Heerlen benoemt directeur zonder bedrijf

Al jarenlang heeft de gemeente Heerlen plannen om een Mijnwaterbedrijf op te richten. Eerder zou dat bedrijf feitelijk al lang opgericht zijn waarbij onlangs bleek dat Heerlen nu ervan uit gaat dat het bedrijf uiterlijk voor 1 augustus aanstaande een feit is. Ondertussen is onlangs al een directeur aangesteld.  Een directeur voor een bedrijf dat nog opgericht moet worden?! Dat klinkt natuurlijk wel gek. 

Uit stukken van de gemeente Heerlen blijkt dat de stad momenteel onderzoekt of het op te richten bedrijf niet middels staatssteun tot stand komt. Als dat zo is kan (kennelijk) geen bedrijf opgericht worden. Hoe dit onderzoek te rijmen valt met de inmiddels reeds aangestelde directeur levert een groot vraagteken op. Immers: er is nu wel een directeur waarna de komst van het bedrijf wellicht uitblijft. 

Hart-Leers wil wederom weten hoe het Mijnwaterproject ervoor staat. Inmiddels zijn ruim 14 miljoen euro in het Mijnwater gestopt terwijl de omzet ‘stabiel’ op ca. 120.000 euro per jaar ligt. Hoe verhouden de jaarlijkse kosten zich tot de inkomsten? Legt Heerlen jaarlijks geld bij of loopt het project in de pas en is er wellicht sprake van noch winst noch verlies?

De wethouder verwees Hart-Leers (tijdens de raadscommissievergadering van maandag jl.) naar ‘oude stukken’. Stukken waaruit het een en ander op te maken zou zijn waarbij de wethouder vervolgens een concreet antwoord schuldig bleef. Ook overige commissieleden wisten in deze niets concreets te melden. Daarnaast is duidelijk dat ook bewoners van Mijnwaterwoningen in Heerlerheide klagen over hogere kosten  ten opzichte van hun oude (minder geïsoleerde) woningen. Ook dat staak haaks op het streven van het project.

In de hoop alsnog duidelijkheid te krijgen stelde Hart-Leers vandaag schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.