‘Aanzienlijk bedrag’: extra kosten Maankwartier nog steeds niet duidelijk

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de fikse vertragingskosten, kost het verwijderen van de tijdelijke stationsvoorzieningen (ruim) een miljoen meer dan voorzien en… wat is de stand van zaken met betrekking tot de enorme fietsenstalling die Heerlen naast het Maankwartier laat bouwen? Niet zomaar ‘wat vragen’ waarop Hart-Leers graag -zo snel mogelijk- een duidelijk antwoord ontvangt.

Vanwege het verwijderen van het tijdelijke station meldt Heerlen als prijsverhoging: ‘De oorspronkelijke waarde van de opdracht is 9.150.000 euro,-. De totale opdrachtwaarde wordt 10.200.000,-.’ Aan de vertragingskosten Maankwartier wijdt de stad de woorden ‘Het gaat om een aanzienlijk bedrag. De gemeente is hierover de gesprekken met Weller aangegaan’.

Terwijl Hart-Leers al meer dan eens naar de hoogte van dit  ‘aanzienlijke bedrag’ vroeg weigert de wethouder het bedrag met politiek Heerlen te delen. Hoe kan een gemeenteraad burgemeester en wethouders controleren (een van de taken van de raad immers) als informatie -die wel voor handen is- niet vrijgeven wordt?! Niet, natuurlijk…

Een plausibele verklaring is dat het om een dergelijk hoog bedrag gaat dat dit -bij openbaarmaking- zeker en vast ook een hoop ‘politieke onrust’ zou veroorzaken. Dat terwijl de wethouder, wellicht tegen beter weten in, -nog steeds- ‘hoopt’ dat een oplossing alsnog in het verschiet ligt.