Een compact, dynamisch centrum met sfeer en beleving

Posted by | October 01, 2015 | Vanuit de fractie

Dat is wat Hart-Leers al jarenlang nastreeft (uitspreekt en uitschrijft) voor koopstad Heerlen. Hoe dan? Bij deze, wederom, een korte toelichting.

Kom je op bezoek? Dan heet Heerlen je van harte welkom! Niet met hoge parkeertarieven van 2 euro per uur en een maximale parkeertijd. Wel met een parkeertarief van 50 cent per uur en daar waar mogelijk gratis parkeren. Dit voorstel deed Hart-Leers al meer dan eens. Waarom? Omdat daarmee de parkeerkosten gedekt worden en de hoge drempel (duur parkeren) geslecht wordt.

gratis parkerenGevolg? Meer parkeerders, die langer blijven. Meer potentiële klandizie voor winkels en horeca die vervolgens de kassa vaker ‘laten rinkelen’. Daarbij wellicht meer medewerkers nodig hebben en door meer bedrijvigheid (meer bezoekers) ook leegstaande winkels en horecalocaties ingevuld zien worden.

Bovendien wil Hart-Leers de bestaande stad, voornamelijk binnen de voormalige Cityring, herbeleven en bestaand vastgoed een nieuwe toekomst geven of –als het echt niet anders kan- uit de markt nemen. Maak van zoveel als mogelijk authentieke gevels weer iets fraais. Geef de stad uitstraling en beleving. Haal bestaande gevels, vaak aanwezig boven een jaren ‘80 of ‘90 gevelpui, ‘naar beneden’ en restaureer ‘van boven naar beneden’ zodat koopstad Heerlen daarvoor sfeer en uitstraling terug krijgt.heerlen1908

Houdt de stad vooral betaalbaar. Dat trekt bezoekers. Het kan door bijvoorbeeld de kosten (stageld e.d.) voor Kermis drastisch te verlagen met daarbij de afspraak dat ook de ritprijzen in verhouding -naar beneden- aangepast worden. Een lagere ritprijs waardoor met minder euro’s meer gedaan kan worden en bezoekers wellicht een tweede keer komen of zelfs weer die eerste keer. Combineer evenementen met de stad. Het een versterkt het ander.

Met herwaarderen van het bestaande, zonder grootschalige nieuwbouw, denken wij dat de stad een betere koers vaart. Vertel daarbij het verhaal van de stad. Vertel over de geschiedenis van markante (en minder markante) panden en breng ook zo het bewogen, dynamische verleden van Heerlen tot leven.

Herinnert u zich het Hart-Leers voorstel om het nieuwe winkelen op te pakken en daarvoor het koophart als proeftuin in te zetten? Het nieuwe winkelen waarbij een ieder (die dat wil) digitaal ‘een op een’ -als individuele klant- gezien en benadert wordt en op die manier een persoonlijk (op maat gemaakt) profiel ontstaat. Ook dat is een concreet iets waarmee onze stad ‘toekomst proof’ gemaakt kan worden.

Het is de allerhoogste tijd voor Heerlen om terug te keren naar de kern en daarbij de bestaande stad nieuwe beleving te geven. Wij knokken daar al jaren voor. Niet om Heerlen af te branden. Wel om onze stad op te bouwen en her te beleven! Een grootschalig nieuwbouwproject niet zien zitten betekend dat ons hart bij het bestaande ‘oude Heerlen’ ligt en wij ervoor kiezen om juist datgene wat er is toekomstbestendig te maken…

groetenuitheerlen