Hoensbroek

Hoensbroek: een ‘update’ over het voormalige gemeentehuis en MFC Gebrook

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Op zondag 18 maart jl. vond de buurtbijeenkomst over de voortgang van MFC Gebrook plaats. Diverse lokale politici, waaronder ook de verantwoordelijk wethouder, waren aanwezig waarbij duidelijke politieke stellingen ingenomen werden. Het ontaarde in een ‘welles nietes’ spelletje dat ook alles behalve goed viel bij buurtbewoners en verenigingen…

Read More

Nieuwe eigenaar voor gemeentehuis Hoensbroek, ondernemers Nieuwstraat weer bereikbaar en groen word aangepakt

Posted by | Nieuws

Na het faillissement van bouwbedrijf Welling kwam het (voormalige) Hoensbroekse gemeentehuis onder  beheer van de Rabobank. Gelukkig bleek onlangs een koper gevonden waarmee de werkzaamheden weer van start kunnen gaan. Dit blijkt de opmaat voor meer goed nieuws.

Weken geleden bleek plotseling onduidelijk per wanneer de ondernemers aan de kop van de Nieuwstraat weer optimaal bereikbaar waren. Met het begin van de bouwvak voor ogen drongen zij, via hun woordvoerder Jean Habets van modehuis De Ster, aan op het nakomen van gemaakte afspraken. Hart-Leers schoot hen daarbij, na goed overleg, met plezier te hulp.

De diverse raadsvragen waarbij wij aandrongen op het nakomen van gemaakte afspraken werden vervolgens, gelukkig, snel in praktijk gebracht. Waar het -voor het stellen van de vragen- nog er op leek dat openstelling voor de bouwvak onzeker was rijden de auto’s sinds eind vorige week weer over de kop van de Nieuwstraat. Pal langs de plek waar diverse ondernemers al jarenlang hun zaak drijven.

‘Een ander puntje’ was het zwaar onderkomen groen (gemeentelijk eigendom) pal voor het oude gemeentehuis, ‘wanneer gaat hier eindelijk iets gebeuren?’ vroeg de buurt.

Daarover heeft Hart-Leers inmiddels begrepen, nadat we ook dit punt oppakten, dat de gemeente Heerlen hiermee -op hele korte termijn- voortvarend aan de slag gaat. Nu de aannemer eind vorige week de zware ijzeren rijplaten van het groen voor het gemeentehuis verwijderde is het nu aan de gemeente om groenonderhoud te plegen. Het manshoge gras te knippen en de bijna onzichtbare (door groen overwoekerde) fontein snel weer toonbaar te maken.

Hart-Leers: ‘Met alle positieve ontwikkelingen rondom het voormalige gemeentehuis mag ook de voortuin van het gemeentehuis niet nog langer onverzorgd blijven. Het gras maaien en de struiken (bij)knippen mag wat ons betreft vandaag nog gebeuren’.

Hoensbroek: ondernemers Nieuwstraat zijn overlast vanwege wegwerkzaamheden beu

Posted by | Nieuws

Nu een belangrijke deadline dreigt te verlopen en ondernemers en bewoners van de Nieuwstraat al maanden in de rommel zitten is men het ronduit beu. Het eind van de werkzaamheden leek in zicht maar nu is het allemaal weer onzeker klinkt het vanuit de Hoensbroekse Nieuwstraat.

Een bezoekje aan de straat en diverse gesprekken met ondernemers en andere direct betrokkenen maken duidelijk dat er zeker wat aan de hand is waardoor het allemaal lang duurt. Hart-Leers vraagt burgemeester en wethouders daarom tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van morgenavond om snel passende maatregelen te nemen. De bereikbaarheid moet sowieso stukken beter. Nu ook de kermis binnenkort een deel van de omgeving afsluit en andere projecten (op)gestart worden maakt dit de hele situatie er allerminst beter op.

Wij trekken samen met de Nieuwstraat op om een snelle en goede oplossing voor de problemen te vinden. Het is hoog tijd dat iedereen weet waaraan men toe is en welke oplossing bedacht is. Ook pleit Hart-Leers ervoor om de omgeving rondom het voormalige gemeentehuis van Hoensbroek een flinke schoonmaakbeurt te even. Het groen tiert er welig waardoor het geheel een onverzorgde indruk maakt. Ook dit kan beter beamen de mensen van de Nieuwstraat met Hart-Leers.

