Fractievoorzitters ontvangen brief over hoge kosten mijnwaterwoningen

Alle fractievoorzitters van de diverse Heerlense politieke partijen ontvingen medio vandaag een bewonersbrief over de hoge kosten die de mijnwaterwoningen te Heerlerheide met zich mee brengen. Tijdens de raadsbrede discussie over het mijnwaterproject wees Hart-Leers nadrukkelijk op de vele verontrustende signalen uit Heerlerheide. Signalen van bewoners van mijnwaterwoningen die allen aangaven fors hogere kosten te hebben ten opzichte van hun voorgaande woningen.

Hart-Leers wilde vandaar van de vakwethouder meer over het precieze ‘hoe en wat’ weten. De wethouder verwees de hele kwestie echter door naar de mijnwaterleverancier ‘Weller Energie’ alwaar dit bedrijf, als zijnde leverancier, om tekst en uitleg gevraagd wordt. Hart-Leers is er erg benieuwd naar welke tekst en uitleg de gemeenteraad hierover binnenkort ontvangt.

Een deel van de brief luidt als volgt: ‘Het zijn prachtige woningen, maar nu komt het onze maandlasten van de Energierekening zijn met -85 procent gestegen. Een huishouden dat eerst Euro 100. Uitgaf bij essent voor gas en stroom betaald nu tussen de Euro .155-Euro185 dat is toch niet waar te maken met a.o.w en pensioen, en dan wil ik nog niet Praten over de alleenstaande die het nog heviger in hun dagelijks bestaan treft. Als U nu weet dat ons vast recht toen we op gas stookte per jaar was Euro. 29,76 en nu is berekend op Euro. 804,- ja alleen het vast recht maakt voor ons het stoken zo duur, en dat is niet voor iedere bejaarde makkelijk eraan te voldoen. In het geheel betalen wij voor verwarming en heet water per jaar Euro 1500,- en dan nog de kosten bij essent van gemiddeld per jaar Euro. 540,- kom ik op een jaar bedrag van Euro 2040,- Wat voor mij persoonlijk er op neer komt dat mijn energie Kosten zijn gegaan van Euro 1.170 naar Euro 2040,- per jaar’.