Aangifte schending geheimhouding onderzoek voormalig CBS gebouw: interessante brief van 3 maanden (!) geleden

Posted by | september 10, 2013 | Nieuws, Vanuit de fractie

aaa_geheim1Zojuist ontving de Heerlense gemeenteraad, burgemeester en wethouders en het griffiebureau van de gemeente Heerlen de onderstaande mail met bijlage:

‘Goedemorgen leden van de raad De Officier van Justitie heeft de burgemeester op 11 juni laten weten dat hij afziet van verder onderzoek nav de aangifte schending geheimhouding.

De burgemeester heeft u destijds in kennis gesteld van de aangifte. Het ging om publicaties in de krant. Door een misverstand is de brief van justitie niet eerder toegezonden.

brief OM 11 juni 2013 inzake beslissing aangifte CBS onderzoek Rekenkamercie