Bijlage

Hoensbroek ‘op de schop’

Posted by | Nieuws

Zaterdag jl. opende het bijenkasteel aan de rand van hartje Hoensbroek. Direct er omheen, midden in de wijk Aldenhof, werden daarbij diverse bloemen (zonnebloemen, eenjarige bloemen et cetera) ten bate van de bijen en een kleurrijke buurt ingezaaid. Hierbij bleef het echter niet.

In Maria Gewanden stak wijkvereniging Schopla de handen uit de mouwen. Zij knapten een lap grond, bedoeld voor woningbouw, gelegen aan de Steenkoolstraat op om ook daarmee een betere uitstraling van de wijk in praktijk te brengen. De woningbouw aldaar werd immers voorlopig opgeschort (malaise in de bouw) en een opknapbeurt was er meer dan welkom.

 

Opvallend is bovendien dat kennelijk nergens ruchtbaarheid gegeven werd over sloop van ‘de puist van Hoensbroek’. Sloopbedrijf Wolter Crijns is er immers grondig aan het slopen. Sloop bij het voormalige pand van Wijshoff antiek aan het Gebrookerplein. Een pand die de naam ‘puist van Hoensbroek’ na jaren van verloedering dubbel en dwars verdient heeft. Zo lopen er mannen in witte pakken (met gelaatsbescherming) rond om asbest te verwijderen.

Laten we hopen dat hiermee het einde van ‘de puist’ definitief in zicht is en Gebrook positief ‘op de schop’ gaat.

 

Aan de slag met hartje Hoensbroek

Posted by | Nieuws

Dinsdag jl. besloten burgemeester en wethouders (collegebesluit 2012/37618)  om kennis te nemen van de marktconsultatie ‘retail os Gebrook’. Hart-Leers spitte het een en ander eens door.

Het stuk geeft aan dat (winkel)hartje Hoensbroek niet goed functioneert en er forse (en hardnekkige) leegstand is. Een krimpgebied betekend minder vraag naar winkelruimte. Bovendien daalt de (landelijke) vraag naar winkelruimte niet alleen door de economische situatie maar ook doordat men steeds vaker via het internet koop. Daarbij lijkt geen sprake van een tijdelijke vraagafname naar winkelruimte maar van een blijvend gegeven. Bovendien ontstaat door leegstand meer leegstand. Aantrekkelijkheid neemt af waardoor bezoekers wegblijven en vervolgens nog meer winkels leegstaan.

Op verzoek van Centrummanagement Hoensbroek werden JTR (Winterswijk) en MKB Reva (Apeldoorn) gevraagd om een rol te vervullen betreffende de aanpak van leegstand en andere knelpunten. Vervolgens gaf de gemeente Heerlen hen de opdracht om een plan van aanpak op te stellen.

De uiteindelijke insteek blijkt het creëren van een compact en dynamisch centrum waarbij ondernemers van buiten richting koopcentrum hartje Hoensbroek verkassen. Een dergelijke insteek wordt onder andere ook in Brunssum gehanteerd. Uitbreiden van het aantal winkelmeters kwalificeert men als risicovol en indien toch voor uitbreiding gekozen wordt stelt men voor om eenzelfde aantal winkelmeters elders uit de markt te nemen.

De aanzienlijke winkelleegstand in hartje Hoensbroek omschrijven de onderzoekers als volgt: na inventarisatie blijkt 5.200 meter leeg te staan waarmee het leegstandspercentage (bij benadering) op ruim 20% ligt. De leegstand buiten hartje Hoensbroek blijkt nog forser:  ca. 10.000m2,  percentueel bijna 30%.

Gelukkig schetst het rapport behalve de nodige minder vrolijke zaken ook diverse positieve ontwikkelingen: bijvoorbeeld het aanwezig zijn van diverse vooruitstrevende en zeer actieve ondernemers die graag door willen groeien en genoeg bestaande kansen zien die -bij goed beleid- daadwerkelijk te verzilveren zijn. Ook pleit men ervoor het parkeren gratis te houden en geïnteresseerden actief op bestaande mogelijkheden te wijzen.

