heerlerheide

Feestelijke opening Corneliuspark Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Dat in Heerlerheide centrum bergen werk verzet zijn en het centrum van Grooet Ghen Heij er nu uitziet om door een ringetje te halen zal niemand ontgaan zijn. Vanmiddag om 14.00 uur opent het Corneliuspark. Een langgerekt park met het grootste mozaïekwerk van het hele land er middenin.

Ook vandaag is er dus weer genoeg te doen in Heerlerheide. Natuurlijk gaat ook Hart-Leers een kijkje nemen. Wie weet zien we elkaar vanmiddag, tot straks!

Bekijk voor meer informatie: http://heerlerheidecentrum.nl/nieuwsarchief/nieuwsartikelen/nieuwsitem_136-feest_in_het_park.html

Heerlen en Weller geven ondernemers Heerlerheide ‘parkeeradvies’

Posted by | Nieuws

De parkeersoap in Heerlerheide duurt inmiddels al jaren. Heerlen wil betaald parkeren invoeren terwijl velen van mening zijn dat dit alles behalve goed is voor het koopcentrum van Heerlerheide. Hart-Leers is van begin af aan voorstander van blijvend gratis parkeren in Heerlerheide. Alles wijst er nu, gelukkig, op dat dit gaat lukken. 

Onlangs stuurden (zoals uit de titel van het stuk af te leiden valt) de gemeente Heerlen en woningcorporatie Weller de ondernemers van Heerlerheide het bijgaande stuk. Een stuk waarin diverse mogelijkheden aan de orde komen.

Hart-Leers: ‘Nu ook uit onderzoek blijkt dat betaald parkeren in Heerlerheide een omzetverlies van vele miljoenen betekent moet zondermeer voorkomen worden dat dit scenario praktijk wordt. Heerlerheide kent inmiddels een prachtig nieuw koopcentrum. Een koopcentrum dat alle kansen verdient om zich optimaal te ontwikkelen. Het is hoog tijd dat Heerlen in het algemeen beseft dat betaald parkeren klanten weghoudt en dat daarentegen juist zeer vriendelijke (betaalbare) tarieven daar waar nu reeds betaald parkeren geldt (en daarnaast behoudt van gratis parkeren) mensen naar onze stad brengt.’ 

Minimaal tot en met begin volgend jaar is er tijd om tot een besluit over het parkeren in Heerlerheide te komen. Hart-Leers volgt ook deze kwestie nauwkeurig en vind de wijze zoals het nu gaat -gratis parkeren in Heerlerheide- prima en ziet geen enkele reden om daar iets aan te veranderen. ‘Wat ons betreft blijft het parkeren gratis!’

Het bijgaande stuk

Betoverend Lift-Off muziekspektakel in hartje Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Gisteravond vond in hartje Heerlerheide het muziekspektakel Lift-Off plaats, natuurlijk was ook Hart-Leers van de partij. Een immens podium, waarachter de Corneliuskerk pronkte, werd omzoomd door het fraai aangeklede Corneliusplein. Een ronduit sfeervolle locatie waarbij, natuurlijk, de meeslepende muziek de avond tot een zinderend succes maakte. 

Hart-Leers: ‘Het is prachtig om te zien dat Heerlerheide haar kloppend hart terug heeft en dat het geheel vernieuwde centrum haar draai, gelukkig, weer lijkt te vinden. Sambaband Animoso, de Coriovallum Pipe Band en natuurlijk het hoofdprogramma van Lift-Off maakten deze zomeravond tot een zinderend geheel. Onze complimenten aan iedereen die dit mogelijk maakte. Wat Hart-Leers betreft moet dit spektakel, dat letterlijk en figuurlijk met vuurwerk eindigde, zeker een vervolg krijgen.’

Vandaag, zondag 22 juli, volgt vanaf 13.00u. het openpodium en de artiestendag die in de sfeervolle ambiance (en onder het stralende zonnetje) vast en zeker een zelfde succes als Lift-Off Open Air! te wachten staat. Bezoek hartje Heerlerheide en deel in de feestvreugde.

Bekijk voor meer informatie: www.liftoffopenair.nl

Eindelijk weer kermis in Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Nadat het masterplan Heerlerheide startte ging ook het Corneliusplein ‘op de schop’. Dit betekende een tijdelijk einde van de traditionele kermis in Heerlerheide. Toen het later de vraag bleef of het plein, dat na de werkzaamheden tevens dak van de parkeergarage werd, het gewicht van de kermisattracties dragen kom en het door lekkages veel langer duurde voordat het plein gebruikklaar was bleef het de vraag of en wanneer de kermis terug zou (en kon) keren. 

Nadat eerder een alternatieve kermis, bij sportpark De Varenbeuk aan de rand van Heerlerheide, plaatsvond bleek de kermis op die tijdelijke plek niet te vergelijken met de kermis in het hart van Ghen Heij. Bezoekers bleven weg en de kermisexploitanten klaagden steen en been waarna het tijdelijk alternatief verdween. Nu het centrum van Heerlerheide (na de nodige vertragingen) haar afronding nadert is er gelukkig ook weer plaats voor de kermis en keert deze zaterdag aanstaande op haar oude vertrouwde plek terug.

Hart-Leers:  ‘Behalve dat we de problematiek m.b.t het Corneliusplein op de kaart gezet hebben vroegen we daarbij meer dan eens naar de terugkeer van de Hitscher kermis. Na meerdere toezeggingen (en helaas diverse malen uitstel wegens onvoorziene omstandigheden) is het zaterdag aanstaande eindelijk zover: de Hitscher kermis komt terug. Wij zijn enorm blij met de terugkomst van deze gekende kermis en rekenen er van ganser harte op dat Heerlerheide haar kermis als vanouds in het hart sluit’.

Heerlerheide doet de aftrap voor het lokale kermisseizoen, op 8 juni volgt de Heerlense kermis waarna op de 16e de kermis in Hoensbroek start. Veel kermisplezier allemaal!

