Beter alternatief dan sloop van voormalige Megapool winkel Honigmannstraat

Er is een veel beter alternatief dan sloop van de voormalige Megapool winkel aan de Honigmannstraat. Een alternatief dat snel zichtbare vooruitgang oplevert stelt Hart-Leers in bijgaande schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

Er blijken al geruime tijd serieuze geïnteresseerden voor de locatie te zijn. Ondernemers die het pand graag willen kopen om er -na renovatie- snel een goede invulling aan te geven. Vooralsnog tevergeefs lijken zij de gemeente Heerlen verzocht te hebben om te mogen kopen.

Nadat Hart-Leers over deze insteek hoorde stelden wij bijgaande schriftelijke vragen.

Vragen in de hoop om het sloopplan nog eens heel goed te bekijken en daarmee wellicht een hele hoop sloop-, bouw- en leegstandsellende te voorkomen. Dat terwijl dan tevens een behoorlijke investering en dito vooruitgang in het verschiet ligt.

Hart-Leers, Voormalig Megapool-pand, Honigmannstraat 47