parkeren

Ook 2e kamerleden strijden tegen forse verhoging parkeertarieven

Posted by | Nieuws

De ruim 66% stijging van de Heerlense parkeertarieven lijkt inmiddels ook de 2e kamer bereikt te hebben. ‘Zo zie je maar weer: waar een landelijke partij in Heerlen volop instemt met deze onverantwoorde verhoging vind diezelfde partij dit in Den Haag van de gekke en gaat, samen met ons, daartegen de strijdt aan!’, zo start een blijverrast Hart-Leers.

Ook in Heerlen worden de gaten in het gemeentelijke huishoudboekje via een forse verhoging van de parkeertarieven gedicht.

Het college, waaraan ook de PvdA deelneemt, hoopt daarmee 1.000.000 Euro extra ‘op te halen’.

Heerlen, 23 november 2010

‘Afronden Parkeertijd “niet eerlijk”  

De PvdA neemt de explosieve stijging van parkeertarieven op de korrel. Kamerlid Dijksma wil dat minister Verhagen (Economische Zaken) een maximering aan de jaarlijkse verhoging van de parkeerbelasting afspreekt met gemeenten en de eigenaren van particuliere parkeerplaatsen. Ze vindt dat de bewindsman zich hard moet maken voor consumentenbelangen en zorgt dat mensen “eerlijk betalen” voor allerlei diensten. “of het nu gaat om bellen of parkeren, veel mensen betalen veel meer dan waar ze feitelijk gebruik van maken”, zegt Dijksma. “Een uur en een minuut parkeren, betekent nu vaak twee uur afrekenen. In een tijd dat we allemaal de tering naar de nering moeten zetten is dat niet acceptabel”, vindt de Pvda’er, die Verhagen vandaag in een debat treft. Gemeenten kampen vanwege bezuinigingen en economische tegenslag met grote tekorten op de begroting. Lokale besturen proberen op alle mogelijke manieren de gaten in het gemeentelijke huishoudboekje te dichten, en dat betekent in sommige plaatsen een flinke verhoging van de parkeerbelasting’.

 

Telegraaf 23.11.2010

Hoogte parkeertarief hartstikke belangrijk

Posted by | Nieuws

‘Een andere trend is boodschappen doen in wijkwinkelcentra. Binnensteden slibben dicht en je betaalt je blauw aan parkeergeld. Ook in Heerlen, zo is aangekondigd, gaan de parkeertarieven komend jaar fors (met 50%) omhoog en zelfs op koopzondagen moet worden betaald voor een parkeerplek. Dan doe je je wekelijkse boodschappen toch liever buiten de drukte van de city: snel en efficiënt, met een gratis of op z’n minst betaalbare parkeerplaats vlakbij‘. (Parkstad Magazine November 2010, ‘Uitverkoop in de retail’)

Hart-Leers: ‘Drong het bovenstaande maar tot meer Heerlense politici door dan was die forse verhoging van de parkeertarieven er nooit gekomen’.

Heeft Q-Park ook Heerlen in de tang?

Posted by | Nieuws

Op 11 en 12 november berichtte het Limburgs Dagblad over de Q-Parkdeal tussen Maastricht en het parkeerbedrijf. In Heerlen viel onlangs het besluit om het parkeertarief te verhogen van 1,20 naar 2,00 Euro en het tarief daarbij altijd boven het parkeergaragetarief te leggen. Hart-Leers strijd tegen dit besluit en wil bovendien weten welke overeenkomsten er tussen de gemeente Heerlen en Q-Park bestaan. Ook na meerdere keren navragen kreeg Hart-Leers (nog) geen inzicht in deze afspraken.

‘Het een en ander is vooral mondeling overeengekomen en daarvan staat niets op papier’, wist de wethouder tijdens de raadsvergadering van 2 november jl. te melden. Hart-Leers wil echter precies weten hoe het ervoor staat, welke afspraken zijn  er? Kortom: zet het een en ander, dat kennelijk alleen mondeling vastligt, maar eens op papier.

Het scenario ‘van die slechte veel kostende parkeergarage’ in Maastricht lijkt zich 1-op-1 ook in Heerlen te kunnen voltrekken. Immers: de schouwburggarage, die Q-Park als parkeergarage van de gemeente huurt, voldoet al lange tijd niet meer aan de eisen en Q-Park dringt erop aan dat de door hen gehuurde garage helemaal op peil gebracht wordt.

Nu een meerderheid in de Heerlense gemeenteraad instemde met het fors verhogen van de (straat)parkeertarieven zit Q-Park in Heerlen in een nog betere positie. Het nog jaren lopende huurcontract voor de schouwburgparkeergarage zet de gemeente Heerlen wellicht al heel snel voor het blok. Moeten investeren in forse renovatie of zelfs in een geheel nieuwe parkeergarage zal vele miljoenen kosten. Waar haalt Heerlen, dat al met forse tekorten kampt, dit geld vandaan?

