Ik ben Inez Meertens, 46 jaar, geboren en getogen in de Heerlense wijk Welten, getrouwd en moeder van Charlotte en Camiel. Samen met mijn man Chrétien, hebben wij een juwelierszaak in het hartje van Heerlen centrum, Juwelier Meertens, een familiebedrijf dat dit jaar haar 60 jarig jubileum viert. Niet alleen ons bedrijf en het mooie ambacht van goudsmid is een grote passie…Heerlen gaat mij al jarenlang aan het hart.

Vanuit de diverse gremia zoals MKB Parkstad alsook het Centrummanagement Heerlen en de ouderraad van het Bernardinuscollege ben ik dichter bij het wel en wee van de Heerlense politiek terechtgekomen.

Aandacht voor ondernemers is een aspect dat binnen het huidige sterk links georiënteerde college van Heerlen, te weinig aandacht heeft gekregen de afgelopen jaren.

Het sociale aspect voor wat betreft jeugdzorg en kansarme gezinnen lijkt zo goed geregeld met ons zittende college, maar het verstrekken van subsidie biedt de jeugd geen toekomst. Er is veel meer nodig!

 

Goed onderwijs, structurele aanpak van de laaggeletterdheid en vroegtijdige signalering van problemen biedt een kans op weg naar een succesvolle toekomst Mogelijkheden creëren voor kansrijke jongeren in Heerlen is minstens zo belangrijk…Er zijn nog veel slagen te slaan!

Als een van de drie initiatiefnemers van een prestigieus haalbaar plan om Schinkelkwadrant en ’t Loon duidelijk van kleur te doen verschieten, met respect en behoud voor alle ondernemers van ’t Loon, heb ik helaas moeten constateren dat bestuurders niet altijd hun afspraken nakomen. Initiatieven vanuit de samenleving, ondernemers of belangengroeperingen worden onvoldoende serieus genomen.

“Behoud alles wat goed is en zet Heerlen op de kaart”   luidt mijn credo!

HEERLEN als hèt koopcentrum van Parkstad dat een belangrijk onderdeel vormt in het traject naar noodzakelijke herindeling door samenwerking met ondernemers, overheden en euregionale partners waardoor de grenzen vervagen.

HEERLEN dat beschikt over een centrum met een kritieke massa aan retailvoorzieningen, urgent om aantrekkelijk te zijn voor haar bezoeker, ook voor hen die niet graag online winkelen, telkens in combinatie met acceptabele parkeertarieven en waar nodig gratis parkeren.

HEERLEN, gezellig en bruisend, vol traffic en activiteiten waar niet alleen jong maar ook oud zich op alle tijdstippen van de dag welkom voelt en waar de herkomst van ons “Coriovallum” niet verloochend wordt door “urban het nieuwe HIP” .

HEERLEN met een centrum dat als vangnet dient voor alle wijken in Heerlen, die absoluut hun primaire functie met winkels en voorzieningen voor de bewoners moeten mogen behouden en waar nodig geïnvesteerd wordt om dit te kunnen behouden.

HEERLEN, waar het college met de ondernemers spreekt ipv over hen spreekt, onder de noemer van “eendracht maakt macht”…

HEERLEN waar jeugdzorg en goed onderwijs adequaat wordt aangepakt en niet slechts subsidie wordt verstrekt met de gedachte dat het dan wel goed komt. De basis van een goede toekomst verdient het stevig fundament!

HEERLEN de stad bij uitstek waar ingezet moet worden op zelfwerkzaamheid en werkgelegenheidsprojecten waarin aansluiting wordt gezocht naar het aanbod op de arbeidsmarkt in relatie tot specifieke opleiding,- en stage trajecten, ondersteunende maatregelen om werklozen aan het werk te krijgen of kansarmen uitzicht op een toekomst te bieden.

HEERLEN is de stad waar ik als moeder van onze kinderen, samen met mijn echtgenoot, elke dag met evenveel passie en plezier een trotse ondernemer en inwoner ben.

Een kleine opsomming van de nog zoveel meer motivaties om mij aan te sluiten bij  Hart-Leers, een partij die er is voor alle mensen van Heerlen in welke hoedanigheid dan ook. De “hands on” mentaliteit maakt het verschil, gewoon zeggen waar het over gaat in plaats van het in overweging te nemen.

Of het nu gaat om de ondernemers in het centrum, de bewoners en de ondernemers van Welten of de schoolgaande jeugd van Heerlen..

Graag wil ik gehoor geven aan het wel en wee dat ons allemaal aangaat en durf ik te ondernemen!

Ik droom niet van succes, succes is een bewuste keuze.

Ik ben er voor jullie!  Jullie ook voor mij?

Stem Hart-Leers  Lijst 4 nummer 4
Inez Meertens

Uw reacties, tips en aanbevelingen horen wij graag!Contact