Het Aambos heeft zijn brug terug

Posted by | August 01, 2012 | Nieuws

Pas maandag 30 juli jl. begon het plaatsen van de nieuwe Aambosbrug. De bouw vordert gelukkig dermate snel dat het waarschijnlijk niet lang duurt voordat de brug, als vanouds, in gebruik is. De hoog gelegen delen van dit mooie stadsbos zijn dan weer met elkaar verbonden en gemakkelijk bereikbaar. 

Het lijkt erop dat alsnog gekozen is voor een ander ontwerp dan de brugtekeningen die eerder openbaar werden.  

Hart-Leers: ‘Gelukkig is het, inmiddels geruime tijd geleden, gesloten gedeelte van het Aambos binnenkort weer goed toegankelijk. De Aambosbrug was (en is) voor velen een icoon van onze stad. Wat ons betreft bestond er nooit enige twijfel over dat deze beeldbepalende brug zeker terug zou keren. Met vereende krachten, inzet en vasthoudendheid is dat prima gelukt!’ 

Zowel gemeente als wijkraad bereiden momenteel een feestelijke opening van de brug voor. Hoe het openingsprogramma er precies uitziet en op welke datum de feestelijke opening plaatsvindt wordt binnenkort duidelijk.