Hogeschool Zuyd, Open Universiteit en Arcus kiezen voor duurzame energie

De 3 onderwijsinstellingen kiezen voor duurzame energie waarvoor zeer waarschijnlijk ook de bouw van een biobrandstofcentrale (met een mogelijke koppeling aan het Mijnwaterproject) nodig is. De mogelijke koppeling benadrukt dat het alles behalve zeker is dat het Mijnwaterproject aan dit energieproject een nieuwe afnemer vindt. Onlangs nog drukte de wethouder zich met de woorden ‘dat …
Ga door met het lezen van Hogeschool Zuyd, Open Universiteit en Arcus kiezen voor duurzame energie

Heerlen benoemt directeur zonder bedrijf

Al jarenlang heeft de gemeente Heerlen plannen om een Mijnwaterbedrijf op te richten. Eerder zou dat bedrijf feitelijk al lang opgericht zijn waarbij onlangs bleek dat Heerlen nu ervan uit gaat dat het bedrijf uiterlijk voor 1 augustus aanstaande een feit is. Ondertussen is onlangs al een directeur aangesteld.  Een directeur voor een bedrijf dat …
Ga door met het lezen van Heerlen benoemt directeur zonder bedrijf

Mijnwaterproject: geheim en vertrouwelijk

Toen vorige week maandag bleek dat diverse commissieleden de geheime en vertrouwelijke stukken over het Mijnwaterproject nog niet gelezen hadden werd dit agendapunt met ruim een week vooruitgeschoven. Toen Hart-Leers gisteravond vroeg of nu wel iedereen de stukken gelezen had en de partij dat openlijk betwijfelde ontstond een vreemd schimmenspel waarbij onduidelijk bleef welke politici …
Ga door met het lezen van Mijnwaterproject: geheim en vertrouwelijk

Mijnwaterproject pruttelt voort

Meer dan 14 Mln. Euro kostte het mijnwaterproject inmiddels. Daarbij blijkt dat tot op heden schamele omzetten van ca. 45.000 Euro (CBS) en maximaal 85.000 Euro (Weller Energie B.V.) geboekt worden. Omzetten, geen winsten. Ook blijkt dat bewoners van de mijnwaterwoningen in Heerlerheide ondanks de ‘niet meer dan anders’ wetgeving (het mag niet duurder zijn …
Ga door met het lezen van Mijnwaterproject pruttelt voort

Fractievoorzitters ontvangen brief over hoge kosten mijnwaterwoningen

Alle fractievoorzitters van de diverse Heerlense politieke partijen ontvingen medio vandaag een bewonersbrief over de hoge kosten die de mijnwaterwoningen te Heerlerheide met zich mee brengen. Tijdens de raadsbrede discussie over het mijnwaterproject wees Hart-Leers nadrukkelijk op de vele verontrustende signalen uit Heerlerheide. Signalen van bewoners van mijnwaterwoningen die allen aangaven fors hogere kosten te …
Ga door met het lezen van Fractievoorzitters ontvangen brief over hoge kosten mijnwaterwoningen

Duurder uit in een mijnwaterwoning!?

Als bewoner betaalt u aan uw energieleverancier, als bewoner van een mijnwaterwoning betaald u voor verwarming, koeling en voor warm tapwater aan Weller Energie BV. Het nieuwe centrum van Heerlerheide kent diverse mijnwaterwoningen, zowel in de huur- als koopsector. Bewoners daarvan trokken bij Hart-Leers aan de bel en gaven daarbij aan dat hun energierekening veel …
Ga door met het lezen van Duurder uit in een mijnwaterwoning!?

‘Coalitie plus’ draait extra vergadering de nek om

De extra raadscommissievergadering van 19 juli jl., over het rekenkameronderzoek betreffende het risicovolle Mijnwaterproject, is door de ‘coalitie plus’ partijen vakkundig de nek omgedraaid. Nadat donderdags voor de vergadering bleek dat de vakwethouder op dat moment in de Verenigde Staten zat en rond het middaguur (voordat de vergadering begon) per e-mail openbaar werd dat ook …
Ga door met het lezen van ‘Coalitie plus’ draait extra vergadering de nek om

Mijnwaterdebacle duurt voort

Uit de raadsvergadering van 1 december jl: In september 2006 nam de gemeenteraad het besluit om 4.370.000 Euro in het mijnwaterproject te investeren. Dit met de bedoeling dit grote bedrag ook weer terug te verdienen. Inmiddels is duidelijk dat er nu al 5.800.000 Euro in het mijnwaterproject geinvesteerd is en het college van burgemeester en …
Ga door met het lezen van Mijnwaterdebacle duurt voort

2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject

Sinterklaas is sinds zaterdag jl. weer in het land. Dat is ook het Heerlense college van burgemeester en wethouders niet ontgaan. Elke schoen, laars en wie weet zelfs slipper die in onze stad te vinden is lijkt inmiddels gezet. Behalve dat het college afgelopen week al om 1.300.000 Euro vroeg om het bedrijventerrein Avantis van …
Ga door met het lezen van 2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject