Recente artikelen / Alle artikelen

OR gemeente Heerlen sluit zich aan bij door raadsleden geuite zorgen

Roel Leers | Nieuws |
De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Heerlen deelt in een advies (bijlage) -dat zij ook aan de gemeenteraad heeft laten toekomen- het volgende: ‘… wil de OR een diepgaand extern onderzoek laten instellen naar de rollen en bevoegdheden van het College van B&W, de algemeen directeur/ gemeentesecretaris, het managementteam en de organisatie, de onderlinge verhoudingen tussen deze vier en de voor de organisatie gewenste leiderschapsstijl/cultuur.’..

Wethouder Keulen ontvangt 1ste exemplaar Vasteloavend Gezet Heële

Emile Kerssemakers | Nieuws |
Vanmorgen werd in het gemeentehuis te hartje Heerlen het eerste exemplaar van de Vasteloavend Gezet ‘20 uitgereikt. Wethouder Adriane Keulen viel dit jaar de eer te beurt om het allereerste exemplaar van de oplage 2020 in ontvangst te nemen...

Meer informatie hoogst noodzakelijk: Heerlense raadsfracties pleiten voor Raadsenquête ‘conditie ambtelijk apparaat’

Roel Leers | Nieuws |
Vandaag ontving de gehele gemeenteraad het collegebesluit ‘positie gemeentesecretaris/ algemeen directeur’. Dit gebeurde echter pas nadat daar nadrukkelijk om verzocht werd en daarbij gaandeweg duidelijk werd dat alhoewel er ‘geheim’ op stond het stuk toch ‘publiek’ bleek. De fractievoorzitters Marco Peters (CDA Heerlen), Ewout Tijdeman (Fractie Tijdeman) en Roel Leers (Hart-Leers) zien met het ontvangen van dit stuk een basis om...

Burgemeester en wethouders namen -Geheim- besluit over onlangs ‘plots’ vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur

Roel Leers | Nieuws |
Vorige week donderdag, rond half acht in de ochtend, informeerden wij naar een dinsdags voordien genomen collegebesluit. Een collegebesluit aangaande de onlangs ‘plots’ vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur. Na ‘enig extra navragen’ ontving Hart-Leers het betreffende collegebesluit vanmiddag. Het stuk kent de status -niet openbaar- met -actieve informatieplicht-...

Altijd als eerste het laatste Hart-Leers nieuws