Persbericht kermis Heerlerheide

Onderzoeksresultaat: gratis parkeren Heerlerheide van groot belang

Posted by | Nieuws

Op maandagavond 26 maart vergaderde de ondernemersvereniging van Heerlerheide. De ondernemers in en om het vernieuwde winkelcentrum waren uitgenodigd om de onderzoeksresultaten m.b.t parkeren in het winkelcentrum te bespreken. Besproken werd daarbij op welke manier het parkeren ook in de toekomst gratis blijft. 


Het ingeschakelde onderzoeksbureau maakte duidelijk dat zodra betaald parkeren ingevoerd wordt ondernemers dit zeker aan hun inkomsten zullen merken. Met  invoering van betaald parkeren komen minder bezoekers naar Heerlerheide waardoor inkomsten zullen afnemen. Het onderzoeksbureau becijferde daarbij verminderde inkomsten ter hoogte van tientallen miljoenen per jaar.


Nu het er op dit moment om gaat op welke wijze de (gemeentelijke) parkeerinkomsten gecompenseerd zouden kunnen worden stelde de ondernemersvereniging voor om per vierkante meter winkeloppervlakte een bijdrage aan de parkeerkosten te doen. Zodoende kunnen de wegvallende parkeerinkomsten gecompenseerd worden en behouden klanten gratis parkeren.


Er waren uitgesproken voorstanders voor dit plan, diverse twijfelaars en ook enige tegenstanders. In meerderheid viel het besluit om de voorgestelde insteek verder uit te zoeken.


Hart-Leers:  ‘Nu ook met dit onderzoek vaststaat dat het parkeren in Heerlerheide gratis moet blijven onderstreept ook dit onze mening die wij al jaren hierover hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat Heerlerheide er samen met politiek Heerlen uitkomt en ondersteunen dit overal waar mogelijk’.

Betaald parkeren Heerlerheide sowieso vooruitgeschoven naar 1 juli

Posted by | Nieuws

‘Van uitstel komt afstel’, zo reageert Hart-Leers zichtbaar opgetogen. Als faliekant tegenstander van het invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide is de partij blij dat sowieso niet op 1 maart aanstaande gestart wordt met betaald parkeren in Heerlerheide centrum. ‘Wat ons betreft blijft het parkeren gratis, daarvoor knokken wij al lange tijd’. 

De oproep van Hart-Leers om middels een flink politiek draagvlak resultaat te boeken bleek niet aan dovemansoren. Diverse politieke partijen staan er voor open om het parkeren gratis te houden en samen met woningvereniging Weller en de ondernemers van Heerlerheide te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de jaarlijks terugkerende ‘parkeerkosten’ anders op te vangen dan via invoering van betaald parkeren.

‘Wat ons betreft is dit een hoopvolle opmaat ertoe om invoering van betaald parkeren in Heerlerheide voor eens en altijd naar de prullenbak te verwijzen. Bovendien klinken er hoopvolle geluiden van uit Heerlerheide. Signalen waaruit blijkt dat het parkeren vast en zeker gratis blijft’.

Partijen bundelen krachten om invoering betaald parkeren Heerlerheide te voorkomen

Posted by | Nieuws

De oproep tot actie en krachtenbundeling om samen invoering van betaald parkeren in Heerlerheide tegen te gaan blijkt een doorslaand succes. Behalve dat steeds meer politieke partijen Hart-Leers bij dit initiatief steunen ligt inmiddels ook een brief van het centrummanagement Heerlerheide voor. Hieruit valt af te leiden dat niet alleen het centrummanagement van Heerlerheide maar ook woningcorporatie Weller niets zien in het invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide. 

Hart-Leers: ‘Zowel het CDA als Leefbaar Heerlen hebben inmiddels nadrukkelijk laten weten het initiatief om invoering van betaald parkeren tegen te gaan volluit te ondersteunen. Dat er daags na onze oproep een maar liefst 6 kantjes tellende brief (bijlage) van centrummanagement Heerlerheide ‘op het bureau’ van alle raadsleden lag spreekt boekdelen. Bovendien ontvingen wij inmiddels van diverse andere politieke partijen zeer geïnteresseerde en positieve reacties waarbij men uitspreekt brede steun aan dit initiatief te overwegen’.

De duidelijke stelling name in het recente artikel op hart-leers.nl ‘Behoud gratis parkeren in Heerlerheide kost 125.000 euro’ dat de partij dinsdag jl. publiceerde riep eenieder op om steun uit te spreken (en te geven!) om geen betaald parkeren in te voeren blijkt dus niet aan dovemansoren.

Dinsdag aanstaande zal Hart-Leers zondermeer samen met het CDA en Leefbaar Heerlen het initiatief nemen om gratis parkeren in Heerlerheide te behouden. ‘Heel Heerlerheide rekent op de steun van de Heerlense politiek, dinsdag is het aan de gemeenteraad om Heerlerheide niet teleur te stellen!’

Betaald parkeren Heerlerheide

Behoud gratis parkeren in Heerlerheide kost 125.000 euro

Posted by | Nieuws

‘Heerlerheide centrum is er enorm op vooruit gegaan. Om die vooruitgang niet te dwarsbomen moet het parkeren, zoals vanouds, gratis blijven’, zo stelt Hart-Leers. De centra van de Heerlerbaan, Hoensbroek, Brunssum en Landgraaf kennen allemaal gratis parkeren. Wat is het nut van invoering betaald parkeren in Heerlerheide als daardoor de huidige klanten naar omliggende centra -met gratis parkeren- verkassen? 

Hart-Leers drong reeds vaker (en met grote regelmaat) erop aan om het parkeren gratis te houden en doet dat nu wederom. ‘Betaalbare tarieven daar waar nu betaald parkeren geldt en overal waar mogelijk gratis parkeren handhaven dat is wat wij stadsbreed nastreven’. 

