Vragenuur raadsvergadering: Is studenten Universiteit Maastricht huisvesten een oplossing/invulling voor casco Maanhotel Heerlen?

Maastricht wijst aankomende studenten er op om zich, voor aanvang van het nieuwe leerjaar ‘22/’23, te vergewissen van een studentenkamer. Met een geraamd tekort van 700 studentenkamers een behoorlijke uitdaging. Hart-Leers vraagt zich af of het kamertekort in het nabije Maastricht -en het nog steeds niet ingevulde casco Maanhotel bovenop station Heerlen- geen kans voor …
Ga door met het lezen van Vragenuur raadsvergadering: Is studenten Universiteit Maastricht huisvesten een oplossing/invulling voor casco Maanhotel Heerlen?

Studentencampus Rector Driessenweg: Heerlen informeert omwonenden over concrete plannen

Met regelmaat informeert Hart-Leers naar de ontwikkelingen Studentencampus Rector Driessenweg. Bijgaand antwoord ontvingen wij onlangs. Op onze vraag om de buurt duidelijk te informeren over de ontwikkelingen reageerde de wethouder positief: ‘Prima voorstel, dat gaan we doen!’ ‘N.a.v. punt 266 van de actielijst van de commissie RO is er een notitie in het RIS geplaatst …
Ga door met het lezen van Studentencampus Rector Driessenweg: Heerlen informeert omwonenden over concrete plannen

Voormalig beddenhuis: realisatie studentenwoningen gestart

Eenieder die in de buurt komt van het voormalige beddenhuis aan de Rector Driessenweg ziet er activiteiten. Het lijkt alsof het pand momenteel wordt leeg- en opgeruimd. ‘Wat staat er te gebeuren?’ vroeg Hart-Leers onlangs aan de wethouder. Deze gaf daarop het antwoord dat het reeds jarenlange plan om er studentenwoningen te realiseren onlangs van start …
Ga door met het lezen van Voormalig beddenhuis: realisatie studentenwoningen gestart

Voortgang plan studentencampus Heerlen blijft uit

Hart-Leers informeerde niet alleen naar de stand van zaken ‘project Worstenhemel’ -waarbij uit het antwoord blijkt dat deze onlangs vergund werd- maar vroeg ook naar de actuele ontwikkelingen rondom de plannen studentencampus (Rector Driessenweg 6-8) Heerlen.  De plannen slepen zich al vele jaren voort en verwerden van wooncomplex ‘De drie Musketiers’ tot omvangrijke studentencampus. De …
Ga door met het lezen van Voortgang plan studentencampus Heerlen blijft uit

Akense Hogescholen verwachten extra toestroom van 8500 studenten

Nadat de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling dinsdagavond jl. een mogelijk Akens ‘Studentenviertel’ in Heerlen besprak volgde vandaag de brief die Aken daarvoor (in mei vorig jaar) aan de gemeente Heerlen stuurde. Alles wijst erop dat in de komende jaren, doordat schooljaargangen samengaan en de dienstplicht en vervangende dienstplicht vervalt, een behoorlijk aantal extra studenten op de …
Ga door met het lezen van Akense Hogescholen verwachten extra toestroom van 8500 studenten

Akens ‘Studentenviertel’ in Heerlen?

Zowel de RWTH als de Fachhochschule Aken lijken dringend op zoek naar studentenhuisvesting. In Duitsland blijken namelijk examenjaren samengevoegd waardoor een extra grote aanwas aan eerstejaars studenten ontstaat. Omdat Aken ook als studentenstad goed aangeschreven staat lijkt een aanzienlijk tekort aan huisvesting te ontstaan. In de regio Parkstad is daarentegen sprake van krimp en leegstand. …
Ga door met het lezen van Akens ‘Studentenviertel’ in Heerlen?