Mijnwaterproject pruttelt voort

Meer dan 14 Mln. Euro kostte het mijnwaterproject inmiddels. Daarbij blijkt dat tot op heden schamele omzetten van ca. 45.000 Euro (CBS) en maximaal 85.000 Euro (Weller Energie B.V.) geboekt worden. Omzetten, geen winsten. Ook blijkt dat bewoners van de mijnwaterwoningen in Heerlerheide ondanks de ‘niet meer dan anders’ wetgeving (het mag niet duurder zijn dan andere energievormen) toch steeds weer flink moeten betalen. Een project met veel te weinig ‘mijnwaterklanten’ en hoge vaste kosten waarbij investeringen (incl. de miljoenenlening van de gemeente Heerlen) terugverdienen zo goed als onmogelijk is.

Maarliefst 10 uur debatteerde de Heerlense gemeenteraad over het rekenkamerrapport dat het mijnwaterproject grondig tegen het licht hield. Vragen, vragen en nogmaals vragen. Vragen waarop de verantwoordelijk wethouder veelvuldig een antwoord schuldig bleef. Wegens de vele onbeantwoorde vragen werd de extra raadsvergadering, na de eerste termijn, eerder al voor maarliefst 6 weken geschorst. Weken waarin koortsachtig naar antwoorden gezocht werd. De hele ‘mijnwater’ situatie is en blijft hoogst onzeker waarbij burgemeester en wethouders kennelijk (nog) niet de wil hebben om in te zien dat het een zo goed als reddeloze zaak is.

Ook blijkt er een nieuw bedrijfsplan (een businesscase) te zijn. Een plan (daterende uit juni jl.). Dat nieuwe bedrijfsplan kwam ook na veelvuldig vragen erna niet op tafel. De wethouder gaf daarbij uiteindelijk aan ‘het plan’ nog te moeten bekijken op vertrouwelijkheid en dat het plan nog in de collegevergadering aan de orde moest komen waarna het zeer waarschijnlijk, vertrouwelijk, met de raad gedeeld wordt. Wat staat er in dit nieuwe plan en wordt daarin ook/wel rekening gehouden met het stoppen van het mijnwaterproject?

Met het mijnwaterproject, dat al vele miljoenen opslurpte, stoppen vergt inzicht in de gevolgen daarvan. Levert stoppen wellicht claims op? Zo ja, van wie? Mag en kan stoppen zomaar en wat zijn de financiële gevolgen? Is het gunstiger en beter om nu te stoppen dan om ‘voort te blijven pruttelen’?. Meer dan genoeg vragen bleven onbeantwoord overeind. Vragen die burgmeester en wethouders inzichtelijk moeten beantwoorden.

Als bijlage de tekst die Hart-Leers in 2e termijn uitsprak.

Bijlage: de tekst