College kende splitsingsplannen stadskantoor al geruime tijd

Posted by | April 03, 2013 | Nieuws

Burgemeester en wethouders weten al vanaf december/januari jl. dat er plannen zijn om het nieuwe stadskantoor in tweeën te splitsen. Dat blijkt uit beantwoording (bijlage) van door Hart-Leers gestelde vragen.

Onze schriftelijke vragen werden voorafgaande aan enige discussie over het splitsen van het nieuwe stadskantoor gesteld. Publiekelijk wist hierover toen nog niemand, ook de gemeenteraad niet. Burgemeester en wethouders beantwoorden onze vragen pas vandaag: ruimschoot nadat diverse vergaderingen over dit onderwerp plaatsvonden. Toen Hart-Leers ook vorige week naar de beantwoording van de vragen informeerde antwoordde de wethouder doodleuk dat de antwoorden wel uit het raadsvoorstel af te leiden waren en dacht het vervolgens daarbij te kunnen laten.

De wijze waarop de gemeenteraad geïnformeerd wordt is ‘naadje pet’. Zelfs als men tijdig vragen stelt (over onderwerpen die dan nog niet eens op de agenda staan en/of publiek zijn) probeert het college politiek Heerlen ‘met een kluitje in het riet’ te sturen.

Nu inmiddels duidelijk is dat kennelijk reeds enkele maanden geleden besloten werd om het nieuwe stadskantoor in tweeën te delen vragen wij ons ook af of en hoe sinds die tijd nog naar huurders voor het door Heerlen gegarandeerde aantal vierkante meters (4000) in het Maankwartier gezocht is. Het ziet er immers nu naar uit dat hier -sinds eind vorig jaar- niets meer aan gedaan werd.

Bijlage