Invulling Royal Theater nog steeds niet duidelijk

Het duurt nog wel tot na de zomer voordat er mogelijk weer enige blijvende activiteit in het Royal theater te bespeuren valt. Op dat moment hebben Royal, Rivoli en Maxim al 5 jaar leegstand ‘gevierd’. Over hoe Heerlen cultureel erfgoed aan diens lot overlaat.

Een heuse filmhub, een sjiek filiaal van de Vue en noem maar op. Wat kwam er de afgelopen jaren niet al allemaal voorbij als mogelijke invulling van de Royal. BOEi nam een en ander ter hand maar ook daar werd kennelijk geen resultaat geboekt.

Al in 2009 waarschuwde onze woordvoerder om de Royal niet aan te kopen maar om diens toenmalige eigenaar en uitbater daar waar mogelijk te ondersteunen om het monument als actieve, aloude bioscoop te behouden. Daar waar de gemeente Heerlen het allemaal beter wist en ‘wel eventjes allemaal zou oplossen’ resulteerde dit erin dat de roemruchte bioscoop ondertussen sinds augustus 2014 leeg staat.

Nu de zoveelste deadline (voorjaar 2019) niet verzilverd word heet het afwachten tot september. Ondertussen ligt het bioscoopcomplex -gemeentelijk eigendom- er zielloos en gehavend bij…