Nieuws

Raadslid doet WOB verzoek vanwege uitblijven informatie over vertragingskosten Maankwartier

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Vorige week woensdag liet Hart-Leers de gemeente Heerlen bijgaand bericht toekomen:  ‘Beste gemeente Heerlen, daar de wethouder de stukken onderliggend aan de ‘memo’s en inventarisatie Maankwartier’ niet inzichtelijk maakt en zelfs na herhaaldelijk verzoek hiertoe, om wat voor reden(en) dan ook, niet overgaat tot het nakomen van zijn informatieplicht…

Read More

2020: over het 10e ParkCity Live weekend dat niet door kon gaan

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Je weet pas wat je mist als het er niet is… Dit weekend stond het met stip in menig agenda: de 10e editie van ParkCity Live. Precies waarom nagenoeg alles van enige omvang afgeblazen is gaat ook de 10e editie van ParkCity Live dit jaar niet door. Inderdaad: dit jaar niet maar… nu al staat dikgedrukt in m’n agenda 17 & 18 Juli 2021 -Park City Live-. Dan zal het 10-jarig jubileum alsnog, dubbel en dwars, gevierd worden… >

Read More

Bewoners Schaesbergerveld: ruim -per direct- de inmiddels gesloopte ‘kantoorunits’ op

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

De vraag of en wanneer speeltuin De Spelewei (her)opent (b)lijkt snel beantwoord. De facebookpagina biedt nagenoeg direct uitkomst en wijst naar de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Eerste vraag beantwoord. Een tweede vraag blijkt een ware hulproep vanuit het Schaesbergerveld. Vraag 2 blijkt minder makkelijk te beantwoorden: ‘Wanneer gaan de tiental -ondertussen deels vernielde-  mobiele kantoorunits eindelijk weg? Toen ze…

Read More

Raadscommissievergadering: Bewoners, Bewonerscomité en Wijkraad Molenberg faliekant tegen komst Dag- en Nachtopvang

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Als een dief in de nacht overviel Heerlen de Molenberg met diens plannen om de Dag- en Nachtopvang van de Klompstraat naar de Gasthuisstraat te verplaatsen. Met een simpel ‘huis aan huis briefje’ dacht de stad een opmaat naar een verplaatsing ‘tussen de soep en aardappelen door’ in gang te zetten. Bewoners die zich nagenoeg direct verenigden in Bewonerscomité Voskuilenweg en Wijkraad Molenberg lieten -ook gisteravond- duidelijk van zich horen. Zij namen daarbij geen blad voor de mond toen zij -wederom- inspraken tijdens de raadscommissievergadering Maatschappij en Financiën… >>

Read More

Heerlen geeft -nog steeds- geen inzicht in vertragingskosten Maankwartier

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Alhoewel Hart-Leers al zeer geruim tijd informeert naar de vertragingskosten Maankwartier kwam Heerlen na lange tijd met een ‘verrekening’ op de proppen. 2 memo’s en een inventarisatie. Hart-Leers verwacht inzicht in de complete stukken. Onderliggende stukken waarop de stad memo’s en inventarisatie baseert. Hoe Heerlen daarmee omgaat blijkt uit bijgaande brief die wij gisteravond (per mail) ontvingen… >>

Read More

Wethouder Heerlen prijst vertrokken gemeentelijke ‘Avatar’ interim gemeentesecretaris/(algemeen)directeur

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Voormalig gemeentesecretaris en gemeentelijk (algemeen) directeur Schipperheijn kwam veelvuldig prominent ‘in het nieuws’. Nieuws, onder andere, vanwege diens ‘Wizard’ banden/functie bij/met het als ‘Scientology light’ omschreven ‘sektarische’ Avatar. Net zoals iets dergelijks aangaande een voorgaande Heerlense gemeentesecretaris/algemeen directeur (Bekkers) naar voren kwam…

Read More

Ludieke actie: café Bluff werft met 1,5 meter bier

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Niet elk café heeft veel plek of een groot terras. Het knusse café Bluff (Dautzenbergstraat, Heerlen) is van bescheiden omvang met dito terras maar laat ook in deze barre tijden van zich horen. Met ‘1,5 meter bier = meer plezier!’ promoot het café diens ludieke actie: 1,5 meter bier in plaats van de welbekende ’meter’. Waarom? Dat moge duidelijk zijn…

Read More

Plots vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur Heerlen in Veldhoven gestart

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Noud Bex, de in Heerlen plotsklaps vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur, is deze week gestart als gemeentesecretaris in Veldhoven. 4 maanden nadat hij plotsklaps Heerlen verliet start hij nabij Eindhoven. Waarom de heer Bex zo snel na zijn start in Heerlen diens nieuwe werkplaats verliet is nog steeds ‘in nevelen gehuld’…

Read More

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen…

Read More

Burgemeester: gemeenteraad moet nieuwe plek Dag- en Nachtopvang nog bespreken

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond, tijdens de digitale vergadering van de raadscommissie Leefomgeving (LO), liet de burgemeester weten dat de gemeenteraad de beoogde nieuwe plek van de Dag- en Nachtopvang (DNO) nog bespreken moet. Dat gebeurde vanwege het feit dat Bewonerscomité Voskuilenweg gebruik maakte van diens spreekrecht. Zij stelden -veiligheid in de buurt- aan de orde en voerde hierover nadrukkelijk het woord…

Read More

IBA verplaatst Expojaar: is stoppen niet veel beter?

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Met bijgaande brief laat IBA weten diens Expojaar te verplaatsen. Evenementen als de Parade in Brunssum, Cultura Nova Heerlen en WMC Kerkrade worden genoemd terwijl de vraag is en blijft welke gebouwelijke resultaten heeft IBA tot stand gebracht? Wat presteerde de Internationale Bau Ausstellung daadwerkelijk?

Hart-Leers: ‘Is nu stoppen -en je verlies nemen- met de conclusie IBA is mislukt niet veel beter en verstandiger? Hoopvol werd met IBA gestart terwijl het steeds meer op een baantjescarrousel en werkgelegenheidsproject lijkt. Voor ‘gekke projecten’ hebben we geen IBA nodig kijk, bijvoorbeeld, maar eens naar het faliekant mislukte Maankwartier. Dat zegt genoeg.’

Wij zijn erg benieuwd naar hoe dit besluit ‘valt’. Kan en mag dit überhaupt zonder voordien ‘enige discussie’ met de diverse overheden/financiers te houden? Een ‘stevige discussie’ zal hieraan zondermeer vooraf moeten gaan. Daarbij zal ook de vraag -direct stoppen en je verlies nemen- ter tafel komen.

Met het met een jaar verplaatsen en daarmee feitelijk langer doorgaan zullen hoogst waarschijnlijk ook meer kosten gepaard gaan. Wie komt voor deze kosten op c.q. hoe worden deze extra uitgaven gefinancierd?