Aan de slag met hartje Hoensbroek

Dinsdag jl. besloten burgemeester en wethouders (collegebesluit 2012/37618)  om kennis te nemen van de marktconsultatie ‘retail os Gebrook’. Hart-Leers spitte het een en ander eens door.

Het stuk geeft aan dat (winkel)hartje Hoensbroek niet goed functioneert en er forse (en hardnekkige) leegstand is. Een krimpgebied betekend minder vraag naar winkelruimte. Bovendien daalt de (landelijke) vraag naar winkelruimte niet alleen door de economische situatie maar ook doordat men steeds vaker via het internet koop. Daarbij lijkt geen sprake van een tijdelijke vraagafname naar winkelruimte maar van een blijvend gegeven. Bovendien ontstaat door leegstand meer leegstand. Aantrekkelijkheid neemt af waardoor bezoekers wegblijven en vervolgens nog meer winkels leegstaan.

Op verzoek van Centrummanagement Hoensbroek werden JTR (Winterswijk) en MKB Reva (Apeldoorn) gevraagd om een rol te vervullen betreffende de aanpak van leegstand en andere knelpunten. Vervolgens gaf de gemeente Heerlen hen de opdracht om een plan van aanpak op te stellen.

De uiteindelijke insteek blijkt het creëren van een compact en dynamisch centrum waarbij ondernemers van buiten richting koopcentrum hartje Hoensbroek verkassen. Een dergelijke insteek wordt onder andere ook in Brunssum gehanteerd. Uitbreiden van het aantal winkelmeters kwalificeert men als risicovol en indien toch voor uitbreiding gekozen wordt stelt men voor om eenzelfde aantal winkelmeters elders uit de markt te nemen.

De aanzienlijke winkelleegstand in hartje Hoensbroek omschrijven de onderzoekers als volgt: na inventarisatie blijkt 5.200 meter leeg te staan waarmee het leegstandspercentage (bij benadering) op ruim 20% ligt. De leegstand buiten hartje Hoensbroek blijkt nog forser:  ca. 10.000m2,  percentueel bijna 30%.

Gelukkig schetst het rapport behalve de nodige minder vrolijke zaken ook diverse positieve ontwikkelingen: bijvoorbeeld het aanwezig zijn van diverse vooruitstrevende en zeer actieve ondernemers die graag door willen groeien en genoeg bestaande kansen zien die -bij goed beleid- daadwerkelijk te verzilveren zijn. Ook pleit men ervoor het parkeren gratis te houden en geïnteresseerden actief op bestaande mogelijkheden te wijzen.

De laatste zin van de marktconsultatie uit november 2012 gaat echter wel erg ver. Citaat: ‘Hoensbroek is in de Middeleeuwen ontstaan op moerasgronden. Het zou zonde zijn als het weer terug het moeras in zakt.’