De laatste zin van de marktconsultatie uit november 2012 gaat echter wel erg ver. Citaat: ‘Hoensbroek is in de Middeleeuwen ontstaan op moerasgronden. Het zou zonde zijn als het weer terug het moeras in zakt.’

Hoensbroekse projecten flink in de problemen

Posted by | Nieuws

Burgemeester en wethouders lieten vanavond weten dat het onlangs uitgebrande pand ‘Wijshoff antiek’, gelegen aan het Gebrookerplein in hartje Hoensbroek, momenteel ‘te koop’ staat. Eerder zouden Heemestate en ING Bank ter plekke samen een project ontwikkelen. Omdat ING zich echter uit het project terug trok staat ‘de puist van Hoensbroek’ nu ‘te koop’.

Voor het oude gemeentehuis van Hoensbroek zag het er geruime tijd, gelukkig, beter uit. Het al jarenlang leegstaande beeldbepalende pand zou immers een gezondheidskundige invulling krijgen. De bouw en verbouwwerkzaamheden waren zelfs al voortvarend gestart. Nu echter het uitvoerende bouwbedrijf failliet ging en het voormalige Hoensbroekse gemeentehuis door dit faillissement (samen met andere eigendommen van het bouwbedrijf) in handen van de Rabobank gevallen is zijn alle ontwikkelingen stil gevallen en lijkt doorgang van het project alles behalve zeker.

Ook na meerdere gesprekken met de Rabobank wil deze kennelijk slechts alle panden uit de failliete boedel in een koop van de hand doen. Dat daarbij de boekwaarde van deze eigendommen schijnbaar aan de erg hoge kant zit doet het geheel allerminst goed. Of de gemeentelijke en provinciale steun, ter gezamenlijke hoogte van 600.000 euro, via het bouwbedrijf ook in het faillissement terecht kwam of dat deze subsidie nog steeds beschikbaar is werd niet duidelijk.

Hart-Leers: ‘Hebt u een bankrekening bij de Rabobank en hebt ook u hart voor Gebrook en zijn oude gemeentehuis dan is het wellicht niet slecht om deze kwestie eens bij uw bank aan de orde te stellen. Immers: het gezondheidscentrum is een prachtig plan en verdient doorgang. Daar kan ook de Rabobank niet op tegen zijn, toch?’

‘Slordig’ college ontbreekt ook op Hoensbroekse kermis

Posted by | Nieuws
Kermis HoensbroekOmdat er vorige week geen wethouder te vinden was om de traditionele kermisopening (in Heerlen centrum) te verrichten, en het college dit achteraf als ‘slordigheidje’ omschreef, waren de verwachtingen tijdens de start van de Hoensbroekse kermis hoog gespannen. Echter: ook in Hoensbroek was in geen velden of wegen enig collegelid te vinden.
Kermis HoensbroekDe oppositie raadsleden Marco Peters (CDA) en Roel Leers van onze eigen partij waren er gelukkig wel. Harrie de Kleijn, kartrekker van de Hoensbroekse afdeling van Hart-Leers, was natuurlijk ook van de partij. ‘Wij nemen graag de honneurs waar en openen ook de Hoensbroekse kermis met groot plezier’ vertellen deze 3 enthousiastelingen.
Bijgestaan door Hart-Leers’ steun en toeverlaat Emile Kerssemakers amuseerde de delegatie zich kostelijk op de Hoensbroekse kermis. Een paar uurtjes vertier waarbij diverse prijspelletjes ‘getest’ werden, enkele rondjes in de botsauto’s volgden en er zelfs met scherp geschoten werd… in de schietkraam natuurlijk. Ook een drankje op het terras aan de markt hoorde erbij.
Op de bijgaande fotos ziet u enkele impressies.
Kermis HoensbroekDat de aanwezige lokale politici de kermis na aan het hart ligt blijkt uit hun oprechte interesse en bovendien uit de wens dat er binnenkort, zoals vanouds, ook weer kermis kan worden gevierd in Heerlerheide. ‘Deze traditie moet, na alle bouwperikelen, ook daar weer snel van start gaan!’.

