Heerlen zet -per vandaag- rem op splitsen woningen in kamerverhuur

Of het onlangs inspreken van Akerstraat bewoners ‘de druppel’ was die de emmer deed overlopen? Waarschijnlijk wel. Heerlen zet -per vandaag-, met een unaniem raadsbesluit, de rem op het splitsen van woningen in kamerverhuur.

Op talloze plekken in onze stad gaat de omgeving gebukt onder de impact van kamerverhuurpanden. Met vele verhuurde kamers in veelal voorheen gezinswoningen is de situatie er alles behalve goed. Problemen in de woning -en voor de omgeving- zijn vaak een gevolg.

Om dit -stads brede- probleem per direct aan te pakken is de mogelijkheid om een woning te splitsen in kamerverhuur met ingang van vandaag flink aan banden gelegd. Feitelijk zelfs onmogelijk gemaakt. Behalve als het initiatief goed is en een toegevoegde waarde vormen kan is het -na instemming- mogelijk een uitzondering te maken.

Onlangs spraken bewoners van de Akerstraat bij de raadscommissie in. Zij vonden er politiek Heerlen als medestander. Talloze vragen aan de wethouder volgden. Het lijkt er sterk op dat dit geval ‘de druppel’ is geweest die de emmer heeft doen overlopen en het stadsbestuur niet alleen aan het denken maar vooral tot actie aangezet heeft. Na het raadsbesluit van gisteravond zitten zij nog deze week met het stadsbestuur om tafel.

Hart-Leers: ‘Vele buurten gaan gebukt onder totaal uit de hand gelopen kamerverhuur en het ene verhuurpand dat zich aan het andere rijgt. Het heeft -veel te vaak- nogal wat impact: een of zelfs meerdere kamerverhuurpanden in je directe woonomgeving. Voor omwonenden alles behalve prettig en ook voor kamerbewoners van dergelijke panden vaak een situatie die alles behalve optimaal is. Met het nemen van dit acute stopbesluit stelt de voltallige gemeenteraad nu paal en perk. Genoeg is genoeg, de maat is vol. Met het officieel certificeren van kamerverhuurders valt bovendien een schifting tussen goede verhuurders en rotte appels te maken. Ook blijven goede initiatieven -na goedkeuring- mogelijk echter gaat daar wel het een en ander aan vooraf waarbij met name impact op de omgeving zwaar telt.’

Prima dat nu dit besluit viel. Het was hoog nodig. Nu doorpakken op al die locaties met grote problemen die dagelijks een flinke impact hebben op buurt, buren en… bewoners van de panden. Aan de slag!