4e plek op nationale misdaadmeter en inbraken Heerlen op agenda raadscommissie

Posted by | maart 14, 2019 | Nieuws, Vanuit de fractie

Heerlen steeg dit jaar van plek 9 naar plek 4 op de landelijke misdaadmeter. Informatie in beeld gebracht door het Algemeen Dagblad. Ook wordt de stad geteisterd door een hoog aantal inbraken waarbij Heerlen tot ‘inbraakhoofdstad’ van de provincie benoemd is omdat inbraakpogingen er het meest succesvol blijken.

Tijdens het maandelijkse agendaoverleg dat gisteravond plaats vond deed Hart-Leers het gemotiveerde voorstel om voorgaande punten tijdens de raadscommissievergadering Leef Omgeving (LO) van april te bespreken.

Hart-Leers: ‘Het lijkt ons hoogst noodzakelijk, wijs en goed om de stand van zaken -en diverse acties om de algehele situatie snel te verbeteren- duidelijk te bespreken en daarmee nadrukkelijk aan de orde te stellen. Onder aanvoering van de burgemeester moet Heerlen aan de slag. Wij willen ook hierbij weten wat er nu concreet gebeurt, wat nog in de steigers staat en hoe deze negatieve trend snel ten positieve omgebogen wordt. De veiligheid in onze stad verdient een blijvende topprioriteit.‘

Het punt komt stevig op de raadscommissieagenda LO. Te meer omdat er via het fractievoorzittersoverleg de wijkveiligheidsplannen aan toegevoegd zullen worden.

Ook de kwestie Hee-Art/Kunstencentrum Heerlen komt op voordracht van Hart-Leers op de raadscommissieagenda. De raadscommissie Economische Structuur (ES) zal er vandaar volgende maand over spreken.

Na/uit gesprekken met bestuurders van deze failliet verklaarde stichting rijzen vele vragen waarbij zeker ook de gemeente Heerlen prominent naar voren komt. Nu er een faillissement uitgesproken is en, onder andere, 100.000 Euro verleende gemeentelijke subsidie teruggeëist werd moet snel duidelijk worden wat het concrete verloop van Hee-Art was sinds kunstencentrum Hee-Art uit hartje stad richting de Huskensweg verhuisde.