Heerlen informeert inwoners bewust niet over nieuwe parkeerplannen

Posted by | February 02, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Amper 2 dagen voor de raadscommissievergadering van 16 januari jl. kreeg de raadscommissie Leef Omgeving (LO) de bijgaande stukken. Inwoners van Heerlen worden bewust niet geïnformeerd. Zij vernemen pas over alle parkeerplannen nadat het raadsbesluit genomen is. Een goed zaak? Hart-Leers vind van niet en bond de strijd tegen deze vorm van ‘achteraf politiek’ aan. Ondanks aanhoudend vragen, mailen en bellen blijft bruikbare informatie uit. Op basis van voorliggende agendastukken een raadsbesluit nemen is ronduit onverantwoord.

Al 17 dagen wacht Hart-Leers op een duidelijke kaart waarop aangegeven staat in welke straten (binnen de gebieden) in onze stad ‘betaald parkeren’, ‘vergunning parkeren’ en ‘blauwe zone parkeren’ komen zal. Zodat bewoners binnen het gebied weten waar zij aan toe zijn. Alhoewel er inmiddels diverse zeer onduidelijke kaarten -zonder straatnamen- circuleren en er een lijstje rondgaat waarin alleen omliggende straten, aan de rand van het gebied, aangegeven worden valt er nu nagenoeg totaal geen pijl op te trekken waar -welk gebied- start, tot hoever het loopt en waar het precies eindigt.

Na diverse vragen en toezeggingen onzerzijds ontvingen wij uiteindelijk de reactie dat de gemeente Heerlen de GBRD (gemeenschappelijke belasting en registratie dienst) gevraagd heeft om een duidelijke kaart te fabriceren en dat men hoopt deze kaart voor de raadsvergadering (dinsdag aanstaande) klaar te hebben. Eerder werd door ons al om een straatnamenlijst gevraagd zodat bewoners aan de hand daarvan kunnen concluderen of men wel of niet binnen bepaalde parkeerzones ligt. Die straatnamenlijst wordt echter niet verstrekt omdat, volgens de gemeente, sommige straten niet helemaal binnen het parkeergebied vallen. Daaromtrent aangeven tot welk huisnummer het/welk gebied loopt wordt vervolgens ook niet gedaan.

Hart-Leers:  ‘Wij worden simpelweg aan het lijntje gehouden en daarbij van het kastje naar de muur gestuurd. Toezeggingen worden steeds weer vooruit geschoven totdat de raad dinsdagavond a.s. een besluit neemt waarvan onze stadsgenoten – diegenen waarover het gaat- nog niet eens weet hebben. In deze is ons geduld met Heerlen op. Vandaar doen wij nu een beroep op de media om deze situatie snel publiek te maken en daarmee betroffen bewoners in te lichten over datgene wat de gemeente Heerlen van plan is. Normaal is: eerst informeren, reacties opvangen en daarna beslissen. Binnenkort beslist Heerlen en informeert pas nadien. Dat is natuurlijk de wereld op ‘z’n kop’.’

Omdat ‘het nieuwe parkeren in de buurt’ pas op 1 januari 2015 van start moet gaan is en blijft het zeker de vraag waarom niet eerst informeren en pas nadien besluiten. Eerst luisteren, dan doen!

Bijlage Parkeren in de buurt(def)-2 raadsvoorstel Gereguleerd parkeren in Heerlen(def)-2