Roel Leers

Dynamo Heerlen: ‘grote stations goochelaar’ haalt oud gevelproject uit de mottenballen

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Bijgaand krantenbericht verwijst naar het Huisman Dynamoplan uit 2006 Een gevelplan dat ondertussen zo’n 14 (!) jaren lang stof hapte en nu, als een duveltje uit een doosje, plots weer ten tonele verschijnt. Oude wijn in nieuwe zakken. Waarom het plan de afgelopen 14 jaar niet tot uitvoering kwam, maar dat kennelijk nu wel snel gebeuren gaat, lijkt overigens nog niet duidelijk…

Read More

OR gemeente Heerlen sluit zich aan bij door raadsleden geuite zorgen

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Heerlen deelt in een advies (bijlage) -dat zij ook aan de gemeenteraad heeft laten toekomen- het volgende:
‘… wil de OR een diepgaand extern onderzoek laten instellen naar de rollen en bevoegdheden van het College van B&W, de algemeen directeur/ gemeentesecretaris, het managementteam en de organisatie, de onderlinge verhoudingen tussen deze vier en de voor de organisatie gewenste leiderschapsstijl/cultuur.’..

Read More

Meer informatie hoogst noodzakelijk: Heerlense raadsfracties pleiten voor Raadsenquête ‘conditie ambtelijk apparaat’

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Vandaag ontving de gehele gemeenteraad het collegebesluit ‘positie gemeentesecretaris/ algemeen directeur’. Dit gebeurde echter pas nadat daar nadrukkelijk om verzocht werd en daarbij gaandeweg duidelijk werd dat alhoewel er ‘geheim’ op stond het stuk toch ‘publiek’ bleek. De fractievoorzitters Marco Peters (CDA Heerlen), Ewout Tijdeman (Fractie Tijdeman) en Roel Leers (Hart-Leers) zien met het ontvangen van dit stuk een basis om…

Read More

Burgemeester en wethouders namen -Geheim- besluit over onlangs ‘plots’ vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Vorige week donderdag, rond half acht in de ochtend, informeerden wij naar een dinsdags voordien genomen collegebesluit. Een collegebesluit aangaande de onlangs ‘plots’ vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur. Na ‘enig extra navragen’ ontving Hart-Leers het betreffende collegebesluit vanmiddag. Het stuk kent de status -niet openbaar- met -actieve informatieplicht-…

Read More

Dankjewel Wintertijd

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Een voorspoedig Nieuwjaar starten met het afronden van een prachtig evenement. Wintertijd Heerlen draait aanstaande zondag diens laatste dag en mag met recht een alom gewaardeerde attractie & traktatie voor Heerlen (en omgeving) genoemd worden. Een dankjewel voor Wintertijd Heerlen dat in de afgelopen weken (tot en met zondag aanstaande) diens 2e editie beleeft…

Read More

Bezoek de jaarlijkse ‘open dagen’ van Limburgs grootste modelspoorbaan te hartje Heerlen

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Alhoewel gedurende het hele jaar druk gebouwd wordt zijn er ‘maar’ twee weekenden per jaar ‘open dagen’. Limburgs grootste modelspoorbaan, gelegen op Valkenburgerweg nummer 8 te hartje Heerlen, zwaait vandaar zaterdag en zondag 28 & 29 December en in het weekeinde van 4 & 5 Januari -van 11 tot 17 uur- diens deuren weer wagenwijd open…

Read More

Maandagavond 23 December: Jaarlijkse Kaarsjesavond historische Stadsbegraafplaat Akerstraat (Heerlen centrum) viert 11e editie

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Traditioneel op 23 December organiseren de Vrienden van de Historische Stadsbegraafplaats Akerstraat (Heerlen centrum) de jaarlijkse Kaarsjesavond. Met vele honderden fonkelende lichtjes, diverse sfeervol vlammende vuurkorven, mooie Kerstverlichting, een kribbe en fraaie Kerstboom zal het plaatje zeker en vast weer betoverend zijn…

Read More