Exploitatie Mijnwater -tot op heden- (zwaar) verliesgevend. Daarbij ‘onvoldoende comfort’ voor Mijnwaterwoningen in Heerlerheide en Maankwartier

Gistermiddag ontving Hart-Leers bijgaande antwoorden vanwege onze schriftelijke vragen over Mijnwater & Mijnwaterwoningen in onze stad.

In 2018 ‘verkocht’ Heerlen de lokale Mijnwater BV waar op dat moment al tientallen miljoenen (zo’n 30 tot 35 miljoen) in, aan en voor besteed waren. De provincie Limburg kocht dit gemeentelijk bedrijf voor/via een achtergestelde lening -ter hoogte van zo’n 16 miljoen-. Een bedrag dat overigens pas over 30 jaar aan de verkoper (Heerlen) voldaan wordt.

Met een, van meet af aan, (zwaar) verliesgevende exploitatie en ‘onvoldoende comfort’ voor eindafnemers in Mijnwaterwoningen (b)lijken de resultaten van Mijnwater, tot op heden, alles behalve ‘hosanna’. Waarom we er (politiek gezien) nagenoeg niets over horen lijkt hiermee duidelijk…