Kwestie sporthal Apollo Hoensbroek blijft verbazen

De naast het zwembad gelegen sporthal staat inmiddels alweer enige tijd leeg. Dat terwijl voormalige gebruiker en eigenaar gemeente Heerlen al jaren geleden verkoop overeen kwamen. De verkoop ging niet door ondanks dat de stukken al bij de notaris lagen. Plotsklaps veranderde Heerlen van inzicht over het te verkopen gedeelte. Dat terwijl de tekeningen die de verkoop in kaart brachten aan duidelijkheid niets te wensen over lieten.

De verkoop ging niet door, het gebruik van de hal wel. Heerlen liet het vervolgens na om -na de uitgebleven verkoop van de sporthal- huur te innen. ‘Dat hebben we verzuimd’ gaf de wethouder toe waarna hij even later doodleuk vertelde het niet te hebben geclaimd vanwege de situatie.

Het probleem sleepte zich jaren voort. Alleen al vier jaar bleef betaling van huur uit. Jaren die de gemeente Heerlen kennelijk achteloos voorbij lieten gaan. Uiteindelijk werd de sporthal verlaten en ontstonden er vernielingen in het pand. Ook daarmee wilde Heerlen in de weer. Hierover aangifte doen werd vervolgens ook ‘verzuimd’.

Hart-Leers stelde de kwestie reeds meer dan eens aan de orde en sloot zich ook gisteravond bij het initiatief aan om de kwestie Apollohal op de raadsagenda te plaatsen. Gedurende de raadsvergadering bleek dat onze al geruime tijd openstaande vragen hierover gelukkig binnenkort beantwoord worden. Dit omdat rechtszaken afgelopen lijken of ingetrokken werden. Dat was immers de aangegeven reden waarom beantwoording op zich liet wachten.

Wanneer de rechtszaken stopten en/of werden ingetrokken en waarom daarop niet spoorslags antwoord op onze vragen gegeven werd bleef onduidelijk. Hart-Leers vroeg vervolgens om ter inzage legging van het hele dossier. De raad voegde daaraan toe schriftelijk geïnformeerd te willen worden over deze hele kwestie. Dit mede omdat sommige raadsleden niet precies wisten hoe de vork in de steel zit en anderen, dit dat wel wisten, min of meer verweten wel alle ‘ins and outs’ van dit dossier te kennen.

De wethouder zweette ondertussen peentjes en heeft nog heel wat huiswerk te doen…