stadskantoor

Wethouder houdt brief aan gemeenteraad bewust achter

Posted by | Nieuws

De vakwethouder die over het nieuwe stadskantoor gaat (de werkplek van Heerlense ambtenaren) heeft een belangrijke brief, die ook gericht was aan de gemeenteraad, bewust achtergehouden zo meldt het Limburgs Dagblad vandaag (bijlage). Dit deed de wethouder volgens eigen zeggen om zo het raadsbesluit, dat hierover dinsdag jl. genomen werd, niet te laten beïnvloeden.Hart-Leers is laaiend: ‘Dit mag en kan dus echt niet. Deze brief is ook gericht aan de gemeenteraad, bevat relevante informatie en hoorde zeer zeker bij de raadsbrede discussie betrokken te worden’

Op basis van welk recht denkt de wethouder brieven gericht aan de raad te mogen achterhouden? Hadden wij deze brief ooit nog voor ogen gekregen als Hart-Leers niet actief erna opzoek was gegaan? De gemeenteraad is zelf zeer goed bij machte om informatie in te schatten en te gebruiken, de wethouder hoeft en mag niet als een soort ‘moederkloek’ de raad ‘dicteren’ wat wel of niet goed is.

Hart-Leers: ‘Momenteel laten wij uitzoeken op welke wijze het genomen raadsbesluit teruggedraaid kan worden. Het bewust achterhouden van deze brief is een zeer kwalijke zaak en staat haaks op de plicht om de raad volledig te informeren. Het raadsbesluit moet op z’n minst opnieuw genomen worden, inclusief het daarbij inhoudelijk betrekken van deze achtergehouden brief. Bovendien zien wij ons ertoe genoodzaakt om deze hele kwestie, het bewust achterhouden van een brief, inhoudelijk en raadsbreed ter discussie te stellen. Aan de aanstaande -extra- raadsvergadering over het Mijnwaterproject kan gemakkelijk een extra agendapunt toegevoegd worden. De kwestie van het bewust achterhouden van een aan de raad gerichte brief willen we ook op dat moment breeduit aan de orde stellen. Wat de wethouder zich hier permitteerde kan en mag echt niet dit is wat ons betreft een volledig onacceptabele gang van zaken en wellicht zelfs strafbaar!’

Bijlage: Artikel Limburgs Dagblad
Brief huisvesting Stadskantoor

Zet college Heerlense raad op ‘t verkeerde been?

Posted by | Nieuws

Daar waar de gemeente Heerlen melde dat ‘de markt’ voorstelde om het stadskantoor in het Schinkelkwadrant te plaatsen en het huidige stadskantoor als designhotel (met designwinkels) in te willen zetten wijst de eigenaar van het stadskantoor dat (per brief) van de hand. In een brief (bijlage) van 1 juli jl. gericht aan college en gemeenteraad wijst de eigenaar en verhuurder van het stadskantoor op punten die inhoudelijk niet overeenkomen met gemeentelijke informatie gericht aan de gemeenteraad en raadscommissie.

Hart-Leers: ‘Hoe moeten wij deze brief duiden en waarom kende de raad deze brief tot op heden niet?’ De partij duikelde het schrijven op en verlangt tekst en uitleg. ‘Zo kan het dus echt niet. Wij voelen ons bij de neus genomen’.

Informatie dat de raad bereikt moet zondermeer geheel juist, correct en actueel zijn. Deze belangrijke brief slingerde kennelijk dagenlang in het gemeentehuis rond voordat Hart-Leers deze, na enig speurwerk, opduikelde.

Huisvesting Stadskantoor

Heerlen schuift besluit stadskantoor voor zich uit

Posted by | Nieuws

Al jarenlang weet de gemeente Heerlen dat het huurcontract voor het stadskantoor, de werkplek van ambtenaren (direct naast het gemeentehuis), per 31 december 2012 afloopt. Ook weet de gemeente Heerlen dat het gebouw op diverse punten niet meer voldoet en hieraan gewerkt moet worden. ‘Onze voorkeur heeft een nieuwe werkplek op dezelfde locatie’, zo sprak de gemeenteraad medio januari jl. uit. Het was de bedoeling om samen met de verhuurder tot een nieuw plan te komen waarbij deze investeert in op maat gemaakte nieuwbouw en de gemeente Heerlen daarna haar huurcontract voor het stadskantoor voortzet. Gedurende de onderhandelingen stellen burgemeester en wethouder nu plots voor te gaan verkassen naar het nieuw te bouwen Schinkelkwadrant…

