Studentencampus Rector Driessenweg: Heerlen informeert omwonenden over concrete plannen

Met regelmaat informeert Hart-Leers naar de ontwikkelingen Studentencampus Rector Driessenweg. Bijgaand antwoord ontvingen wij onlangs. Op onze vraag om de buurt duidelijk te informeren over de ontwikkelingen reageerde de wethouder positief: ‘Prima voorstel, dat gaan we doen!’

‘N.a.v. punt 266 van de actielijst van de commissie RO is er een notitie in het RIS geplaatst die u met deze link kunt inzien.

Het actiepunt was als volgt:


 266
Commissie RO 13 oktober 20213. RondvraagPeter van ZutphenDe commissie wordt schriftelijk geïnformeerd over het verschil in plannen van de vorige en huidige eigenaar m.b.t. de studentenflat. 17 november 2021

Nu de focus op het bestaande gebouw ligt, het voormalige beddenhuis van het Sint Jozefziekenhuis, en niet op het grootschalig bijbouwen op/in het naastliggend groen is dit duidelijk en het daarmee de allerhoogste tijd dat -ook- omwonenden goed geïnformeerd worden. 

Het kenmerkende oude Peutz gebouw krijgt een nieuw leven waarin 150 woonplekken de hoofdrol spelen. Hopelijk krijgt de, momenteel ietwat ruwe, ‘groenoase’ er naast -die naar de huidige stand van zaken voorlopig groen blijft- daarmee ook snel een opwaardering. 

Niet enkel het boeken van vooruitgang met het gebouw is dan erg fijn: de potentiële groene long er naast kan zo bovendien een grote meerwaarde opleveren.

Ook gold de afspraak om de aloude toegang, een voetpad, tot de begraafplaats in ere te herstellen. Een tijdelijk park, inclusief voetpad, zou er een vooruitgang van betekenis opleveren.

Hart-Leers: ‘Enthousiast kijken wij naar deze herontwikkeling waarbij we hopen dat gemeente en projectontwikkelaar de hand ineen slaan om er samen ook een (tijdelijk) park te creëren. Iets dat zowel voor toekomstige bewoners van de studentencampus als voor huidige omwonenden een grote plus oplevert. Prima dat de stand van zaken duidelijk is. Nu samen vooruitgang boeken en daarmee een zichtbare opwaardering tot stand brengen. Maak van de buren ambassadeurs en actief deelgenoot van deze zichtbare vooruitgang. Informeer ook hen te uit en te na.’