Recente artikelen / Alle artikelen

Gaat ‘de grote stations goochelaar’ boven de beoogde (stations)fietsenstalling aan de slag?!

Roel Leers | Nieuws |
Vanmorgen bereikte de raadscommissie RO bijgaande notie. Een notitie naar aanleiding van door Hart-Leers gestelde vragen aangaande ‘de nieuwe grote fietsenstalling’: ‘N.a.v. punt 126 van de actielijst van de commissie RO is er een notitie in het RIS geplaatst bij de toezeggingen...

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Roel Leers | Nieuws |
Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen...
Image by Edward Lich from Pixabay

Fietsenstalling station Heerlen: bedonderde de wethouder de gemeenteraad?!

Roel Leers | Nieuws |
Plots moest en zou het tijdelijke station Heerlen gekocht worden. Waarom? Er moest en zou een grote, nieuwe fietsenstalling komen en dat moest heel snel gaan ook. Een behoorlijke tijd na de aankoop is ter plekke nog niets gebeurt en is ook van een grote, nieuwe fietsenstalling allerminst sprake. Wat is er aan de hand?...

Burgemeester: gemeenteraad moet nieuwe plek Dag- en Nachtopvang nog bespreken

Roel Leers | Nieuws |
Gisteravond, tijdens de digitale vergadering van de raadscommissie Leefomgeving (LO), liet de burgemeester weten dat de gemeenteraad de beoogde nieuwe plek van de Dag- en Nachtopvang (DNO) nog bespreken moet. Dat gebeurde vanwege het feit dat Bewonerscomité Voskuilenweg gebruik maakte van diens spreekrecht. Zij stelden -veiligheid in de buurt- aan de orde en voerde hierover nadrukkelijk het woord...

Altijd als eerste het laatste Hart-Leers nieuws