Nieuws

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen…

Read More

Burgemeester: gemeenteraad moet nieuwe plek Dag- en Nachtopvang nog bespreken

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond, tijdens de digitale vergadering van de raadscommissie Leefomgeving (LO), liet de burgemeester weten dat de gemeenteraad de beoogde nieuwe plek van de Dag- en Nachtopvang (DNO) nog bespreken moet. Dat gebeurde vanwege het feit dat Bewonerscomité Voskuilenweg gebruik maakte van diens spreekrecht. Zij stelden -veiligheid in de buurt- aan de orde en voerde hierover nadrukkelijk het woord…

Read More

IBA verplaatst Expojaar: is stoppen niet veel beter?

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Met bijgaande brief laat IBA weten diens Expojaar te verplaatsen. Evenementen als de Parade in Brunssum, Cultura Nova Heerlen en WMC Kerkrade worden genoemd terwijl de vraag is en blijft welke gebouwelijke resultaten heeft IBA tot stand gebracht? Wat presteerde de Internationale Bau Ausstellung daadwerkelijk?

Hart-Leers: ‘Is nu stoppen -en je verlies nemen- met de conclusie IBA is mislukt niet veel beter en verstandiger? Hoopvol werd met IBA gestart terwijl het steeds meer op een baantjescarrousel en werkgelegenheidsproject lijkt. Voor ‘gekke projecten’ hebben we geen IBA nodig kijk, bijvoorbeeld, maar eens naar het faliekant mislukte Maankwartier. Dat zegt genoeg.’

Wij zijn erg benieuwd naar hoe dit besluit ‘valt’. Kan en mag dit überhaupt zonder voordien ‘enige discussie’ met de diverse overheden/financiers te houden? Een ‘stevige discussie’ zal hieraan zondermeer vooraf moeten gaan. Daarbij zal ook de vraag -direct stoppen en je verlies nemen- ter tafel komen.

Met het met een jaar verplaatsen en daarmee feitelijk langer doorgaan zullen hoogst waarschijnlijk ook meer kosten gepaard gaan. Wie komt voor deze kosten op c.q. hoe worden deze extra uitgaven gefinancierd?

Ook Shooters Heerlen stopt

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Nadat bleek dat Alfa’s Beerkompanie niet meer opent werd vandaag duidelijk dat ook diens directe achterbuur Shooters Heerlen niet heropent. Nadat gisteren het 7-jarig jubileum had moeten plaatsvinden blijkt nu ‘t einde van een bekende Heerlense uitgaansgelegenheid een feit…

Read More

Stel andere prioriteiten: stop met kostbare (nieuw/ver)bouwplannen Poppodium en Filmhuis

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Hoe lang duurt deze crisis nog, wanneer is er een medicijn of vaccin? Hoe ziet de wereld uit na het coronavirus? Stuk voor stuk vragen waarop alles behalve een duidelijk antwoord te geven valt. Beperkt leven volgens ‘de 1,5 meter samenleving’ zal waarschijnlijk nog geruime tijd gebruik zijn terwijl ondertussen voor velen de nood hoog is en/of alsmaar toeneemt…

Read More

Crisis maakt vieren van 20 jaar Kinderstad Heerlen onmogelijk

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Zoals vele bedrijven is ook Kinderstad Heerlen momenteel gesloten. De vele attracties staan ‘uit’. De normaliter fonkelende lichtjes branden niet. Ondanks dit trieste feit is het vandaag 20 jaar geleden dat Kinderstad Heerlen opende en het familiebedrijf de grotendeels vervallen enorme ‘Nationale Houthandel’ loods omtoverde tot een ongekend groots overdekt speelparadijs…

Read More

B&W Heerlen leggen 10 jaar geheimhouding op ‘documentatie verrekening kosten Maankwartier’

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Het enige dat, reeds geruime tijd, publiekelijk duidelijk is dat Heerlen circa 2,8 miljoen terugkreeg na ‘verrekening kosten Maankwartier’ met sociale woningcorporatie Weller. Of dat 2,8 miljoen van 3 miljoen is, of van 5, 10, 20 of veel meer… valt in het geheel niet af te leiden. Hart-Leers stelde ondertussen talloze malen vragen…

Read More

Dynamo Heerlen: ‘grote stations goochelaar’ haalt oud gevelproject uit de mottenballen

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Bijgaand krantenbericht verwijst naar het Huisman Dynamoplan uit 2006 Een gevelplan dat ondertussen zo’n 14 (!) jaren lang stof hapte en nu, als een duveltje uit een doosje, plots weer ten tonele verschijnt. Oude wijn in nieuwe zakken. Waarom het plan de afgelopen 14 jaar niet tot uitvoering kwam, maar dat kennelijk nu wel snel gebeuren gaat, lijkt overigens nog niet duidelijk…

Read More

OR gemeente Heerlen sluit zich aan bij door raadsleden geuite zorgen

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Heerlen deelt in een advies (bijlage) -dat zij ook aan de gemeenteraad heeft laten toekomen- het volgende:
‘… wil de OR een diepgaand extern onderzoek laten instellen naar de rollen en bevoegdheden van het College van B&W, de algemeen directeur/ gemeentesecretaris, het managementteam en de organisatie, de onderlinge verhoudingen tussen deze vier en de voor de organisatie gewenste leiderschapsstijl/cultuur.’..

Read More