Oplossen en aanpakken leegstand: Heerlerbaan denkt en doet mee

Posted by | January 26, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Omwonenden van het leegstaande schoolgebouw tussen de Carmelflat en Gaffelhof (Heerlerbaan) maken zich zorgen over de toekomst ervan. Hart-Leers ging erop af.

Tijdens een goed gesprek met betrokken buurtbewoners werd al snel in oplossingen gedacht. Welke mogelijke toekomst ligt voorhanden? Ook werd de voorzichtige conclusie getrokken dat het gebouwtje zeker een stuk erfgoed van onze stad is en dus zeker niet achteloos mag wegkwijnen. Nu het gebouw bovendien onlangs is opgeknapt en er zodoende netjes bijligt willen omwonenden graag actief meedenken en zich inzetten voor een goede toekomst van dit schoolgebouw.

Ideeën zoals: een koffieplek, handwerkclub, reparatiecafé, vergaderruimte tot en met een kleinschalig zorgcentrum passeerden de revue. Ook een kinderopvang bleef niet onbesproken. De ‘voors en tegens’ werden daarbij meteen tegen het licht gehouden waarbij de gedachte om jong en oud samen te brengen steeds weer naar voren kwam.

Een open oproep aan de gemeente Heerlen luidt: toets nieuwbouwplannen eerst aan het simpele principe of nieuwbouw echt nodig is en echt geen bestaande ruimte geschikt is. Creëer geen leegstand maar los het op!

Momenteel worden meer plannen en ideeën verzamelt en vervolgens wederom besproken. Wordt vervolgd!

Ons kandidaat raadslid voor en namens de Heerlerbaan, Leon Fiddelaars, trekt namens Hart-Leers de kar. Natuurlijk ondersteunen wij hem daarbij in raad en daad om samen met de wijk resultaat te boeken.

Over resultaten gesproken: onlangs werd duidelijk dat het voetvalveldje (Vullingsweg) weer prima gebruikt word. Na enige ‘gebel en gemail’ van Leon is nu ook duidelijk dat heel binnenkort het naastliggende speeltoestel, nu nog met bouwhekken omheind, weer in gebruik gaat. Binnen enkele weken gaan ook die hekken weg. Leon heeft dit prima ‘voor elkaar gebokst’ waarbij hij er nadrukkelijk op let dat de gedane belofte ook daadwerkelijk in praktijk gebracht wordt…

Heerlerbaan_voetbal