‘Het lijkt op een erg doorzichtige manier om de druk op de lopende onderhandelingen op te willen voeren’, zo concludeert Hart-Leers. ‘Allemaal willen we graag dat de ambtenaren dichtbij het gemeentehuis blijven en dat er gewoonweg een nieuw stadskantoor komt dat Heerlen blijft huren zoals het al jarenlang doet. Nu komt plots het nieuwe Schinkelkwadrant op de proppen, een nieuw te bouwen winkelcentrum inclusief een 100-tal woningen in het vierkant Promenade, Geerstraat, Schinkelstraat en Honingmannstraat’. Saillant detail: pas zeer onlangs werd tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Heerlen overeenstemming bereikt voor de bouw van het Schinkelkwadrant. Nieuwbouw die bestaat uit winkels en woningen. Kantoren, zeker vele duizenden vierkante meters zoals de gemeente Heerlen die voor haar stadskantoor nodig heeft, komen in dit plan (vooralsnog) niet voor…

Hart-Leers wees in haar betoog (bijlage), tijdens de commissievergadering van 27 juni jl., op diverse punten. Het voorliggende stuk lijkt op een noodsprong. Dat terwijl het echt de allerhoogste tijd is om knopen door te hakken. Een designhotel met designwinkels in het huidige stadskantoor plaatsen lijkt op dit moment volledige luchtfietserij. Immers: welke hotelketen gaat dit doen en wie baten de winkels uit? Wij weten het niet, burgemeester en wethouders kennelijk ook niet.

Bijlage: Stadskantoor Heerlen

leegstand

Heerlen: 10.000den vierkante meters kantoorruimte staan leeg

Posted by | Nieuws

Lege kantoren Tijdens de discussie over het nieuwe onderkomen voor onze ambtenaren, het stadskantoor, vroeg Hart-Leers om inzichtelijk te maken hoeveel kantoor- en winkelruimte er nu precies in Heerlen leegstaat. Een eerste aanzet tot beantwoording hiervan ontving de gemeenteraad gisteravond. Wat Hart-Leers al vermoedde kreeg langzaamaan een gezicht: een enorme hoeveelheid aan lege kantoorruimte.

Alleen al het gisteravond aan de gemeenteraad verstrekte lijstje (bijlage) van op de markt aangeboden kantoorruimte groter dan 1000m2 (d.d. 22.12.2009) gaf circa 23.000 m2 leegstand aan. Hier worden amper een handje vol plekken besproken en bovendien: kleinere locaties zijn niet meegenomen. Wetende dat de voormalige (leegstaande) CBS locatie ruim 43.000 m2 lege kantoorruimte behapt lijkt het lijstje slechst het topje van een ijsberg…

Hart-Leers kiest voor een compacte dynamische stad met (her)gebruik van het reeds bestaande aan (leegstaande) woon-, winkel en kantoorruimten en niet voor telkens weer kiezen voor nieuwbouw die keer op keer leegstand achterlaat.

7 januari 2010 interview op L1 radio: Meer Limburgse kantoren staan leeg
Lijst: Lege kantoren
Ziek ook:
Hart-Leers organiseert kansenwandeling door Heerlen centrum

Ook Duthler vertrekt…

Posted by | Nieuws

Duthler Onlangs schreven wij al dat de Rabobank op de hoek Promenade II en Honingmannstraat medio maart a.s. vertrekt. Nu blijkt dat ook de buren in het circa 900m2 groot tellende winkelpand Duthler vertrekken en het winkelpand momenteel al te huur staat. Even verderop staat het voormalige Megapool (circa 1000m2) al jaren leeg en ligt ook het voormalige postkantoor er inmiddels wezenloos bij. De nabij liggende kledingwinkel Boomers verhuist binnenkort naar de Dautzenbergstraat en ook andere winkels in de Honingmannstraat staan te huur.

Hart-Leers luidt de noodklok voor de binnenstad.

Rondom de Dr. Poelsstraat/Raadhuisplein heerst leegstand, de Akerstraat ter hoogte van de rotonde tot en met de bushalte: aaneengesloten leegstand, rondom het Wilhelminaplein, de Stationstraat en in delen van de Oranje Nassau- en Geleenstraat wederom leegstand. Zo maar wat plekken als voorbeeld, plekken waarvan er helaas al veel te veel zijn.