In de bijlage, die de Heerlense politiek vandaag ontving, staat onder andere het volgende:  de parkeerinkomsten in Heerlerheide worden op 125.000 euro per jaar geraamd. Bij behoud van gratis parkeren zouden dat dus de extra kosten (gemiste inkomsten) voor de gemeente Heerlen zijn. Concreet: een ‘gemis aan inkomsten’ van 125.000 euro per jaar.

Het bouwproces van Heerlerheide centrum liep inmiddels vele jaren vertraging op. De bouwblunder, het lekkere garagedak, kostte ca. 1,7 Mln. euro. Als alleen al die gemeentelijke misser voorkomen was hadden daarvan bijna 14 jaar gratis parkeren betaald kunnen worden. Hart-Leers: ’Wij roepen alle politieke medestanders, bewoners, ondernemers en maatschappelijk actieve instellingen van Heerlerheide, kortom iedereen die ons steunen wil, op om de stoute schoenen aan te trekken, de handschoen op te nemen en samen actie te voeren om  het parkeren in Heerlerheide gratis te houden’. 

Hart-Leers spreekt over een allerlaatste kans omdat de gemeente Heerlen van plan is betaald parkeren Heerlerheide per 1 maart aanstaande in te voeren en burgemeester en wethouders daartoe reeds een besluit namen. ‘Tijdens de aanstaande raadsvergadering van 6 december worden ook de parkeertarieven vastgesteld. Wat ons betreft is dat het ultieme moment om invoering van betaald parkeren in Heerlerheide te voorkomen’.

Kosten en baten parkeergarage heerlerheide
MEMO parkeren heerlerheide

Heroverweging betaald parkeren Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Tijdens de raadscommissievergadering RO van 13 september jl. werd uitgebreid gesproken over het collegebesluit om per 1 maart aanstaande betaald parkeren in Heerlerheide in te voeren. Daarbij bleek dat diverse politieke partijen invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide niet zondermeer zien zitten en hierover graag en spoedig (voor 1 december a.s. en zo mogelijk eerder) discussie willen voeren. Afgesproken werd dat de kosten van de ondergrondse parkeergarage inzichtelijk gemaakt worden en dat nadat deze (en meer informatie over de parkeergarage) bekend is het e.e.a op een rijtje gezet wordt. Daarna zal de Heerlense politiek zich nogmaals aan de discussie ‘wel of geen invoering van betaald parkeren te Heerlerheide’ wagen.

De ondernemersvereniging van Heerlerheide wees nadrukkelijk op problemen m.b.t het winkelcentrum en gaf daarbij ondermeer aan dat inmiddels de helft van het aantal winkels rondom het Corneliusplein leegstaan. Mede omdat dit plein tot voorkort nog voor auto’s toegankelijk was maar nu geheel afgesloten is merken de aanpalende winkeliers de gevolgen dagelijks aan den lijve. De gemeentelijke notitie ‘lucht voor Heerlerheide’ zou ondernemers verder moeten helpen. Hoe zij precies geholpen werden was (en bleef) voor diverse politici een vraag.

Hart-Leers is een faliekant en gekend tegenstander van het invoeren van betaald parkeren te Heerlerheide. ‘Nu er flink geïnvesteerd is in het koopcentrum moet dit niet teniet gedaan worden door klanten te weren met het invoeren van betaald parkeren. Bovendien kennen de omliggende koopcentra in Brunssum, Hoensbroek en Landgraaf allemaal vrij parkeren’. In het algeheel pleit Hart-Leers voor (overal waar mogelijk) handhaven van gratis parkeren (zoals dat ook in Heerlerheide het geval is) en voor zeer betaalbare parkeertarieven in de Heerlense binnenstad alwaar de parkeertarieven in januari jl. met maarliefst 50% stegen.

Heerlen centrum prijst zich momenteel danig uit de markt met haar hoge parkeertarief. De gemeente Heerlen verhoogde de tarieven en is van plan deze per 1 januari a.s. verder te doen toenemen.  ‘Onbegrijpelijk. De vele lege parkeerplaatsen en de fors achterblijvende parkeeropbrengsten wijzen erop dat er grote problemen zijn’, vervolgt Hart-Leers wiens credo luidt: ‘Gratis parkeren in Heerlerheide handhaven en daar waar reeds betaald parkeren geldt zorgen voor een forse afname van de tarieven!’.

Fractievoorzitters ontvangen brief over hoge kosten mijnwaterwoningen

Posted by | Nieuws

Alle fractievoorzitters van de diverse Heerlense politieke partijen ontvingen medio vandaag een bewonersbrief over de hoge kosten die de mijnwaterwoningen te Heerlerheide met zich mee brengen. Tijdens de raadsbrede discussie over het mijnwaterproject wees Hart-Leers nadrukkelijk op de vele verontrustende signalen uit Heerlerheide. Signalen van bewoners van mijnwaterwoningen die allen aangaven fors hogere kosten te hebben ten opzichte van hun voorgaande woningen.

Hart-Leers wilde vandaar van de vakwethouder meer over het precieze ‘hoe en wat’ weten. De wethouder verwees de hele kwestie echter door naar de mijnwaterleverancier ‘Weller Energie’ alwaar dit bedrijf, als zijnde leverancier, om tekst en uitleg gevraagd wordt. Hart-Leers is er erg benieuwd naar welke tekst en uitleg de gemeenteraad hierover binnenkort ontvangt.

Een deel van de brief luidt als volgt: ‘Het zijn prachtige woningen, maar nu komt het onze maandlasten van de Energierekening zijn met -85 procent gestegen. Een huishouden dat eerst Euro 100. Uitgaf bij essent voor gas en stroom betaald nu tussen de Euro .155-Euro185 dat is toch niet waar te maken met a.o.w en pensioen, en dan wil ik nog niet Praten over de alleenstaande die het nog heviger in hun dagelijks bestaan treft. Als U nu weet dat ons vast recht toen we op gas stookte per jaar was Euro. 29,76 en nu is berekend op Euro. 804,- ja alleen het vast recht maakt voor ons het stoken zo duur, en dat is niet voor iedere bejaarde makkelijk eraan te voldoen. In het geheel betalen wij voor verwarming en heet water per jaar Euro 1500,- en dan nog de kosten bij essent van gemiddeld per jaar Euro. 540,- kom ik op een jaar bedrag van Euro 2040,- Wat voor mij persoonlijk er op neer komt dat mijn energie Kosten zijn gegaan van Euro 1.170 naar Euro 2040,- per jaar’.

