Parkeerbeleid mag geen reden zijn voor wegblijven uit binnenstad

Posted by | July 24, 2015 | Vanuit de fractie

Deze stelling nam Hart-Leers vorige week donderdag in tijdens de voorbereidende bijeenkomst voor een nieuw parkeerbeleid in Heerlen. ‘Het parkeerbeleid mag er nooit de reden van zijn dat bezoekers wegblijven’, luidde onze insteek die wij nader onderbouwden met het feit dat behoorlijk wat parkeerplekken leeg staan, tarieven de afgelopen jaren met tientallen procenten stegen, terwijl de totale parkeeropbrengst met 100.000 euro afnam.

Meermaals deed Hart-Leers voorstellen om het parkeerbeleid flink op de schop te nemen. Tot en met de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie bleek daarvoor helaas geen meerderheid te bestaan. Tijdens die vergadering stelde Hart-Leers voor om bij wijze van praktijkproef tot en met 31 december het parkeren op de Putgraaf en aan de Spoorsingel aan te pakken. Tarieven halveren en de maximale parkeertijd vrijlaten luidde het voorstel (bijlage). Om vervolgens de resultaten daarvan te vergelijken met de bezettingsgraad in de afgelopen jaren en daarbij behorende inkomsten. Jammer maar helaas steunden alleen alle oppositiepartijen dit voorstel.

Na de vele voorstellen tot verandering van het parkeerbeleid heeft Hart-Leers ook zitting genomen in de werkgroep parkeren die momenteel een nieuw parkeerbeleid voorbereid. ‘Wij hopen daarmee te kunnen bereiken wat middels de vele voorstellen nog niet lukte. Betaalbaar parkeerbeleid, daar waar mogelijk gratis. Een beleid waarover niemand zegt: vanwege het parkeerbeleid mijden we de stad’.

Een simpel rekensommetje levert op dat de inkomsten van circa 1,6 miljoen euro afgezet tegen de kosten van circa 0,4 miljoen euro het huidige tarief met een factor 4 kunnen laten afnemen om kostendekkend te zijn. Zet het tarief op maximaal 50 cent per uur, geeft de maximale parkeertijd vrij en heet ook zo bezoekers welkom. Beter 50 cent per uur dan 2 euro en een lege parkeerplek luidt onze insteek.

Op het drukste moment van de week kent hartje Heerlen meer dan 1100 lege parkeerplekken terwijl de stad bij de top qua leegstaande winkels staat. Maak de stad aantrekkelijk. Betrek daarbij betaalbaar parkeren met zo min mogelijk mitsen en maren.

Hart-Leers: ‘Wij mikken op lage, betaalbare tarieven en daar waarmogelijk gratis parkeren. Liever parkerende bezoekers die naar Heerlen komen waarbij een lager tarief geldt dan geen bezoekers en lege parkeerplekken. Meer mensen in de stad betekend ook meer winkelend publiek en meer sfeer. Meer bezoekers zouden daarbij ook minder leegstand en meer werkgelegenheid moeten opleveren. Daarmee is de cirkel rond…’

Lees ook eens: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gratis-parkeren-in-binnenstad-is-beter-voor.9484322.lynkx

Motie parkeren