct hard achteruit, het C&A gebouw ging uiteindelijk tegen de vlakte en het Hema gebouw staat alweer lange tijd leeg… En mensen? Die zie je er bijna niet meer.

Tijdens een informele stadswandeling, een kansenwandeling zo betitelt Alie ten Brink (secretaris van Hart-Leers) de wandeling, die op zondag 29 november a.s. om 12.00 uur op het Pancratiusplein start, zal Hart-Leers leegstaande kansenpanden laten zien en tegelijkertijd hierover met u in discussie gaan. Verzilver de bestaande kansen! ‘Deelname is gratis, u bent hartelijk welkom!’, zijn de afsluitende woorden van deze kersverse Heerlense politieke partij.