Provincie Limburg en gemeente Heerlen gaven ieder 25.000 Euro subsidie aan festival ‘Daddy Cool’

Posted by | juli 03, 2019 | Nieuws, Vanuit de fractie

Zowel provincie Limburg als gemeente Heerlen gaven ieder 25.000 Euro subsidie aan het onlangs (in het Aambos) gehouden 2-daagse festival ‘Daddy Cool’. Dat blijkt uit de gemeentelijke subsidiebeschikking en diens bijlagen.

Hart-Leers vraagt zich, onder andere, af hoe ‘Daddy Cool’ zich verhoudt tot het, tevens 2-daagse, festival ‘A Night in The Woods’. Een festival dat diverse malen in het Aambos plaatsvond en in juni 2017 -na de mededeling- ‘Wij hebben veel geprobeerd en alle opties nagelopen, maar wij krijgen het financiële plaatje, de sponsoring en de subsidies voor dit jaar niet rond’ –afgelast- werd.

Ook blijkt uit de stukken dat de begroting van het ‘Daddy Cool’ festival op nagenoeg 87.000 Euro (exclusief BTW) geraamd werd en men op circa 15.000 bezoekers rekende…

beschikking DC

mandaat DC

Subsidieaanvraag DC

Bijlage aanvraag DC het projectplan