Straatparkeren Heerlen: 50 cent per uur

Hart-Leers ijvert er al jaren voor om het straatparkeren stukken goedkoper te maken. Dat kan daadwerkelijk baseert de partij op gemeentelijke informatie daarover. De gemeentelijke kosten vanwege straatparkeren zijn immers vele malen lager dan de opbrengsten die er tegenover staan. ‘Maak straatparkeren kostendekkend en koopstad Heerlen daarmee stukken aantrekkelijker. De gemeente Heerlen is geen ‘winstmachine’, de kosten dekken is ruimschoots voldoende’, betoogd Hart-Leers.

heerlen_parkeren_2euroMet veel lagere parkeertarieven wordt koopstad Heerlen stukken aantrekkelijker. Met de komst van meer parkeerders c.q. bezoekers volgt meer (winkelend) publiek waardoor banen behouden en/of gecreëerd worden, winkels niet leegstaan (of leeg geraken). Bij meer toeloop komen er logischerwijs winkels, werkgelegenheid en steeds meer levendigheid en sfeer bij.

Met deze praktische insteek pleit Hart-Leers wederom voor een flinke verlaging van de parkeertarieven.

Nu blijkt dat het Heerlense parkeertarief de gemeentelijke kosten met de factor 3,5 overstijgt pleit Hart-Leers ervoor om het parkeertarief zeer fors te verlagen en vervolgens het uiterst vriendelijke tarief van 50 cent per uur te hanteren. Waarbij op sommige parkeerplekken de maximale parkeertijd gehandhaafd word om daarmee de broodnodige doorstroming te verzekeren waarbij op andere plekken, parkeerplaatsen die nu dag na dag grotendeels leeg staan, de maximale parkeertijd helemaal vrij gelaten wordt.

Wij zetten met dit voorstel de gehele lokale parkeerdiscussie nogmaals ‘op scherp’ en beogen betaalbaar -betaald parkeren- snel in te kunnen zetten om koopstad Heerlen hiermee op korte termijn een flinke impuls te geven.

gratis parkerenDe gemeentelijke cijfers (bijlage) zijn als volgt:

  • Betaald parkeren levert 1.560.250 euro op, de gemeentelijke kosten zijn daarentegen 443.759 euro
  • Vergunningparkeren levert 257.240 euro op, de gemeentelijke kosten ervoor zijn 219.319 euro
  • Jaarlijks becijferen de gemeentelijke parkeerboetes 262.683 euro

De totale gemeentelijke parkeeropbrengsten zijn aldus 2.080.173 euro waar tegenover 711.751 euro aan gemeentelijke kosten staan.

Bijlage Parkeren in de buurt(def) raadsvoorstel Gereguleerd parkeren in Heerlen(def)