Duurder uit in een mijnwaterwoning!?

Posted by | Nieuws

Als bewoner betaalt u aan uw energieleverancier, als bewoner van een mijnwaterwoning betaald u voor verwarming, koeling en voor warm tapwater aan Weller Energie BV. Het nieuwe centrum van Heerlerheide kent diverse mijnwaterwoningen, zowel in de huur- als koopsector. Bewoners daarvan trokken bij Hart-Leers aan de bel en gaven daarbij aan dat hun energierekening veel hoger is dan die van niet mijnwaterwoningen. In diverse gevallen zelfs vele tientallen procenten hoger. 

Voor koud tapwater en elektriciteit mogen bewoners van mijnwaterwoningen zelf hun leverancier kiezen. Het overige moet via (en van) Weller Energie BV afgenomen worden. Van de mijnwaterwoningen zijn ramen en deuren met HR++ glas voorzien en zijn spouwmuren en dak goed geïsoleerd. Hierdoor heeft zo’n woning een A+ label gekregen. Een label dat aangeeft dat de woning zeer energiezuinig is. Desondanks geven bewoners aan maandelijks juist meer energiekosten te moeten betalen dan in hun vorige -niet- mijnwaterwoning. Hogere rekeningen in een beter geïsoleerde nieuwbouwwoning? Vreemd.  

‘Onze maandlasten voor energie zijn met tientallen procenten toegenomen’, zo hoorde Hart-Leers tijdens een bezoek ter plekke. ‘Dit kost ons bijna 100 Euro meer per maand!’, vernam Hart-Leers. 100 Euro extra in de maand voor bewoners waarvan diversen rondkomen met een AOW of een niet al te riant pensioen? Heerlen schermt met het Mijnwaterproject en geeft daarbij aan dat het oud mijnwerkers extra in het zonnetje zet. Diverse oud mijnwerkers en/of hun weduwen wonen in mijnwaterwoningen en ook zij lijken de dupe te zijn.

Aanstaande dinsdag vind de extra raadsvergadering over het mijnwaterproject plaats. Hart-Leers:  ‘Wij willen uiterlijk dan uitleg, tot achter de komma, over deze hele kwestie. Als vele bewoners van de diverse mijnwaterwoningen zwaar in hun beurs geraakt worden (en zij bovendien geen enkel alternatief hebben omdat afname verplicht is) dan valt ook hier het een en ander op te helderen en fors te verbeteren. Het principe niet duurder dan andere energie geldt voor energie uit mijnwater. Mocht dit in de praktijk inderdaad niet zo zijn dan luidt de vraag of en hoe bewoners hun te veel betaalde geld terug krijgen en hoe de extra hoge kosten op korte termijn fors vermindert worden’.

Wederom (bouw)fout parkeergarage Heerlerheide?

Posted by | Nieuws

Slechts een andere Heerlense parkeergarage kent de maximale doorrijhoogte van 1.90m. alle overigen kennen een doorrijhoogte van 2.00 meter tot 2.10m.

Heerlens nieuwste parkeergarage, parkeergarage Heerlerheide, kent een maximale doorrijhoogte van 1.90m. Deze inrijhoogte wordt sinds de recente aanpassingen van het parkeergaragedek, dat door lekkages vervangen moest worden, sinds onlangs strikt gehandhaafd. Bezoekers van winkelcentrum Heerlerheide doen sindsdien hun beklag omdat men (personen)busjes niet meer in de garage parkeren kan terwijl dat voordien probleemloos mogelijk was. ‘Sinds kort is het verboden/onmogelijk, terwijl we jarenlang talloze malen onze bus moeiteloos in de garage hebben kunnen parkeren’, klinkt het vanuit Heerlerheide.

Hart-Leers legde, na berichten vanuit Heerlerheide, het volgende aan de gemeente Heerlen voor: -Onlangs werd in de parkeergarage van Heerlerheide een paal i.v.m de maximale doorrijhoogte opgehangen. Hierdoor kunnen (personen)busjes deze parkeergarage niet meer in. Dat terwijl voordat deze hoogtepaal er hing dit probleemloos kon. Eigenaren van deze busjes vragen nu of het mogelijk is om de paal ietsje hoger te hangen en zo het inrijprobleem op te lossen.

De gemeente Heerlen reageerde daarop prompt als volgt: ‘Sedert de opening van de parkeergarage Heerlerheide (in mei 2008) geldt een maximale inrijhoogte van 190 cm. Dit staat al sinds de opening aangegeven (op drie plaatsen) alvorens men de parkeergarage binnenrijdt. De daadwerkelijke inrijhoogte was tot voor kort inderdaad hoger waardoor niet gewenste busjes en hoge voertuigen toch de garage konden binnenrijden. Dit werd oogluikend toegestaan zeker gezien het feit dat parkeren in Heerlerheide tot onlangs heel moeilijk was in verband met de diverse bouwactiviteiten.

In verband met het houden van toezicht in de garage is dit echter een niet gewenste situatie aangezien geparkeerde grote voertuigen het zicht vanuit de loge ernstig belemmeren.

Onlangs is in de garage onder het plafond het rioleringssysteem van het plein aangebracht en is de verlichting op plaatsen lager komen te hangen om ruimte te bieden aan de afvoerpijpen. Dit heeft tot gevolg dat er nu stringent de hand moet worden gehouden aan de inrijhoogte in verband met het gevaar dat door hogere voertuigen de afvoerpijpen/verlichting worden beschadigd met alle gevolgen van dien zowel voor de voertuigen als de afvoerpijpen/verlichting en het daarmee samenhangende gevaar (kortsluiting/lekkages).

