Voortgang plan studentencampus Heerlen blijft uit

Hart-Leers informeerde niet alleen naar de stand van zaken ‘project Worstenhemel’ -waarbij uit het antwoord blijkt dat deze onlangs vergund werd- maar vroeg ook naar de actuele ontwikkelingen rondom de plannen studentencampus (Rector Driessenweg 6-8) Heerlen. 

De plannen slepen zich al vele jaren voort en verwerden van wooncomplex ‘De drie Musketiers’ tot omvangrijke studentencampus. De ene partij haakte gaandeweg ‘aan’, anderen ‘af’ blijkt telkenmale. De reeds langjarige onduidelijkheid blijft echter blijkt uit bijgaand schrijven als antwoord op onze vragen => link

Terwijl een eindbelegger nu koerst op totale sloop van het voormalige beddenhuis, ontworpen door architect Peutz, hecht Heerlen daarentegen behoorlijke waarde aan het pand dat de stad kwalificeert als karakteristiek waarbij behoud van belang is.

Eerdere interesse van sociale woningcorporatie Weller om bij het campusproject aan te haken is er niet meer. Weller haakt -vanwege bedrijfseconomische redenen- af. 

Eigenaar en gemeente Heerlen gaan binnenkort om tafel. Natuurlijk zijn ook wij, wederom, benieuwd naar de uitkomst van die bijeenkomst…