Onlangs wees Hart-Leers, tijdens haar kansenwandeling van 29 november jl., al op de vele bestaande (leegstaande) mogelijkheden. Ondanks dit alles dweept het college met ‘de droom die uitkomt’: het Maankwartier. Deze droom lijkt echter steeds meer in een nachtmerrie voor het bestaande centrum uit te zullen monden.

Calatrava De grootste politieke partij van onze stad en kartrekker van het college wil Calatrava (een wereldberoemde architect van miljoenen verslindende projecten) naar Heerlen halen om het nieuwe stadskantoor te ontwerpen en sluit daarbij de ogen voor de noden van (en realiteit in) onze stad.

Waarom vertrekken bedrijven uit onze binnenstad en blijft de komst van nieuwe bedrijvigheid uit, wat is er aan de hand?
Hart-Leers vraagt het college om antwoord op deze vraag.

Gebruik en vul eerst wat er is, kies voor een compact en dynamisch koopcentrum, niet uitbreiden maar inbreiden!

Bijdrage begrotingsdebat 2010 Fractie Leers

Posted by | Vanuit de fractie

Fractie Leers in de eerste termijn van het begrotingsdebat, Woensdag 21 oktober, 2009

Heerlen wordt wakker!!

Geachte Voorzitter,

Heerlen wordt wakker!! De tekst ‘Heerlen wordt wakker!!’ prijkt op diverse plekken in onze binnenstad. Deze graffiti kan op van alles wijzen… Mensen open je ogen of nu is het echt goed geweest, de maat is vol. ‘Heerlen wordt wakker!!’ is een rode draad in mijn betoog en nee, meteen voor alle duidelijkheid, ik heb die tekst niet op de muur gezet.

Onze stad staat nog heel wat te wachten. Om dichtbij te beginnen per 1 januari 2013 een nieuw onderkomen voor het stadskantoor. Ook hier begint de tijd te dringen zonder dat er reeds knopen doorgehakt zijn. Mijn insteek: praat met de huidige eigenaar van het stadskantoor, laat het pand volgens alle wensen opleveren en huur het dan wederom. Immers gemeentehuis en stadskantoor werken het beste in elkaars directe omgeving en de dynamiek in en om het stadskantoor is prima voor onze binnenstad. Tijdens de renovatie of nieuwbouw valt er dan wellicht een tijdelijke huisvestingsoplossing te vinden op de nabij gelegen Putgraaf waar genoeg kantoorruimten, al geruime tijd, leeg staan.

MaankwartierOok het Maankwartier en het Schinkelkwadrant hangen boven de markt. Hoe staat het nu concreet met het Maankwartier? Onlangs gaf woningcorporatie Weller aan problemen te hebben ten aanzien van de kantoorruimten hierin… De kantoren van de reeds gerenoveerde Hoppenhof staan grotendeels leeg en om de hoek ligt de kantorengigant van het voormalige CBS op een nieuwe invulling te wachten. Behalve een enorme toevoeging aan winkelruimten bij het station staat ook een herontwikkeling van winkelruimten bij het Schinkelkwadrant op stapel. Kijkende naar de huidige leegstand in de binnenstad moet eenieder dit beangstigen.

Vandaar: eerst vullen wat er is daarna denken aan uitbreiding. Kies voor inbreiden en herinvullen van het reeds leegstaande.

te huurVoor de deur van ons gemeentehuis voltrekt zich het volgende scenario: nieuwbouw rondom het pand Kneepkens en leegstand van het voormalige Hema-gebouw dat nu voor 200.000 Euro per jaar te huur staat. Randstad verhuisde en liet het voormalige Hema-gebouw leeg achter. Ook de overige nieuwe commerciële ruimtes rondom Kneepkens blijven vooralsnog leeg.

Dit mag en kan geen toekomstscenario zijn voor wat onze stad te wachten staat: verplaatsing van het bestaande en daarmee leegstand van het oude achterlatende. Inbreiding in plaats van uitbreiding dat zou juist op dit moment het motto moeten zijn.

De centra van onze stadsdelen zijn volop in beweging of doen verwoedde pogingen daartoe. Het winkelcentrum Heerlerbaan gaat veranderen, tenminste dat is (of was?) de bedoeling, wat gaat er nu gebeuren met de grote (tijdelijke) winkels op de Heerlerbaan. Zullen zij zoals afgesproken verdwijnen of komen zij terug in het oude nest in hartje Heerlerbaan. Of gaat alsnog toch nog iets anders gebeuren?

Read More