Aangezien het parkeerregime al een maximale doorrijhoogte van 190 cm kende, is nu een voorziening aangebracht om te voorkomen dat te hoge voertuigen de garage kunnen inrijden en schade veroorzaken’.

Hart-Leers: ‘Onze conclusie na deze gemeentelijke reactie luidt dat door het achteraf aanbrengen (ruim 3 jaar na oplevering van de garage) van een rioleringssysteem problemen m.b.t de maximale doorrijhoogte ontstaan zijn en daardoor nu een maximale doorrijhoogte van 1.90m. gehandhaafd moet worden. Ging er wederom iets goed fout tijdens de (ver)bouw van deze toch al erg dure garage en was het aanbrengen van een rioleringssysteem achteraf de enige mogelijkheid om een groot gebrek alsnog te kunnen herstellen?’

‘Wij vragen burgemeester en wethouders om tekst en uitleg en menen, tot onze grote teleurstelling, een volgende bouwblunder in het toch al verre van vlekkeloze verloop van parkeergarage Heerlerheide te bespeuren. Valt dit nog op te lossen c.q. aan te passen?’.

Burgemeester en wethouders: betaald parkeren (en vergunningparkeren) Heerlerheide snel invoeren

Posted by | Nieuws

Zoals Hart-Leers al op 30 juni jl. berichtte nam het college van burgemeester en wethouders kort daarvoor het besluit (besluitnr.2011/33922) om per 1 maart 2012 betaald parkeren in Heerlerheide in te voeren. Vandaag (18 juli) ontving de gemeenteraad hierover een raadsinformatiebrief (bijlage). Daaruit blijkt dat alles ‘koek en ei’ lijkt. Hart-Leers uit daar echter grote twijfels over.

Behalve in het winkelcentrum Heerlerheide zal ook op de (binnen)parkeerplaats van Jan Linders (eigendom van woningcorporatie Weller) betaald parkeren worden ingevoerd. Bovendien worden bewoners die in en om het winkelgebied wonen ertoe verplicht om een (betaalde) parkeervergunning af te nemen.

Hart-Leers: ‘Wij denken dat het een ‘must’ is om eerst de opgetreden verschillen vanaf de start van masterplan Heerlerheide tot en met dit moment goed in kaart de brengen. De wereld staat er immers heel anders voor dan jaren geleden toen de bouwwerkzaamheden startten. Bovendien kan en mag het nooit zo zijn dat het winkelcentrum er straks piekfijn bijligt maar het kooppubliek weg- of achterblijft omdat er betaald parkeren is ingevoerd en daarbovenop de bewoners van Heerlerheide centrum aan een betaalde parkeervergunning vasthangen’.

In Heerlen centrum ‘missen’ burgemeester en wethouders -op dit moment- 850.000 Euro aan parkeeropbrengsten nadat de parkeertarieven op 1 januari jl. met 50% stegen. Bij gelijke parkeerbezetting zou de voormalige opbrengst van 1,6 Mln. aan parkeergelden naar 2,4 Mln. moeten stijgen waardoor er maximaal 200.000 euro aan parkeerinkomsten tekort zou kunnen zijn. Het forse tekort aan inkomsten kan niet anders dan erop wijzen dat parkeerders (na het verhogen van het parkeertarief) wegblijven en er vandaar veel minder parkeergeld in de gemeentekas stroomt.

Minder parkeerders betekend minder winkelend publiek. Minder winkelend publiek helpt onze ondernemers echt niet vooruit en draagt zeker niet bij aan het verminderen van de nu al forse leegstand. Hart-Leers: ‘De bijgaande raadsinformatiebrief leggen wij per direct aan de ondernemers van Heerlerheide voor waarbij wij hen uitdrukkelijk om een inhoudelijke reactie vragen’. Het is gebruikelijk dat raadsinformatiebrieven ook op de raadscommissieagenda verschijnen. Hart-Leers: ‘Wij zullen dit stuk agenderen voor inhoudelijke behandeling tijdens de vergadering. Ook op dat moment kan Heerlerheide gebruik maken van het inspreekrecht en zodoende rechtstreeks met de Heerlense politiek erover spreken’.

Hart-Leers pleit voor een forse verlaging van de parkeertarieven en (daar waar mogelijk) voor het handhaven van gratis parkeren.

Raadsinformatiebrief

College wil per 1 maart 2012 betaald parkeren in Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Burgemeester en wethouders hebben per collegebesluit (2011/33922) besloten om op 1 maart 2012 betaald parkeren in Heerlerheide in te voeren. Hart-Leers ziet dat helemaal niet zitten. ‘Het nieuwe winkelhart van Heerlerheide is prachtig geworden, maar nog niet helemaal af. Geef Heerlerheide eerst eens rustig de tijd om tot ontwikkeling te komen voor ook maar enigszins aan betaald parkeren te denken’, zo vervolgt de lokale partij.

‘Wij denken bovendien dat betaald parkeren kopers richting Hoensbroek, Landgraaf en Brunssum verplaats. Immers daar is en blijft parkeren gratis’. Hart-Leers stelt voor om op z’n minst eerst eens heel goed de ‘voors en tegens’ van het invoeren van betaald parkeren tegen elkaar af te wegen. De huidige tijden zijn immers hele andere dan de tijd waarin besloten werd tot het starten van masterplan Heerlerheide. Gratis en/of zeer betaalbaar parkeren kunnen een (koop)centrum maken of breken. Dat zie je ook in het stadscentrum van Heerlen waar bezoekers wegbleven sinds de parkeertarieven met maarliefst 50% stegen.

Hart-Leers: ‘Wij roepen alle gemeenteraadsleden op om samen met ons invoering van betaald parkeren in Heerlerheide heel goed tegen het licht te houden voordat burgemeester en wethouders het in praktijk brengen’.

