‘Heerlen App’ werkt niet: berichten verdwijnen -problemen worden niet opgelost-

Hart-Leers hoort met grote regelmaat dat stadsgenoten terugkoppeling missen nadat zij een melding via de Heerlen App maakten. Bovendien (b)lijkt het onderdeel buurtpreventie in de Heerlen App met storingen te kampen. Met name dat meldingen -niet- worden opgeslagen. 

Bijgaande vragen stelt Hart-Leers raadslid Emile Kerssemakers ter spoedige beantwoording -en snelle verbetering van de Heerlen App- aan de wethouder:

  1. Waarom ontvangen melders geen bevestiging noch terugkoppeling van/na hun melding?
  2. Kunt u bevestigen dat Heerlen App meldingen in het onderdeel buurtpreventie niet worden opgeslagen? Zo ja, wat is hiervan de reden en per wanneer lost u dit op?
  3. Bent u het met Hart-Leers eens dat wanneer de gemeente Heerlen inwoners stimuleert via de Heerlen App te melden de afhandeling vervolgens ook 100% in orde moet zijn?
  4. Heeft u een duidelijk overzicht van alle meldingen en de afhandeling daarvan? Valt u in deze iets op, zo ja, wat?

Ter illustratie een ‘screenshot’ van een melding van 4 maart jongstleden. Een melding die niet in de Heerlen App terug te vinden is:

Het volgende lazen wij, nadat we aan de bel trokken, letterlijk in een mail van de gemeente Heerlen:

 ‘Bewoners van het Maankwartier zeggen dat ze al 3 dagen melden dat de straatverlichting stuk is (of er is iets mis mee…) ze krijgen geen reactie en de verlichting werkt niet. We hebben recent een gesprek gehad waarin we bewoners motiveren om te melden via de app, waar komt die info binnen bij ruimte? Ik heb daar geen zicht op zelf maar goed om even te checken of ons systeem werk.

Hart-Leers: ‘Dat er iets grondig mis is ziet eenieder. Actieve en betrokken stadsgenoten die wijzen op problemen trekken aan het kortste end terwijl aangekaarte problemen niet in beeld komen noch opgelost worden. Dat dit zo echt niet kan en mag is overduidelijk. Hup Heerlen aan de slag, aanpakken en oplossen!’