Bovendien loopt het huurcontract van de desbetreffende garage nog wel enige tijd zodat het maar de vraag is of een vernieuwde of gerenoveerde parkeergarage meer huurpenningen opleveren kan of zal. Voor de hand ligt immers dat er gemaakte afspraken zijn waarin een huurprijs vastligt.

‘Na over de Q-Parkdeal in Maastricht gelezen te hebben is het echt de hoogste tijd om heel snel te vernemen hoe in Heerlen de vlag er bij hangt. Waar zijn we aan toe en hoe luiden de precieze afspraken tussen Heerlen en Q-Park? Wat staat Heerlen te wachten en hoe valt dat op te hoesten?’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Heerlen wordt wakker!!

Heerlense begraafrechten en parkeertarieven stijgen fors

Posted by | Nieuws

Op dinsdag 2 november jl. besloot een meerderheid van de Heerlense gemeenteraad het volgende: daar waar parkeerders nu 1,00 per uur betalen kost het per 2011 1,50 Euro. Waar zij nu 1,20 Euro betalen stijgt het tarief naar 1,80 Euro, tendens stijgend naar meer dan 2,00 Euro. Het begraaftarief zal van 960 naar 2450 Euro stijgen. Kortom kostenstijgingen van tientallen procenten tot ruim 150%. Heerlenaren en bezoekers van de stad betalen letterlijk de rekening van de forse uitgaven drift van het college.

Geld voor bijvoorbeeld de culturele lente lijkt opgehoest te worden door hogere parkeertarieven en hogere begraafrechten…

Daar waar op het drukste moment van de week nog 1144 parkeerplekken in het stadscentrum ongebruikt blijven en Heerlen reeds ruim 800.000 Euro aan haar parkeerbeleid overhoudt gaat de stad toch forse prijsverhogingen doorvoeren in de hoop op termijn 1.000.000 Euro aan extra opbrengsten te genereren. Hart-Leers pleit daarentegen voor prijsverlaging en daar waar mogelijk voor gratis parkeren. Een totaalbeeld vormen over het parkeerbeleid is onmogelijk daar de wethouder, ook na meerdere verzoeken daartoe, voor de besluitname in de gemeenteraad geen duidelijk inzicht gaf in de afspraken die Heerlen met Q-park heeft. Er zijn blijkbaar vooral veel mondelinge afspraken waarvan niets op papier staat lichtte hij tijdens de raadsvergadering toe.

Read More

Forse stijging parkeertarieven een feit

Posted by | Nieuws

Tijdens een gecombineerde raadscommissievergadering van gisteravond besprak politiek Heerlen de parkeernota 2010. Een politieke meerderheid stemde daarbij in met forse stijging van de parkeertarieven in Heerlen centrum. De parkeertarieven exploderen daarmee met 50% in 2011 waarna nog verdere stijging volgt zodat straatparkeren duurder wordt dan parkeren in een Q-park parkeergarage. Concrete afspraken met Q-park heeft de gemeente Heerlen echter nog niet gemaakt. Zodra de gemeenteraad op 2 november met de parkeernota instemt krijgt Q-park het dus klaarblijkelijk feitelijk voor het zeggen in Heerlen. Immers stijgen bij Q-park de prijzen dan stijgt het straattarief van de gemeente Heerlen automatisch mee.

‘Dit is pure geldklopperij en niets anders’, zo omschrijft Hart-Leers het voorstel. Daar waar zelfs op het drukste moment van de week nog 1144 parkeerplaatsen beschikbaar zijn stellen Burgemeester en Wethouders voor om het parkeertarief fors te verhogen. Nu verdient Heerlen al 800.000 Euro aan de ‘melkkoe’ die parkeren heet en daarbij hoopt de gemeente via het huidige voorstel nogmaals 500.000 tot 750.000 Euro extra uit de beurs van parkeerders te halen.

‘Een veel beter idee lijkt ons het maken van een of meerdere grote betaalbare parkeerterreinen aan de rand van het stadscentrum. Het leegstaande oude busstationgebied, direct tegen het centrum aan, zou daarvoor ideaal zijn. Tijdelijk inrichten als grootschalige betaalbare parkeerplek en Heerlen heeft er een aanwinst bij’.

Hart-Leers ziet parkeren als levensbelangrijk voor een goed functionerend stadscentrum. ‘Wij denken dat juist met tariefsverlaging en daar waar mogelijk gratis parkeren meer mensen naar Heerlen komen, er wellicht dan vaker komen en/of langer blijven en dat juist dat onze lokale ondernemers in deze moeilijke tijden helpt. Meer bezoekers betekend wellicht minder leegstand en meer werkgelegenheid en ook dat heeft Heerlen broodnodig’. Een kortzichtig beleid om parkeertarieven van 1,20 naar 1,80 en van 1 Euro naar 1,50 te verhogen wijst op pure korte termijn strategie. Een strategie om vooral de gemeentekas mee te spekken. Dit terwijl Nederlandse gemeenten hun parkeerinkomsten in de afgelopen 20 jaar al zagen vertienvoudigen.