Buurt rondom beoogde jongerenlocatie Heerlerheide tekent massaal protest aan

Posted by | Nieuws

De buurt rondom de beoogde jongerenaccommodatie aan de Kapelaan Ramakersstraat in Heerlerheide heeft vandaag, middels een brief begeleid met vele ondersteunende handtekeningen, massaal protest aangetekend tegen de komst van een jongerenaccommodatie op de locatie Kapelaan Ramakersstraat nummer 10. Hart-Leers stelde over deze kwestie onlangs al schriftelijke vragen aan het college en is erg benieuwd naar de antwoorden hierop.
 
De onrust in de buurt kreeg reeds met vele raamposters een gezicht, de handtekeningenactie onderstreept dit. De beoogde locatie is uiterst ongelukkig gekozen mede omdat een andere locatie veel meer voor de hand ligt. Inmiddels hebben diverse politieke partijen zich openlijk tegen deze plannen uitgesproken. Ook de wijkraad en ondernemersvereniging steunen de omwonenden in hun actie.

B&W en Gemeenteraad Heerlen

Herstelwerkzaamheden Heerlerheide vertraagd?

Posted by | Nieuws

Uit Heerlerheide bereiken Hart-Leers berichten dat de herstelwerkzaamheden van het lekkende Corneliusplein vertaging opgelopen hebben. Omdat er duidelijk afspraken zijn over wanneer het een en ander plaats vind en wanneer de werkzaamheden afgrond moeten zijn trekt Hart-Leers aan de bel. Is er inderdaad vertraging opgelopen, zo ja waaraan ligt dit en wat zijn de gevolgen hiervan?
 
De informele vragen die de partij hierover onlangs aan de gemeente Heerlen stelde werden zeer formeel beantwoord op de wijze dat Hart-Leers hiervoor een officieel vragenformulier moet invullen en aanreiken. ‘Er staan diverse evenementen in de planning en ook daarvoor is het plein nodig. Indien vertraging opgetreden is ontstaan problemen, daardoor vallen wellicht zaken in het water’ zo benadrukt Hart-Leers.
 
Nadat onlangs duidelijk werd dat de herstelwerkzaamheden maarliefst 1,7 miljoen kosten (waarvan 1,4 miljoen voor rekening van de gemeente Heerlen) is het des te belangrijker dat alles goed verloopt en na deze forse (en extra) kostenpost alle problemen spoedig tot het verleden behoren.

formulier 2010 vragen raadslid aan college

Verkeerde plek voor plannen jongerenaccommodatie Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Hart-Leers keek er vreemd van op toen buurtbewoners rondom de Kapelaan Ramakersstraat in Heerlerheide de partij informeerden over de mogelijke komst van een jongerencentrum in hun straat. ‘Het vorige jongerencentrum in Heerlerheide (De Hitscher Treff aan de Ganzeweide) is amper gesloten en nu plant Heerlen een andere voorziening middenin het oude centrum van Heerlerheide’. Behalve dat de geplande locatie zich er niet voor leent was er een dagvoorziening voor ouderen geplant. Die voorziening lijkt, zoals nu blijkt, niet door te gaan.


 
Tijdens een buurtbezoek werd direct duidelijk dat de locatie behalve totaal ongeschikt ook volledig ongewenst is. De ramen in de omgeving zijn stuk voor stuk voorzien van posters tegen het initiatief terwijl, zoals nu blijkt, een naastliggende woonwijk ‘schreeuwt’ om een dergelijke voorziening.
 
‘Om het een en ander verder duidelijk te krijgen hebben wij inmiddels schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld. Hart-Leers hoopt op gezond verstand binnen de gemeente Heerlen en benadrukt dat wat haar betreft deze locatie niet in aanmerking komt’, zo luiden de afsluitende woorden van de partij.

Vragen raadslid aan college

Bouwdebacle Heerlerheide op landelijke televisie

Posted by | Nieuws

Onlangs werkte Hart-Leers mee aan televisieopnames over het bouwdebacle in Heerlerheide. Het door lekkages geplaagde plein moet voor ca. 1,7 miljoen Euro gerenoveerd worden terwijl het amper enkele jaren oud is. Een bouwdebacle dat de gemeente Heerlen ca. 1,4 miljoen en Weller ca. 300.000 Euro kost.

Een bouwblunder van jewelste waarvoor Heerlen nu grotendeels de rekening betaald.

Deze hele kwestie trok de aandacht van de landelijke media waardoor onlangs opnames plaatsvonden waarin Hart-Leers, die deze hele kwestie reeds 2 jaar geleden op de kaart zette, een rol toebedeelt kreeg.

Geïnteresseerd geraakt om deze opnames te bekijken? Vanavond zijn ze op televisie te zien.

Nederland 1 22:25u

Herstel parkeerdek Heerlerheide start maandag 2 mei

Posted by | Nieuws

Aanstaande maandag starten de herstelwerkzaamheden van het lekkende parkeergaragedek op het Corneliusplein in Heerlerheide. De gemeente Heerlen heeft hierover kort voor de paasdagen overeenstemming bereikt. De kosten van dit bouwdebacle bedragen 1,4 Mln. Euro en komen geheel voor rekening van de gemeente Heerlen.

Heerlen geeft aan een ‘turn key’ overeenkomst met het bouwbedrijf dat de herstelwerkzaamheden uitvoert gesloten te hebben. Dit betekent, volgens de wethouder, dat het bouwbedrijf er voor een vast bedrag voor zorgen zal dat de lekkages gedicht worden en er een geheel nieuw garagedek op het Corneliusplein komt. Vreemd is dat deze overeenkomst tussen Heerlen en het bouwbedrijf pas over ca. 2 weken ondertekend wordt terwijl de werkzaamheden al maandag aanstaande starten. Bovendien keurt de gemeenteraad pas daags na het starten van de werkzaamheden het raadsvoorstel tot herstel van het plein goed en ook dat is natuurlijk vreemd en geen normale gang van zaken. 

De ondernemers van Heerlerheide centrum blijken inmiddels inhoudelijk geïnformeerd te zijn, ook iets wat de Heerlense politiek nog niet wist en anders in het raadsvoorstel staat. De bewoners blijken binnenkort, via een informatieavond en nieuwsbrief, op de hoogte te worden gesteld.

