Hogeschool Zuyd, Open Universiteit en Arcus kiezen voor duurzame energie

De 3 onderwijsinstellingen kiezen voor duurzame energie waarvoor zeer waarschijnlijk ook de bouw van een biobrandstofcentrale (met een mogelijke koppeling aan het Mijnwaterproject) nodig is. De mogelijke koppeling benadrukt dat het alles behalve zeker is dat het Mijnwaterproject aan dit energieproject een nieuwe afnemer vindt.

Onlangs nog drukte de wethouder zich met de woorden ‘dat in deze nog slechts de puntjes op de ‘i’ gezet moeten worden’ enigszins anders uit. Daarmee benadrukte de wethouder dat een nieuwe (en broodnodige) Mijnwaterklant in het verschiet lag.

De initiatiefnemers zien koppeling aan het Mijnwaterproject echter als geen verplichting en leggen de keuze hiervoor kennelijk volledig bij de energieleverancier. Daarmee lijkt wederom een mogelijke afnemer van het Mijnwaterproject af te vallen.

Ook wind- en zonne-energie noemen de initiatiefnemers  als mogelijke insteek.

Men kiest voor lokaal opgewekte duurzame energie die prijstechnisch gunstiger is dan reguliere groene energie en daarbij tevens voor het leveren van een positieve bijdrage aan het onderwijs.

Onlangs zagen we al dat in Noord Limburg boringen naar aardwarmte plaatsvinden. Boringen waarmee een kassenbedrijf haar energieverbruik via warmtepompen verzorgen wil. Van een dergelijk duurzaam energiesysteem lijkt aldus ook sprake bij Xperience Parkstad: het samenwerkingsverband van Hogeschool Zuyd, de Open Universiteit en Arcus.

Bron: www.wijlimburg.nl