Mijnwater Heerlen: informatie alleen verkrijgbaar onder strikte geheimhouding

Vorige maand informeerde Hart-Leers tijdens de raadscommissievergadering naar de omzetten en daar tegenoverstaande kosten van de gemeentelijke Mijnwater BV. Bovendien willen wij graag weten hoe de overname door de 100% gemeentelijke Mijnwater BV van de Weller Energie BV verliep en wat de Mijnwater BV –in volledig eigendom van de gemeente Heerlen- daarmee feitelijk kocht. Vandaag volgden bijgaande antwoorden.

Heerlen wacht klaarblijkelijk de Mijnwater jaarrekening 2014 af voordat zij weet wat de kosten en inkomsten van haar eigen Mijnwater BV waren. Opzienbarend. Een staatsbedrijf waarin inmiddels vele miljoenen verdampt zijn en waaraan de gemeente Heerlen vorig jaar nog 10 miljoen krediet verschafte wordt kennelijk dermate laks gevolgd dat Heerlen -als volledig eigenaar en giga investeerder- afwachtend achterover leunt. Dergelijke cijfers en ontwikkelingen moeten natuurlijk op de voet gevolgd worden wetende dat dit kostbare gebeuren inmiddels vele miljoenen afboeken moest en omzetten boekte die -op jaarbasis- de 100.000 nauwelijks te boven gaan.

Bovendien wil de gemeentelijke Mijnwater BV Heerlense politici slechts persoonlijk –onder strikte geheimhouding- informeren na het maken van een afspraak daarvoor. Dat terwijl het toch overduidelijk zou moeten zijn dat de jaarstukken van de Weller Energie BV -openbare informatie- uitwezen dat deze door Mijnwater BV overgenomen BV torenhoge (miljoenen)verliezen boekte en waarschijnlijk vandaar tegen een kennelijk ‘0 tarief’ in eigendom van de 100% gemeente Heerlen BV overging.

Het ene bedrijf geeft iets ‘om niet’ weg dat miljoenenverliezen boekte. Heerlen ontvangt het met open armen zonder daarover ook maar op enige wijze politiek Heerlen te informeren. Vraagt de politiek om informatie, nadat zij -per toeval- vernam dat de Heerlense BV de Weller Energie BV overnam, dan wordt op strikte geheimhouding gewezen en volgt in het geheel geen enkele openbare informatie.

Vreemd, uiterst vreemd. Temeer daar eenieder weet dat het hele Mijnwaterproject al vele miljoenen kostte, nauwelijks opbrengsten genereert en Heerlen steeds maar weer moet bijspringen. Het overnemen van de Weller Energie BV ziet vandaar alles behalve rooskleurig uit. Dat terwijl Heerlense politici hun controlerende taak publiek moeten kunnen uitvoeren om ook zo de gemeentekas en andere gemeentelijke belangen voor debacles te kunnen behoeden.

Bovendien luidt de vraag of een sinds geruime tijd toegekende Europese subsidie ter hoogte van 2 miljoen nog ontvangen zal worden. Het bedrijf dat deze gelden mede namens Heerlen beheerde ging namelijk failliet en het geld ging daarmee mede ten onder. Heerlen loopt vandaar nog steeds een extra risico ter grootte van 2 miljoen.

Hoe de kosten en opbrengsten zich verhouden is onduidelijk, wat Heerlen precies met de Weller Energie BV in huis haalde ook terwijl wel zeker is dat alleen al vanwege een verdampte subsidie de stad 2 miljoen euro risico loopt…

Mijnwater