Volgens de wethouder wordt pas duidelijk wat de precieze oorzaken van de lekkages in Heerlerheide zijn nadat het parkeerdek van de onderliggende constructie genomen is. Hart-Leers: ‘Wat alle eerdere proeven en testen om de oorzaken te vinden en op te lossen opleverden benieuwt ons. Bovendien hopen wij dat er niet nog extra kosten volgen omdat de herstelovereenkomst met het bouwbedrijf nog niet getekend is en deze, nadat het plein openligt, alsnog tot andere conclusies komt waarna Heerlen de beurs moet trekken’.

Dit bouwdebacle kost de gemeente Heerlen 1.400.000 Euro, daarbij lijkt het overgrote deel van de Heerlense politiek geen zin te hebben in een inhoudelijke discussie. Alleen het financiële aspect lijkt er snel doorheen gesluisd te moeten worden terwijl 1,4 Mln. toch echt geen peulenschilletjes is. Hart-Leers zag dit vele geld veel liever voor goede zaken ingezet worden en spreekt over een bouwdebacle waarvoor de Heerlense gemeenschap nu de rekening gepresenteerd krijgt.

Verbazing over parkeerzone in Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Vandaag ontving Hart-Leers diverse berichten, telefoontjes en e-mails uit Heerlerheide. Plotsklaps duiken er namelijk parkeerzones op. Op de bijgaande foto ziet u 2 borden die vanaf vandaag bij het parkeerterrein van supermarkt Jan Linders (aan de Ganzeweide) hangen.

‘Ik wist van niks en mijn collega ondernemers wisten het ook niet!’, zo verduidelijkte een ondernemer uit Heerlerheide tijdens een telefoongesprek met Hart-Leers. Vrij parkeren in Heerlerheide is ook wat ons betreft enorm belangrijk, vandaar letten we goed op hoe het parkeerbeleid zich ontwikkeld.

Inmiddels heeft Hart-Leers het college om tekst en uitleg gevraagd: wat is er aan de hand en waarom wisten de ondernemers (en wellicht ook alle omwonenden) kennelijk van niks?

Aanpak lekkage Parkeerdek Heerlerheide vordert langzaamaan

Posted by | Nieuws

Het lekke parkeerdek op het Corneliusplein in Heerlerheide zorgt al geruime tijd voor wateroverlast in de parkeergarage en voor de nodige nattigheid in het Corneliushuis. Alweer bijna 2 jaar geleden stelde Hart-Leers raadslid Roel Leers deze kwestie voor de 1ste keer aan de orde. In de tussentijd werd stukje bij beetje het een en ander duidelijk. Echter: per wanneer er een oplossing komt (en wat dit kosten zal) bleef tot op heden grotendeels onduidelijk. Vandaag ontving Hart-Leers echter een memo (bijlage) die enige duidelijkheid geeft.

‘Het is vreemd dat het allemaal zo lang duurt’ vervolgt Hart-Leers. Immers: medio oktober vorig jaar liet het college via een raadsinformatiebrief weten dat na een proef binnen enkele weken duidelijk was wat de kosten van herstel waren en hoe men het probleem zou oplossen. Die proef ligt nu al vele maanden achter ons terwijl volledige duidelijkheid nog steeds ontbreekt.

De technische aanpak van dit probleem lijkt nu uitgewerkt en blijkt nagenoeg definitief. Deze week hoopt de gemeente Heerlen alle benodigde informatie te hebben en op dat moment zijn ook de kosten van herstel bekend. Daarna gaat het er nog om wie welke kosten voor zijn rekening neemt: woningcorporatie Weller, bouwbedrijf Jongen en/of de gemeente Heerlen.

Heerlen plant op dit moment het plein nog voor de aanstaande ‘bouwvak’ vakantie klaar te hebben en zal voordien, voor zowel bewoners als ondernemers, een informatiebijeenkomst organiseren. 

Memo gemeente Heerlen – Corneliusplein

Nog steeds geen zicht op aanpak en reparatiekosten Corneliusplein Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Op 11 januari jl. informeerde Hart-Leers wederom naar het plan van aanpak en de kosten i.v.m de reparatie van het lekkende Corneliusplein in Heerlerheide. Een nogal stekelige discussie ontstond waarna bleek dat de vakwethouder en Hart-Leers kennelijk elk een andere uitleg aan de raadsinformatiebrief van 21 oktober ’10 gaven.

Bruine plekken en strepen zitten in de betonconstructie van de parkeergarage onder het plein, plassen water staan in de garage en bij regen of smeltwater lijkt het bij vlagen alsof men in een regenbui loopt. In het Corneliushuis draaien de hele dag twee waterpompen, staat 1,5 meter water in de liftschacht, trekt het water op in diverse muren en kan de garderoberuimte wegens wateroverlast niet gebruikt worden. Deze situatie bestaat al sinds de oplevering van het plein en kennelijk is het einde hiervan helaas nog steeds niet in zicht.

Op vragen van Hart-Leers antwoordde de vakwethouder gisteravond tijdens de raadscommissievergadering als volgt: ‘Er is geen nieuws over het Corneliusplein’. Opzienbarend omdat de raadsinformatiebrief van 21 oktober ’10 aangaf dat zodra de proeven met het plein gedaan waren er binnen enkele weken een plan van aanpak en kostenraming zou zijn. Die ‘enkele weken’ zijn inmiddels ruimschoots verstreken…

‘Zwembad’ in Heerlerheide centrum

Posted by | Nieuws

Sinds de oplevering van het Corneliusplein in het vernieuwde centrum van Heerlerheide blijkt dit plein/parkeerdek zo lek als een mandje. Een door de gemeente Heerlen reeds maanden geleden aangekondigde aanpak van het plein is bovendien nog steeds niet opgestart. Alles wijst er zodoende op dat het conflict tussen de gemeente Heerlen, woningcorporatie Weller en bouwbedrijf Jongen dus nog steeds niet opgelost is. Door de blijvende lekkages lijkt de ondergrondse parkeergarage momenteel bij vlagen op een douchecabine en heeft de ondergrondse feestzaal van het nieuwe Corneliushuis regelmatig last van ‘natte voeten’. Op dit moment staat op diverse plekken een laag water en kampt men met optrekkend vocht in de muren.

