2020 februari 11

Burgemeester en wethouders namen -Geheim- besluit over onlangs ‘plots’ vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Vorige week donderdag, rond half acht in de ochtend, informeerden wij naar een dinsdags voordien genomen collegebesluit. Een collegebesluit aangaande de onlangs ‘plots’ vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur. Na ‘enig extra navragen’ ontving Hart-Leers het betreffende collegebesluit vanmiddag. Het stuk kent de status -niet openbaar- met -actieve informatieplicht-…

Read More