Heerlen bedondert inwoners: Bewonerscomité Voskuilenweg start burgerinitiatief voor verpleeghuis Bergweide

Zojuist ontvingen wij bijgaande brief gericht aan burgemeester en wethouders en alle leden van de gemeenteraad. Het schrijven is afkomstig van Bewonerscomité Voskuilenweg:

Heerlen bedondert inwoners: Bewonerscomité Voskuilenweg start burgerinitiatief voor verpleeghuis Bergweide

Als bewonerscomité hebben wij vernomen dat verpleeghuis Bergweide al geruime tijd, zeer serieus, aan de slag was met het voormalige broederklooster aan de Gasthuisstraat. Diverse wethouders en ambtenaren waren daar geheel van op de hoogte, reageerden stuk voor stuk enthousiast, maar kwamen na enige tijd van radiostilte plots met het voornemen er de Dag- en Nachtopvang (DNO) voor zwaar verslaafden en zwaar psychische probleemgevallen naartoe te willen verhuizen.

Hoe kan je nu willens en wetens zorgbehoeftige ouderen in de steek laten en de beoogde locatie van een bekende goed aangeschreven zorginstelling inpikken? Wie haalt het in z’n hoofd om dit op een dergelijke onfatsoenlijke manier te doen? Dergelijke ‘stadsbestuurders’ horen niet thuis in deze functie. Dit is puur bedonderen van de stad. Zelfs nog veel erger: het besodemieteren van mensen op leeftijd die dag en nacht om blijvende hulp verlegen zitten en simpelweg geschikte ruimte daarvoor nodig hebben.

Bergweide kampt met ruimtetekort en kijkt vandaar naar mogelijkheden om uit te kunnen breiden. De komst van het Coronavirus heeft de situatie ondertussen zelfs nog nijpender gemaakt nu ook daardoor meer ruimte nodig is en deze ruimte er gewoonweg niet is.

Om het ruimtegebrek op te kunnen lossen kwam het nabij gelegen voormalige broederklooster aan de Gasthuisstraat in beeld waarop gesprekken met de wethouder zorg en de wethouder ouderenbeleid plaatsvonden. Ook ambtenaren raakten betrokken. Allen reageerden enthousiast.

Bergweide ging verder aan de slag en maakte daarbij ook kosten voor deze serieuze plannen. Echter daar waar de zorginstelling dacht dat vooruitgang geboekt werd ging de gemeente stilletjes met hun plek aan de haal omdat zij enorm verlegen zitten om een nieuwe plek voor de DNO te vinden. Ronduit onfatsoenlijk en allerminst behoorlijk bestuur. Achterkamertjesgekonkel in z’n puurste vorm.

Het past de gemeente Heerlen om hele grote excuses te maken aan Bergweide en de vele ouderen die er (ondertussen al zo’n 25 jaar) goede zorg krijgen. Hoe haal je het in hemelsnaam in je hoofd om als lokale overheid met de beoogde locatie van een zorginstelling aan de haal te gaan? iets waarbij je nota bene vooraf zelf actief betrokken was en erg enthousiast op reageerde. Dat Heerlen een vuil spelletje speelde over de rug van oudere zorgbehoeftige burgers is ons zo klaar al een klontje. Ronduit verwerpelijk deze gang van zaken. Puur diens eigen stoepje willen schoonvegen en de puinzooi bij anderen dumpen.

Het Bewonerscomité start per direct een burgerinitiatief zodat de beoogde satelliet-locatie van verpleeghuis Bergweide alsnog in het voormalige broederklooster kan.

Wij rekenen er op dat Heerlen met het schaamrood op haar wangen publiekelijk schuld bekend en excuses maakt. Laat de stad als beoogd huurder een stap achteruit doen zodat Bergweide een stap naar voren kan zetten. De sociale woningcorporatie die inmiddels pandeigenaar is (Wonen Limburg) kan dan voor hen verbouwen en het pasklaar aanbieden voor verpleegzorg. Heerlen mag dan meehelpen om een en ander mogelijk te maken om zo diens wangedrag in dit dossier een heel klein beetje recht te kunnen zetten. Als buren komen wij op voor onze buur Bergweide. Deze gang van zaken is ronduit onacceptabel en verdient actie.

Bewonerscomité Voskuilenweg vervolgt: ‘Ons vertrouwen in het stadsbestuur is tot onder het nulpunt gedaald. Wij voelden ons al ronduit belazert en bedondert met het ‘besluit’ inzake verplaatsing van de DNO naar de Gasthuisstraat. Onnodig te vermelden dat wij ons geloof en vertrouwen in de gemeente Heerlen nu helemaal kwijt zijn. Laat deze ‘bestuurders’ snel hun biezen pakken. Zij verdienen het om met pek en veren het gemeentehuis uitgejaagd te worden. Aan een dergelijk soort van volksvertegenwoordigers heeft echt niemand ook maar enige behoefte.’

Met vriendelijke groet,

 

BC Voskuilenweg