Vullen noodfonds ondernemers belangrijker dan ‘miljoeneninvestering’ Filmhuis Heerlen

Van meet af aan pleit Hart-Leers voor een coronafonds waaruit hulp en steun geboden worden kan. Nu steeds meer ondernemers tussen wal en schip dreigen te vallen en bestaande mogelijkheden hen geen soelaas bieden is het ook taak van Heerlen zoveel als mogelijk te helpen bij het overleven van bedrijven.

In zak en as met het water aan de lippen -zonder perspectief- van het kastje naar de muur gestuurd worden mag zeker nu geen praktijk zijn. Voer voor schrijnende gevallen die niet onder reguliere regelingen vallen -en daarmee geholpen worden- een noodfonds ondernemers in en help hen overleven bepleit Hart-Leers.

Investeren in een stad die op sterven na dood is wil niemand. Het bestaan en kunnen doorgaan van lokaal ondernemerschap heeft daarom -juist nu- een Deltaplan aan hulp en steun nodig.

Waar moet het geld vandaan komen? Een bron zou kunnen zijn: geen miljoenenuitbreiding van Filmhuis Heerlen in de Royal. Momenteel zijn er immers volop andere zaken die stukken belangrijker zijn. Zet op een dergelijk miljoenenplan nu de rem en speel daarmee aanzienlijke financiën vrij.

Ga met de stofkam door de huidige projecten, begroting en plannen en bekijk wat echt (top)prioriteit heeft en wat afgeschaald en (tijdelijk?) ‘in de ijskast’ kan om met die middelen schrijnende gevallen snel en adequaat te helpen.