Stadsbestuur Heerlen neemt problemen binnenstad alles behalve serieus

Posted by | June 08, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Heerlen denkt met murals, cultuur en het Maankwartier de binnenstad er bovenop te helpen. Ondertussen kwijnt hartje stad weg en zien steeds meer ondernemers zich genoodzaakt om te stoppen. Hoogste tijd om de realiteit eindelijk onder ogen te zien en passende acties te ondernemen concludeert Hart-Leers.

Met 30% winkelleegstand en 21% leegstaande kantoorruimte is in Heerlen ‘ruimte genoeg’. Veel te veel als je naar de standaardcijfers betreffende leegstand kijkt. Alles goedpraten en daarbij hosanna verhalen ophangen over hoe goed het wel niet gaat doet de waarheid geweld aan. Allerhoogste tijd om samen de schouders er onder te zetten en daarbij drastische maatregelen te nemen:

  • Parkeertarieven op alle gemeentelijke parkeerplekken verlagen naar 50 cent per uur en daarbij de maximale parkeertijd afschaffen;
  • Voorlopig geen precario berekenen (en heffen) en daarmee alle nog zittende ondernemers belonen voor hun ondernemerschap;
  • Startende ondernemers geen startpremie van 6000 euro geven maar hen een langdurige, lagere huurprijs laten overeenkomen waaraan zij op langere termijn meer hebben;
  • Een ‘groene kaart’ invoeren zodat nieuwe initiatieven gemakkelijk -en snel- het levenslicht kunnen zien;
  • Op hoofdlijnen toetsen of iets kan en in orde is, het toestaan en nadien samen ‘het papierwerk’ in orde maken.

Bestaande drempels moeten weg, volgas vooruit. Geen tig bureaus of loketten waar men langs moet en waar achter iemand geen besluit neemt of durft te nemen. Een ‘loket’ waar nagenoeg direct uitsluitsel volgt waarna men ‘aan de slag’ kan. De tijd van moeilijk doen, achterover leunen en afwachten kan en mag echt niet voortduren beste heren en dames politici en ambtenaren.

Laat de stad een vrijplaats van en voor ondernemerschap worden en schep daar de bijbehorende mogelijkheden en voorwaarden voor. Houdt bezichtigingen langs en door beschikbare ruimte, laat zien wat er is. Breng reuring in de stad en hoop daarmee ondernemerschap te behouden en nieuwe bedrijvigheid te creëren.

Hart-Leers: ‘Het gaat allemaal veel en veel te langzaam. Kennelijk is in het gemeentehuis nog steeds niet doorgedrongen hoe hoog de nood is. Alleen ‘successen’ willen zien en daarbij wegkijken voor de werkelijkheid helpt niemand vooruit. Bijt door de zure appel heen en ga samen aan de slag. Redt wat nog te redden valt en zet samen stappen vooruit…’