Medewerkers en verenigingen zwembad Otterveurdt uiten groot ongenoegen

Tijdens de raadscommissievergadering maakten zowel een vertegenwoordiger van de medewerkers van zwembad Otterveurdt als van de verenigingen die gebruik van het zwembad maken gebruik van het spreekrecht. Wat zij te zeggen hadden klonk overduidelijk en vaak alarmerend. De wethouder gaf vooraf, helaas, aan om 21 uur weg te moeten terwijl de noodzaak zeker aanwezig was om zijn andere verplichting(en) voor dit onderwerp te laten schieten.

Een korte samenvatting van de inbreng van beide insprekers:

-Men heeft geen vertrouwen en duidt de gang van zaken als oneerlijk. Het geheel veroorzaakt veel onrust. Zwembadmedewerkers vrezen voor hun baan en toekomst. De zwembadploeg voelt zich als ‘familie’ verwoest en ziet deze kapot gaan. Men voelt zich niet betrokken bij de gang van zaken en mist intensief contact. Er werd gerept over onwaarheden en tegenstellige berichten, zelfs over belangenverstrengeling. Men duidde heftige aantijgingen (die men vooralsnog niet nader openbaar wenst te benoemen) waarbij de vraag naar voren kwam of de procesgang wel integer verloopt.-

De gemeente Heerlen heeft de exploitatie van zwembad Otterveurdt voor aanbesteding vrij gegeven en neemt daarbij een mogelijk nieuw centrumbad mee. Een en ander blijkt de aanleiding voor het voorgaande waarbij Hart-Leers zich ter vergadering publiekelijk afvroeg of het in deze niet beter is om het proces nu stil te zetten en vervolgens zo snel mogelijk samen om tafel te gaan.