Hoensbroek: een ‘update’ over het voormalige gemeentehuis en MFC Gebrook

Op zondag 18 maart jl. vond de buurtbijeenkomst over de voortgang van MFC Gebrook plaats. Diverse lokale politici, waaronder ook de verantwoordelijk wethouder, waren aanwezig waarbij duidelijke politieke stellingen ingenomen werden. Het ontaarde in een ‘welles nietes’ spelletje dat ook alles behalve goed viel bij buurtbewoners en verenigingen. In de daarop volgende weken kreeg de kwestie een verrassende wending. Dagblad De Limburger bracht het zo: men maakte melding over een huurachterstand en dat vandaar de uitbating van het MFC in andere handen moest overgaan zijnde in de handen van de gemeente Heerlen.

De sfeer werd er alles behalve beter op. Te meer omdat ook per 1 april het restaurant moest sluiten.

Ondertussen organiseerden diverse verenigingen een handtekeningenactie waarvan het resultaat -op korte termijn- aan de verantwoordelijk wethouder zal worden aangeboden. Ook vroeg Hart-Leers een gesprek met de wethouder aan. Dit gesprek staat gepland op 20 april aanstaande waarbij het onze insteek is om nadrukkelijk te bekijken welke mogelijkheden voor handen zijn.

Voormalig gemeentehuis

Na jarenlange stilstand werd gelukkig toch de knoop doorgehakt en startte de verbouwing van het voormalige gemeentehuis. Artsen, apotheek, fysiotherapie, verloskundigen (en noem maar op) vestigen zich gezamenlijk op deze markante plek in Gebrook.

Op 9 april jl. meldde de krant dat een bouwstop aanstaande was om dat het mis ging betreffende 2 broodnodige subsidies om het project af te kunnen ronden. Deels juiste informatie echter gelukkig komt de voortgang van het project niet in gevaar.

Ondertussen stelde Hart-Leers schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Ook wij willen natuurlijk graag weten hoe het daadwerkelijk zit met ‘de subsidies’. Zeker met betrekking tot de provinciale subsidie die beoogde ten goede te komen aan de verbouwing van het voormalige gemeentehuis.

Niet alleen verwachten we zo snel als mogelijk antwoord op onze vragen ook moet de kwestie van de groenstrook (inclusief fontein) voor het pand aan- en opgepakt worden. De ontwikkelaar van het project wil dit stukje namelijk kopen. Heerlen geeft echter maar geen reactie hierop. Ook dit dient opgelost te worden.

Volop werk aan de winkel in Gebrook!