Vragenuur raadsvergadering: Is studenten Universiteit Maastricht huisvesten een oplossing/invulling voor casco Maanhotel Heerlen?

Maastricht wijst aankomende studenten er op om zich, voor aanvang van het nieuwe leerjaar ‘22/’23, te vergewissen van een studentenkamer. Met een geraamd tekort van 700 studentenkamers een behoorlijke uitdaging. Hart-Leers vraagt zich af of het kamertekort in het nabije Maastricht -en het nog steeds niet ingevulde casco Maanhotel bovenop station Heerlen- geen kans voor open doel is.

Hart-Leers: ‘Met een omvang van bijna 10.000m2 en meer dan 170 beoogde hotelkamers (en andere faciliteiten) zou het al jarenlang naar invulling zoekende omvangrijke Maanhotel, wie weet, een ideale oplossing kunnen zijn voor het grote studentenkamertekort in Maastricht. Zou een dergelijk groots opgezet studentenhotel, bovenop station Heerlen, prominent gelegen aan de rand van hartje stad -met een directe lijn van en naar Maastricht-, een reële mogelijkheid zijn en kans tot slagen hebben vragen wij ons hardop af.’

De verbinding is optimaal: stap in station Maastricht in (of uit) richting station Heerlen Maankwartier. Bestemming bereikt. 

Met een dergelijke aanwas aan jonge stadsgenoten betekend dit tevens een, op velerlei fronten, versterking van het stadscentrum en diens dynamiek.

Hart-Leers stelt burgemeester en wethouders de volgende vragen:

-Bent u op de hoogte van het grote huisvestingstekort aangaande studenten van Universiteit Maastricht? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u -in deze- aangaande invulling van het al jarenlang ongebruikte casco Maanhotel?

-Bent u bereid om, op korte termijn, zowel met de eigenaar van het omvangrijke lege casco Maanhotel als met de stad Maastricht contact op te nemen om -in gezamenlijkheid- kansen en mogelijkheden te inventariseren?

-Wanneer en hoe koppelt u al uw bevindingen terug -en- op welke wijze denkt u een optimaal resultaat te kunnen bereiken?

Ter informatie: RTV Maastricht => https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/um-begin-op-tijd-met-zoeken-naar-huisvesting