Met een parkeertarief hoger dan 2,00 Euro (dat men momenteel bij Q-park betaald) stijgen de tarieven in Heerlen met ruim 66%. Vervolgens is het gemeentelijk straattarief aan het tarief van de parkeergarage gekoppeld en is het Q-park die feitelijk aan de touwtjes trekt. Hart-Leers wil inzage in alle afspraken die Heerlen met Q-park heeft en wil bovendien exact weten hoe de BV werkt waarin de gemeente Heerlen parkeeractiviteiten heeft ondergebracht.

‘De gemeente Heerlen en Q-park zullen met dit voorstel zeker in hun nopjes zijn. Parkeerders in Heerlen trekken de beurs en ook ondernemers en instellingen in het stadscentrum (en alle bewoners!) plukken straks de zure vruchten ’.

Gemeente Heerlen steunt parkeergarages

Posted by | Nieuws

gratis parkeren‘Geen 1,20 maar 2,00 Euro per uur betalen, op koopzondag geen gratis straatparkeren meer en straatparkeren duurder dan in parkeergarages maken’, dat is het voorstel dat Burgemeester en Wethouders van Heerlen aan de gemeenteraad doet. ‘Span het paard maar achter de wagen’, reageert Hart-Leers vol verbazing.

‘Tarieven met ruim 66% verhogen terwijl juist met lagere parkeertarieven en daar waar mogelijk vrij parkeren geworven zou moeten worden. Mensen naar Heerlen halen en ook de winkelkassa’s laten rinkelen dat is wat gebeuren moet. Het enige dat bij dit voorstel wel lijkt te varen is de gemeentekas’.

Persbericht parkeernota

Heerlens parkeertarief stijgt met ruim 66%

Posted by | Nieuws

melkkoeOp parkeerplekken waar u momenteel 1,20 Euro per uur betaald zal binnen niet al te lange tijd een tarief van 2,00 Euro per uur gelden tenminste zo luidt het voorstel dat het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad doet. Dit voorstel is een onderdeel van de parkeernota die, nadat deze geruime tijd geleden wegens forse kritiek teruggenomen werd, nu weer opduikt. Parkeren in parkeergarage en op straat moeten kennelijk even duur zijn luidt de insteek van de parkeerwethouder.

Hart-Leers pleit daarentegen voor een forse verlaging van parkeertarieven en ziet dit voorstel ook daarom in het geheel niet zitten. ‘Daar waar straatparkeren de gemeente Heerlen 1.600.000 Euro in het laadje brengt (terwijl er kosten van 800.000 Euro tegenover staan) is er ruimte genoeg om de tarieven fors te verlagen in plaats van deze (met ruim 66%!) te verhogen’.

‘Betaalbaar parkeren zorgt voor meer bezoekers in onze binnenstad, mensen die langer blijven of wellicht vaker terug komen’, stelt Hart-Leers. ‘Met meer bezoekers daalt wellicht ook de leegstand van vele winkelpanden en neemt werkgelegenheid toe. Het verhogen van parkeertarieven heeft naar onze mening erg slechte effecten op de stad’, zo besluit Hart-Leers.

Hebt u ook een mening over het toekomstige parkeerbeleid en wilt u hierover meepraten? Maak dan gebruik van uw spreekrecht in de raadscommissie of geef uw schriftelijke mening over de op handen zijnde parkeernota.

Parkeerterrein achter Hogeschool Zuyd geopend

Posted by | Nieuws

Begin september is er gestart met de werkzaamheden aan de rotonde Valkenburgerweg / J.F. Kennedylaan. De bedoeling is dat er eind december een zgn. turborotonde moet liggen, evenals een tunnel voor de fietsers. Dat betekent op dit moment dat de rotonde voor al het gemotoriseerd verkeer is afgesloten en dat er duidelijke omleidingroutes staan aangegeven, richting Voerendaal en de Hogeschool Zuyd.

Het nieuwe schooljaar is inmiddels weer in volle gang en het valt op dat er in de Prof. Van Itersonstraat en de Mr. Dr. Froweinstraat de laatste dagen minder auto’s geparkeerd staan dan tijdens het afgelopen schooljaar. Zie bijgaande foto’s.

Ook de parkeerplekken voorzien van een parkeermeter aan de Xavier Nolenslaan staan nagenoeg leeg (zie foto’s). 