Hart-Leers: einde ‘puist van Hoensbroek’ lijkt in zicht

Posted by | Nieuws
Wijshoff AntiekAl geruime tijd storen Hoensbroekenaren en bezoekers van het Hoensbroekse koopcentrum zich aan het leegstaande en vernielde pand grenzend aan het Gebrookerplein, vlakbij het parkeerterrein. Brandjes, vernielingen en lawaai zorgen voor overlast. De sloop van het pand, waarin voordien Wijshoff Antiek gevestigd was, lijkt nu echter in zicht.
 
De gemeente Heerlen en de huidige eigenaar van het pand zijn namelijk in overleg. Mede door de recente brandstichtingen in het pand staat op dit moment asbestverwijdering op het programma. Ook de gemeente Heerlen ziet, net zoals menige Hoensbroekenaar, liever vandaag dan morgen de sloop van start gaan.
 
Onlangs nog werd de aanblik van het verloederde pand aangepakt en toverden enkele graffitti-artiesten de trieste aanblik van het pand om tot een vrolijker geheel. Dit tijdelijke kunstwerk lijkt echter geen lang leven beschoren. 
 
Hart-Leers is blij met een broodnodige vooruitgang die aanstaande lijkt, een snelle sloop is immers meer dan op z’n plaats.
‘Bovendien zijn wij erg benieuwd naar de concrete plannen voor deze plek’ voegt de afdeling Hoensbroek van Hart-Leers afsluitend toe.
 

Zandsculpturenfestivals gelijktijdig in Roermond en Hoensbroek

Posted by | Nieuws
Op 30 april (tot en met 26 september) a.s start het Nederlands Zandsculpturen Festival in Roermond, op 14 juni (tot en met 31 oktober) start eveneens het zandsculpturenfestival bij kasteel Hoensbroek.
 
Zandkasteel HoensbroekEen zandsculpturenfestival is een prachtig evenement dat veel bezoekers en bekijks oplevert. Echter: twee festivals, bijna tegelijkertijd en best kort bij elkaar, zijn misschien iets te veel van het goede vraagt de lokale Heerlense partij Hart-Leers zich af.  Hart-Leers uit ook haar grote bezorgdheid omdat het Heerlense zandsculpturenfestival momenteel een maximaal tekort van bijna 300.000 Euro kent en het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad bij de recente besluitvorming hierover niet betrok omdat zij dat wegens collegebevoegdheid kennelijk niet hoefde.
 
Het vreemde is echter dat mocht er een tekort ontstaan het College van B en W voorstelt dat de gemeenteraad dit tekort via de najaarsnota post ‘onvoorzien’ oplost, mocht de organisator ‘Historisch Goud’ het bedrag zelf niet kunnen opbrengen.
 
Heerlen staat er financieel verre van goed voor, de stad moeten alle zeilen bijzetten om ook financieel op koers te geraken. Zeker nu kunnen we een dergelijke ‘stunt’ helemaal niet gebruiken. De gemeenteraad had hierover, ons inziens, zeker bevraagd/geinformeerd moeten worden. Dan hadden College en raad samen kunnen bekijken hoe hiermee wijselijk om te gaan.
 
Nu wordt de rekening, als die er onverhoopt komt, aan de gemeenteraad gepresenteerd en dan kan er niets anders gedaan worden dan betalen. Via artikel 35 vragen heeft Hart-Leers, vandaag, het college om tekst en uitleg gevraagd.
 
De gemeenteraad kreeg in de loop van 23 april een uitnodiging om de opening van het festival bij te wonen….

Kasteelbuurt Hoensbroek al lange tijd zorgenkindje

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Kasteel Hoensbroek

…Wethouder Riet de Wit (SP,Wijken) vindt dat dit stukje Hoensbroek er de afgelopen jaren enorm op vooruit is gegaan. „Er zijn forse investeringen gedaan door de woningstichting en de gemeente. De buurt ligt er keurig bij. Ook in sociaal opzicht is er sprake van vooruitgang. Daarom is het ontzettend vervelend dat dit nu gebeurd is. Maar ik blijf er bij dat er veel goede mensen in de Kasteelbuurt wonen.”

H-L:
Leuk dat Riet de Wit ziet dat er veel goede mensen wonen, daar heeft men wat aan. Laat het stadsbestuur nou eens dat goede gedrag gaan belonen en niet langer tolereren dat een stelletje raddraaiers de boel verzieken.

Wilt u het hele artikel lezen download dan hier het pdf.bestand