Heroverweging betaald parkeren Heerlerheide

Posted by | September 14, 2011 | Nieuws

Tijdens de raadscommissievergadering RO van 13 september jl. werd uitgebreid gesproken over het collegebesluit om per 1 maart aanstaande betaald parkeren in Heerlerheide in te voeren. Daarbij bleek dat diverse politieke partijen invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide niet zondermeer zien zitten en hierover graag en spoedig (voor 1 december a.s. en zo mogelijk eerder) discussie willen voeren. Afgesproken werd dat de kosten van de ondergrondse parkeergarage inzichtelijk gemaakt worden en dat nadat deze (en meer informatie over de parkeergarage) bekend is het e.e.a op een rijtje gezet wordt. Daarna zal de Heerlense politiek zich nogmaals aan de discussie ‘wel of geen invoering van betaald parkeren te Heerlerheide’ wagen.

De ondernemersvereniging van Heerlerheide wees nadrukkelijk op problemen m.b.t het winkelcentrum en gaf daarbij ondermeer aan dat inmiddels de helft van het aantal winkels rondom het Corneliusplein leegstaan. Mede omdat dit plein tot voorkort nog voor auto’s toegankelijk was maar nu geheel afgesloten is merken de aanpalende winkeliers de gevolgen dagelijks aan den lijve. De gemeentelijke notitie ‘lucht voor Heerlerheide’ zou ondernemers verder moeten helpen. Hoe zij precies geholpen werden was (en bleef) voor diverse politici een vraag.

Hart-Leers is een faliekant en gekend tegenstander van het invoeren van betaald parkeren te Heerlerheide. ‘Nu er flink geïnvesteerd is in het koopcentrum moet dit niet teniet gedaan worden door klanten te weren met het invoeren van betaald parkeren. Bovendien kennen de omliggende koopcentra in Brunssum, Hoensbroek en Landgraaf allemaal vrij parkeren’. In het algeheel pleit Hart-Leers voor (overal waar mogelijk) handhaven van gratis parkeren (zoals dat ook in Heerlerheide het geval is) en voor zeer betaalbare parkeertarieven in de Heerlense binnenstad alwaar de parkeertarieven in januari jl. met maarliefst 50% stegen.

Heerlen centrum prijst zich momenteel danig uit de markt met haar hoge parkeertarief. De gemeente Heerlen verhoogde de tarieven en is van plan deze per 1 januari a.s. verder te doen toenemen.  ‘Onbegrijpelijk. De vele lege parkeerplaatsen en de fors achterblijvende parkeeropbrengsten wijzen erop dat er grote problemen zijn’, vervolgt Hart-Leers wiens credo luidt: ‘Gratis parkeren in Heerlerheide handhaven en daar waar reeds betaald parkeren geldt zorgen voor een forse afname van de tarieven!’.