Plannen (Aam)boscafé prominent in beeld

Posted by | January 16, 2013 | Nieuws

Vanaf 2011 zijn er sfeervolle plannen voor een (Aam)boscafé in het Heerlense stadsbos. Een sfeervolle plek, midden in het bos, net zoals er tot en met de jaren ‘70 het bekende (dans)paviljoen was.

Hart-Leers volgt dit mooie plan reeds geruime tijd en ziet graag de verwerkelijking ervan tot stand komen. Op vragen die de partij hierover ook gisteravond tijdens de raadscommissievergadering stelde antwoordde burgemeester en wethouders als volgt: inmiddels vond een gesprek tussen initiatiefnemer en college van burgemeester  en wethouders plaats. Een gesprek waarbij het complete plan ingediend werd. De gemeente heeft vervolgens (intern) het traject in gang gezet. Een traject waarbij de mogelijkheden bekeken worden en diverse (nu nog) openstaande vragen in kaart worden gebracht en van antwoorden worden voorzien.

Hart-Leers: ‘Wij zijn blij dat het er nu gelukkig op lijkt dat behoorlijk schot in de zaak zit. Een sfeervolle (in de omgeving passende) horecavoorziening verhoogt zowel de sociale veiligheid als de openbare voorzieningen in het bos. Een leuke, laagdrempelige gelegenheid als meerwaarde voor onze stad, zo zien wij het plan. Prima dat het nu prominent op de kaart staat en zowel gemeente als initiatiefnemer er actief mee in de weer zijn.’