Hart-Leers zette deze gehele kwestie reeds geruime tijd geleden op de kaart:  door het afslaan van een aanbod van een gekende Heerlense wegenbouwfirma, een aanbod om voor ca. 100.000 Euro aan meerkosten waterdichtheid van het plein te verzekeren, is het Corneliusplein in Ghen Heij al sinds de oplevering niet waterdicht. De gemeente Heerlen reserveerde voor het oplossen van deze problematiek inmiddels ruim 1.000.000 Euro om daarmee het ‘natte voeten probleem’ definitief uit de wereld te helpen.

De gerechtelijke uitspraak die moest leiden tot een oplossing heeft vooralsnog geen resultaat gehad, immers: het gemeenschapshuis heeft ook op dit moment ‘natte voeten’ en de parkeergarage lijkt wel een autowasstraat…

‘Wat ons betreft is de maat nu vol. Die langdurige wateroverlast moet afgelopen zijn en ‘het gehannes’ dat tot niets leidt moet -per direct- stoppen.

Wij willen nu weten per wanneer het plein waterdicht is. Wie draait overigens op voor al die kosten die de lekkages veroorzaken?’, wil Hart-Leers weten.

‘Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling (dinsdagavond aanstaande) eisen wij tekst en uitleg van de vakwethouder. Waarom duurt het allemaal zo lang en wanneer is dit probleem nu eindelijk ‘gefixt’?’

Een ‘zwembad’ in Heerlerheide centrum was immers nooit de bedoeling, toch? 

Zie ook: artikel Limburgs Dagblad / De Limburger 10-01-2011

Vervanging garagedek Heerlerheide problematisch

Posted by | Nieuws

Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling informeerde Hart-Leers naar de stand van zaken met betrekking tot het parkeergaragedek aan het Corneliusplein in Heerlerheide.

Op de vraag of het juist is dat de kosten om dit garagedek te vervangen fors duurder worden dan de inmiddels daarvoor gereserveerde 1.100.000 Euro reageerde het College erg omslachtig. In bewoordingen ‘dat er inderdaad het een en ander aan de hand is’ bleek dat woningcorporatie Weller, bouwbedrijf Jongen en de gemeente Heerlen momenteel nog geen gezamenlijke lijn van aanpak hebben. Dit terwijl het opknappen van het plein al weken geleden van start had moeten gaan.

Daar waar eerder sprake was van het plein aan- en oppakken direct na de bouwvakvakantie starten de werkzaamheden nu kennelijk pas op z’n vroegst begin 2011. De partijen die eerder, na een uitspraak van de rechter, tot het samen oplossen van dit probleem veroordeelt werden blijken ondanks deze uitspaak nog steeds geen gezamenlijke lijn van aanpak te kennen. ‘De komende weken worden cruciaal, indien dan geen overeenkomst bereikt wordt volgt onherroepelijk een gang naar de rechter’, zo sprak het college bij monde van de wethouder.

Hart-Leers zette de problematiek rondom het parkeergaragedek aan het Corneliusplein reeds geruime tijd geleden op de politieke agenda. Na een ‘besparing’ van ca. 100.000 Euro is het nieuwe plein momenteel zo lek als een mandje en sijpelt er op diverse plekken water door het dek. Nu het gehele plein aangepakt moet worden en zelfs de toegangstrappen naar het plein tijdelijk moeten wijken heeft alleen al de gemeente Heerlen hiervoor een voorziening van ruim 1 miljoen moeten treffen.

Daar het College geen duidelijke uitspraken deed maar slechts in grote lijnen erop wees dat de veroordeelde partijen er samen nog niet uit zijn blijft het ook voor Hart-Leers een vraag wat er nu precies aan de hand is. ‘Zodra we eruit zijn zal ik u dat allemaal persoonlijk mededelen’, schertste de wethouder afsluitend.

Een rondje Heerlerheide

Posted by | Nieuws

kapperVorige week maakte Hart-Leers een rondje door het centrum van Heerlerheide. Hoe staat het ervoor en wat vind Heerlerheide ervan? Een korte samenvatting. 

Diverse ondernemers gaven aan dat sommige winkels inmiddels fors oververtegenwoordigd zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld wel erg veel kappers en vraagt men zich af of dergelijke ontwikkelingen goed zijn.

Ook zijn in de afgelopen tijd diverse ondernemers gestopt of hebben moeten stoppen zodat er op diverse plekken leegstand is. Wat zal de toekomst brengen als bovenop de huidige omstandigheden betaald parkeren wordt toegevoegd en hoe staat de omgeving van het Corneliusplein ervoor als de gemeente Heerlen dit uiteindelijk autovrij maakt?

rommel na de marktOok werd nadrukkelijk nogmaals gewezen op de rommel die, na de weekmarkt op vrijdag, vaak dagenlang blijft rondslingeren. Iets waarop men maar geen vat lijkt te krijgen. Een buurtbewoner trok Hart-Leers terloops aan de jas en vroeg daarbij of er in het voetpaatje (naast het winkelcomplex aan de Ganzeweide) verlichting komen kon. ‘Aan de ene kant staat een dichte haag terwijl aan de andere kant de betonnen wand van de woningen en winkels staat. Hartstikke donker en onoverzichtelijk!’ zo lichtte hij toe.

Een rondje door de wijk is behalve leerzaam ook verhelderend. Vaak vallen puzzelstukjes op z’n plek en wordt van geduldig papier een verhaal dat zichtbaar is. Hart-Leers heeft inmiddels de buurtregisseur op de hoogte gebracht van de bevindingen en heeft daarbij gevraagd om samen met deze punten aan de slag te gaan.