Raadsvergadering 5 februari: gemeenteraad urenlang geboeid door ‘kwestie Walas/CBS’

De raadsleden Hummel, Petermann en Leers doen vanaf voordat besluitvorming over de verkoop van het voormalige CBS gebouw (en de bemoeienis van ‘Walas’ hiermee) gedaan werd diepgravend onderzoek naar deze kwestie. Vele schriftelijke en mondelinge (raads)vragen werden inmiddels gesteld waarna de reguliere raadsvergadering van februari (gisteravond) urenlang in het teken stond van de ‘kwestie Walas/CBS’.

Hart-Leers: ‘Het is een janboel van jewelste. Dat is overduidelijk. Dat niet alleen de raadsleden die hierna reeds lange tijd diepgravend onderzoek doen zo denken is inmiddels zo klaar als een klontje’.

Na een waar spervuur aan vragen en daaropvolgende diverse opzienbarende momenten, tijdens diverse raadsdiscussies in meerdere termijnen, besloot de complete oppositie tot een motie van treurnis. Een stuk waarmee zij unaniem betreuren onvolledig en onjuist beantwoord te zijn. Beantwoording naar aanleiding van gestelde vragen waarbij de informatievoorziening richting gemeenteraad grote gebreken kent. Bij stemming daarover bleek dat de coalitie, vooralsnog, niet aan een dergelijk iets toe is maar dat de complete oppositie dit openlijk, via een hoofdelijke stemming, stuk voor stuk benadrukte.

Vervolgens vond de gemeenteraad zich unaniem, in een vergadering die tot na middernacht duurde, in het volgende besluit: de raad besloot tot het instellen van een begeleidingscommissie, bestaande uit zes leden van de raad. Een commissie die namens de raad een onderzoek laat instellen door een door haar aan te wijzen derde en daarvoor de onderzoeksvraag formuleert.

De commissie zal uit 3 raadsleden van de coalitie en 3 leden van de oppositie bestaan. Waarbij beiden zelf bepalen wie namens hen deelneemt.

De overweging om tot dit raadsbesluit te komen spreekt boekdelen:

  • De feiten over de belangstelling voor de ontwikkeling van het gebouw hebben tot op heden niet tot een samenhangend en eenduidig verhaal geleid;
  • De achtergronden van bepaalde feiten kunnen niet achterhaald worden;
  • Er veel belang gehecht wordt aan het antwoord op de vraag of de feiten en de daaruit afgeleide informatie ten tijde van het raadsbesluit van 26 april 2012 overeenkomstig de kennis en wetenschap van dat moment is.