Willens en wetens ‘de buurt bedonderen’ met de suggestie dat de buurtsuper blijft

De supermarkt in je buurt stopt en andere supermarkten springen niet in ‘het gat’ dat deze (eind dit jaar/begin volgend jaar) achterlaat. Desondanks jut je de buurt op en start acties dat de supermarkt moet en zal blijven. Dit terwijl je ook een supermarkt daar simpelweg niet toe kan ‘dwingen’.

Je doet alsof ‘de politiek’ de buurt links laat liggen en geen kans geeft om in te spreken. Vervolgens vertel je niks (aan je eigen actiecomité) over het feit dat je -zonder dat iets op de agenda staat- elke maand- gebruik kan maken van het sprekersplein bij de raadscommissie en daar je verhaal kan doen of:

Dat burgemeester en wethouders (waar ook je eigen partij 2 maal in vertegenwoordigd is) gezamenlijk vroegen om: ‘Verzoek tot intrekken raadsvoorstel Visie op de boodschappencentra Heerlen: In het belang van een goede afweging om tot een gedegen besluitvorming te komen, stellen wij voor om het bovengenoemde raadsvoorstel in te trekken. Het lijkt het college wijs om eerst een bredere discussie met elkaar te voeren over de achterliggende principes en uitganspunten voor de Visie boodschappencentra.’

Dat de Plus supermarkt uit Meezenbroek vertrok -vanwege gemeentelijk beleid- laat je (‘voor het gemak’?) achterwege en daarbij tevens dat de komst van een grote, nieuwe Aldi in diezelfde wijk gemeentelijk gedwarsboomd werd. Ondertussen verkleinde ‘je Jumbo’ in je geliefde megalomaan -miljoenen- project, begin dit jaar, met zo’n 1000m2

Tja. De verkiezingen staan voor de deur. Als je dan, kennelijk, feitelijk niks anders te melden hebt en ‘grote successen’ zoals het peperdure Mijnwaterproject en het (megalo)Maankwartier dat alles behalve zijn dan jut je ‘gewoon’ een buurt op Drukt wat teksten af en duwt die in de handen van (buurt)bewoners en wat leden van je eigen partij.

Het zegt waarschijnlijk (meer dan) genoeg dat gaandeweg -tijdens de door jou bijeengeroepen extra raadsvergadering- de publieke tribune steeds leger werd en uiteindelijk je spandoeken en borden ‘moederziel alleen’ over/achterbleven…

Neem een ander bij de neus. Vertel het eerlijke verhaal. Daar knapt onze stad van op.

Wat de gevolgen -door het besluit dat je geforceerd liet nemen- voor heel de stad zijn gaan we nu zien. De brieven van vele ondernemers(verenigen/collectieven) om dit besluit -n i e t- te nemen spreken boekdelen.

Ps. De/je ‘oude buurt’ blijft -zonder supermarkt- (of alternatief) achter terwijl je zelf, per begin volgende maand, als gemeentelijk (programma)directeur -met schaal 16- (tussen de 6073 en 8758 Euro salaris p e r maand) bij de gemeente Heerlen ‘aan de slag gaat’. ‘Hiep hoi voor de/je buurt’. Jij zit er -per 1 april- ‘warmpjes bij’ en koerst met je auto richting iedere supermarkt van je keuze en hoeft, ook daar, alles behalve ‘op de kleintjes’ te letten…