Mijnwaterbedrijf Heerlerheide (b)lijkt miljoenendebacle

Uit de jaarstukken van Weller Energie B.V. (een dochterbedrijf van sociale woningcorporatie Weller) maakt lokale partij Hart-Leers op dat het Mijnwaterbedrijf te Heerlerheide en miljoenendebacle is. Die conclusie baseert Hart-Leers op de volgende informatie die letterlijk in de jaarstukken van Weller Energie B.V. te vinden is:

Jaarstukken 2010:

  • Negatief resultaat, na belasting, 1.199.308 euro
  • De bouwfasering Heerlerheide Nieuwe Stijl liep vertraging op waardoor minder mijnwater aansluitingen (dan men oorspronkelijk plande) werden gerealiseerd. Dit levert een negatief effect van 700.000 euro op.
  • Prognoses vanwege stijgingen energieprijzen niet gerealiseerd waardoor de mijnwater omzetten substantieel lager zijn. Dit levert een negatief effect van 1.200.000 euro op.
  • De economische waarde van de activa werden van 2.700.000 euro naar 1.300.000 euro afgewaardeerd wat een afwaardering van 1.400.000 euro opleverde.

Jaarstukken 2011:

  • Negatief jaarresultaat van 809.042 euro, negatief eigen vermogen van 2.347.589 euro.
  • De Weller Energie B.V. staat ‘Te Koop’. Reden: verlieslatende exploitatie en onzekerheid met betrekking tot marktontwikkelingen.
  • Door verlieslatende exploitatie is sprake van een blijvende en aanmerkelijke waardedaling. De materiële en immateriële activa van Weller Energie B.V. zijn op -0- gewaardeerd.

Jaarstukken 2012:

  • Er lijkt sprake van dat Weller Energie B.V. haar aandelen aan de Mijnwater B.V. (in volledig eigendom van de gemeente Heerlen) overdoet.

Hart-Leers: ‘Deze cijfers kunnen niet anders dan erop duiden dat ook de Mijnwater B.V., een recent opgericht bedrijf -in volledig eigendom van de gemeente Heerlen-, er alles behalve goed voor staat. Wat de betekenis van al het voor staande voor het mijnwaterproject, haar klanten en de gemeente Heerlen is verwachten wij binnen hele korte termijn van burgemeester en wethouders te vernemen. Daartoe doen wij tevens het verzoek om het Mijnwaterproject -als agendapunt- op de aanstaande raadscommissieagenda Economische Structuur op te voeren. Zodat het college ons ook dan van de nodige tekst en uitleg kan voorzien.’