Nou is dat een normaal beeld want die plekken werden ook in net verleden nooit gebruikt door gastparkeerders.

Tijd voor onderzoek. Het blijkt dat het parkeerterrein achter de Hogeschool Zuyd open is en dat het vol staat met geparkeerde auto’s!!!!!  Zie bijgaande foto’s.

Read More

Parkeergarage ‘Luna Lux’ afgeblazen?

Posted by | Nieuws
ParkerenDe nieuwbouwplannen aan de Stationstraat in Heerlen centrum, Luna Lux, kennen (of kenden?) ook een parkeergarage. Volgens recente berichten zou deze echter vervallen omdat zowel onder het Stationsplein als aan de andere kant van het spoor ook parkeergarages in de planning staan.
 
Met de aanstaande metamorfose van de Oranje Nassaustraat zou ook de nabij gelegen nieuw te bouwen parkeergarage aan de Stationstraat meer ‘reuring’ in de straat brengen. Er werd zelfs gesproken om de in- en uitgang voor voetgangers aan/in de Oranje Nassaustraat te plaatsen.
 
Parkeren is belangrijk en zorgt bovendien voor bezoekersstromen. Vandaar willen wij graag weten hoe het zit met deze parkeergarage.
 
Komt hij er toch of is ‘ie echt afgeblazen? Zo ja, waarom?

Bijdrage begrotingsdebat 2010 Fractie Leers

Posted by | Vanuit de fractie

Fractie Leers in de eerste termijn van het begrotingsdebat, Woensdag 21 oktober, 2009

Heerlen wordt wakker!!

Geachte Voorzitter,

Heerlen wordt wakker!! De tekst ‘Heerlen wordt wakker!!’ prijkt op diverse plekken in onze binnenstad. Deze graffiti kan op van alles wijzen… Mensen open je ogen of nu is het echt goed geweest, de maat is vol. ‘Heerlen wordt wakker!!’ is een rode draad in mijn betoog en nee, meteen voor alle duidelijkheid, ik heb die tekst niet op de muur gezet.

Onze stad staat nog heel wat te wachten. Om dichtbij te beginnen per 1 januari 2013 een nieuw onderkomen voor het stadskantoor. Ook hier begint de tijd te dringen zonder dat er reeds knopen doorgehakt zijn. Mijn insteek: praat met de huidige eigenaar van het stadskantoor, laat het pand volgens alle wensen opleveren en huur het dan wederom. Immers gemeentehuis en stadskantoor werken het beste in elkaars directe omgeving en de dynamiek in en om het stadskantoor is prima voor onze binnenstad. Tijdens de renovatie of nieuwbouw valt er dan wellicht een tijdelijke huisvestingsoplossing te vinden op de nabij gelegen Putgraaf waar genoeg kantoorruimten, al geruime tijd, leeg staan.

MaankwartierOok het Maankwartier en het Schinkelkwadrant hangen boven de markt. Hoe staat het nu concreet met het Maankwartier? Onlangs gaf woningcorporatie Weller aan problemen te hebben ten aanzien van de kantoorruimten hierin… De kantoren van de reeds gerenoveerde Hoppenhof staan grotendeels leeg en om de hoek ligt de kantorengigant van het voormalige CBS op een nieuwe invulling te wachten. Behalve een enorme toevoeging aan winkelruimten bij het station staat ook een herontwikkeling van winkelruimten bij het Schinkelkwadrant op stapel. Kijkende naar de huidige leegstand in de binnenstad moet eenieder dit beangstigen.

Vandaar: eerst vullen wat er is daarna denken aan uitbreiding. Kies voor inbreiden en herinvullen van het reeds leegstaande.

te huurVoor de deur van ons gemeentehuis voltrekt zich het volgende scenario: nieuwbouw rondom het pand Kneepkens en leegstand van het voormalige Hema-gebouw dat nu voor 200.000 Euro per jaar te huur staat. Randstad verhuisde en liet het voormalige Hema-gebouw leeg achter. Ook de overige nieuwe commerciële ruimtes rondom Kneepkens blijven vooralsnog leeg.

Dit mag en kan geen toekomstscenario zijn voor wat onze stad te wachten staat: verplaatsing van het bestaande en daarmee leegstand van het oude achterlatende. Inbreiding in plaats van uitbreiding dat zou juist op dit moment het motto moeten zijn.

De centra van onze stadsdelen zijn volop in beweging of doen verwoedde pogingen daartoe. Het winkelcentrum Heerlerbaan gaat veranderen, tenminste dat is (of was?) de bedoeling, wat gaat er nu gebeuren met de grote (tijdelijke) winkels op de Heerlerbaan. Zullen zij zoals afgesproken verdwijnen of komen zij terug in het oude nest in hartje Heerlerbaan. Of gaat alsnog toch nog iets anders gebeuren?

Read More