Brug Aambos voor eind juni geplaatst

Navraag van Hart-Leers leverde op dat de Aambosbrug uiterlijk voor eind juni geplaatst wordt. Prima nieuws voor de vele wandelaars en hondenbezitters die het bos dagelijks bezoeken. Het lange tijd ‘gesloten’ gedeelte van het bos wordt gelukkig weer toegankelijk.


De ingebruikname zal zeer waarschijnlijk samengaan met een speciaal voor dit feestelijke moment bedacht  brugconcert. Een idee dat spontaan ontstond.


Het Aambosbrugconcert wordt, zoals momentele plannen luiden, uitgevoerd door een bekende Heerlense muzikant. Een gekende muzikant die diverse recente nummers schreef waarin het Aambos een prominente rol speelt.


De hoofdrol speelt, natuurlijk, de Aambosbrug. Dat is duidelijk.